Tujuan Hukuman Hudud, Qisas, Diyat dan Ta'zir

Author Topic: Tujuan Hukuman Hudud, Qisas, Diyat dan Ta'zir  (Read 12600 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

29 July, 2009, 12:34:51 PM
Tujuan Hukuman Hudud, Qisas, Diyat dan Ta'zir

    Hukuman hudud, qisas, diyat dan ta`zir diperuntukkan dalam qanun jinayah syar`iyyah adalah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam yang tertakluk di bawahnya lima perkara:

    1. Menjaga agama, iaitu menjaga aqidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong dari aqidah yang sebenar dan tidak menjadi murtad. Orang yang murtad akan disuruh bertaubat terlebih dahulu dan sekiranya dia enggan bertaubat maka hukuman bunuh akan dikenakan ke atas mereka. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

Quote
    "Sesiapa yang menukar agamanya (murtad), maka bunuhlah dia."
(Riwayat Bukhari)

    2. Menjaga nyawa, iaitu menjaga jiwa seseorang dari dibunuh termasuklah menjaga anggota tubuh badan seseorang dari dicederakan atu dirosakkan. Sesiapa yang membunuh manusia atau mencederakan anggota tubuh badan mereka itu dengan sengaja wajib dijatuhkan hukuman qisas atau diyat sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

    "Dan di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran supaya kamu bertaqwa." (Surah Al-Baqarah, 2:179)

    3. Menjaga akal fikiran, iaitu memelihara akal fikiran manusia dari kerosakan disebabkan minum arak atau minuman-minuman yang memabukkan. Mereka yang meminum arak wajib dijatuhkan hukuman sebat tidak lebih dari lapan puluh kali sebat sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Saiyidina Ali di dalam sebuah hadith yang bermaksud:

    "Rasulullah s.a.w. telah menyebat orang yang minum arak sebanyak empat puluh kali sebat, dan Saiyidina Abu Bakar telah menyebat empat puluh kali sebat juga, dan Saiyidina Umar menyebat sebanyak lapan puluh kali .

    4. Menjaga keturunan, iaitu memelihara manusia dari melakukan perzinaan supaya nasab keturunan, perwalian dan pewarisan anak-anak yang lahir hasil dari persetubuhan haram itu tidak rosak. Orang yang melakukan perzinaan wajib dijatuhkan hukum sebat dan rejam sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadithnya yang diriwayatkan daripada `Ubadah bin As-Somit r.a. yang bermaksud:

Quote
    "Ambillah peraturan daripada aku, ambillah peraturan daripada aku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Perawan dengan jejaka yang berzina hukumannya disebat sebanyak seratus kali sebat, dan dibuang negeri selama setahun. Dan janda dengan janda yang berzina hukumannya disebat sebanyak seratus kali sebat dan direjam."
(Riwayat Muslim dan Abu Daud)

    5. Menjaga harta benda, iaitu memelihara harta benda manusia dari dicuri dan dirompak dengan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri, dan menjatuhkan hukuman mati atau potong tangan dan kaki kedua-duanya sekali atau dibuang negeri ke atas perompak. Hukuman ini tertakluk kepada cara rompakan itu dilakukan sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Quote
    "Dan orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka (hukumannya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."
(Surah Al-Ma'idah: 38)

    Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:
Quote

    "Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi (melakukan keganasan merampas dan membunuh orang di jalan ) ialah dengan balasan bunuh (kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang (kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam). Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar."
(Surah Al-Ma'idah: 33)

Sumber
: Mufti Melaka

     

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #1 05 October, 2009, 09:04:21 AM

Penjelasan Hukum Hudud

1. Jenayah Hudud

Definisi  hudud ialah ; Hukum-hukum yang tertentu yang ditentukan oleh Allah sama ada melalui al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad s.a.w sebagai Hak Allah yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah yang telah melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu yang digolongkan di dalam jenayah Hudud, iaitu tujuh jenis seperti yang diterangkan oleh al-Quran .

Al-Mawardy pula mendefinisikan Hudud sebagai Sekatan-sekatan atau deraan-deraan yang ditentukan oleh Tuhan sebagai balasan ( hukuman ) kerana melakukan perkara-perkara yang ditegah dan meninggalkan pekara-perkara yang diperintah, kerana tabiat semulajadi manusia yang dikuasai oleh nafsu yang melalaikan dari seksaan akhirat dengan semata-mata mengejar kelazatan dunia yang cepat . ( al-Mawardy, al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 221 )

Definisi yang moden dan agak tepat yng dibuat oleh Abdul Qadir Audah tentang jenayah, ialah ( jenayah-jenayah ) yang diseksa kerana melakukannya dengan seksaan Hudud . Hudud ialah seksaan-seksaan yang tertentu sebagai Hak Allah s.w.t. Maksud tertentu di sini ialah tidak ada seksaan minima atau maksima, hanya satu seksaan sahaja. Maksud Hak Allah ialah seksaan itu tidak boleh digugurkan ( dimaafkan ) sama ada oleh individu atau masyarakat. ( Abdul Qadir Audah, al-Tasyri c al-Jinaiy al-Islamiy, hlm. 78 ).

Di dalam seksaan itu sebagai Hak Allah kerana ia dikenakan ( dikuatkuasakan ) untuk kemaslahatan awam (masyarakat ), iaitu membanteras fasad dalam masyarakat dan menjamin kestabilan dan kesejahteraan kepada mereka. Tiap-tiap jarimah merosakkan masyarakat dan manfaat dari seksaan yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah kerana melakukan jenayah tersebut, adalah kembali kepada masyarakat, maka seksaan-seksaan yang dikenakan kerananya dianggap Hak Allah supaya terjamin tercapainya manfaat tersebut. Untuk memastikan supaya kemudharatan ( fasad ) terhindar, maka dianggap seksaan tersebut sebagai Hak Allah supaya tidak gugur seksaan tersebut oleh individu atau masyarakat bila saja disabitkan bersalah.

Jenayah Hudud ada tujuh jenis :
- Zina
- Tuduhan Zina ( Qazaf ) tanpa empat saksi
- Minum Arak
- Mencuri
- Hirabah ( Perusuh / ganggu keamanan )
- Murtad
- Baghy (Bughah – Pemberontakan)

Telah disebut bahawa pengharaman bagi tiap-tiap jenayah Hudud dan Qisas dan seksaan-seksaan yang dikenakan keatasnya adalah bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah.
Pengurusan, Pentadbiran Forum Halaqahnet.
Penal Utama Baitul Muslim


Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #2 05 October, 2009, 09:06:49 AM

1. Pengharaman Zina


Pengharaman Zina, firman Allah yang bermaksud :
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk .
( al-Quran, al-Isra : 32 )

Hukuman Zina, firman Allah yang bermaksud :

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah disebat tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali sebatan .
( al-Quran, an-Nur : 2 )

Hadis Nabi mengenai zina, mafhumnya :

Ambillah dari aku ! Sesungguhnya Allah memberi jalan kepada mereka ( perempuan yang berzina ), jikalau teruna dengan dara hendaklah disebat seratus kali sebatan, dan dibuang negeri setahun, dan jika yang telah berkahwin dengan yang telah berkahwin hendaklah disebat dengan seratus kali sebatan dan direjam dengan batu sampai mati .
( Muslim, Sahih : hlm. 188 )

Zina diharamkan dan hukuman hadnya ialah buang negeri ( taghrib ) dan disebat seratus kali bagi yang belum kahwin, dan disebat seratus kali dan direjam sampai mati bagi yang sudah berkahwin ( muhsan ), ada yang berpendapat hanya rejam sahaja bagi yang telah berkahwin.

2. Pengharaman Tuduhan Zina


Pengharaman Tuduhan Zina
( Qazaf ) tanpa empat orang saksi dan hukuman Had mengenainya, Firman Allah dalam surah an-Nur, ayat 4 yang bermaksud :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik melakukan zina, dan mereka tidak membawa empat orang saksi, maka deralah mereka ( yang menuduh itu )lapan puluh sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka adalah orang-orang yang fasiq

Iaitu tuduhan zina ( Qazaf ) tanpa membawa empat orang saksi adalah haram, dan hukuman had ke atas orang yang menuduh itu ialah lapan puluh kali sebatan beserta hukuman tambahan iaitu tidak diterima kesaksian orang itu selama-lamanya.

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #3 05 October, 2009, 09:08:12 AM


3. Pengharaman minum arak

Pengharaman minum arak, Firman Allah yang bermaksud :
"Hai orang-orang yang beriman ! sesungguhnya meminum khamar ( arak ), berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan Syaitan. Kerana itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan ( kejayaan ) ."
( al-Quran, al-Maidah : 90 )

Hukuman hudud meminum arak
ialah disebat, tetapi jumlahnya terdapat dua riwayat ; dalam satu hadis diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah telah memukul ( sebat )seorang lelaki yang meminum arak dengan dua pelepah tamar sebanyak empat puluh kali dan begitu juga dilakukan oleh Abu Bakar, tetapi pada masa Saidina Umar, beliau berbincang dengan sahabat-sahabat dan berkata seorang sahabat, Abdul Rahman seringan-ringan hudud ialah lapan puluh kali sebatan ( Muslim, Sahih : hlm. 214 ) dan Umar menurutnya.

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #4 05 October, 2009, 09:09:31 AM


4. Hukuman Hudud Jenayah Mencuri

Hukuman Hudud Jenayah Mencuri, Firman Allah yang bermaksud ;
"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya ( sebagai ) pembalasan bagi apa yang telah mereka lakukan dan sebagai seksaan dari Allah ."( al-Quran, al-Maidah : 38 )

Hukuman hudud bagi kesalahan mencuri ialah potong tangan dengan cara yang tertentu yang akan dibincangkan kemudian.

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #5 05 October, 2009, 09:11:20 AM


5. Hukuman Perusuh dan Pengacau Keamanan ( hirabah )


Hukuman Perusuh dan Pengacau Keamanan ( hirabah ), Firman Allah yang bermaksud :
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang negeri. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka akan beroleh seksaan yang ".( al-Quran, al-Maidah : 33 )

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #6 05 October, 2009, 09:12:51 AM


6. Pengharaman Murtad


Pengharaman Murtad, Firman Allah yang bermaksud :
"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka tidaklah akan diterima ( agama itu ) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang rugi ."( al-Quran, al-Imran : 35 )

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati di dalam kekafiran, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia dan akhirat .
( al-Quran, al-Baqarah : 217 )

Hukuman Murtad ialah bunuh, Hadis Nabi yang mafhumnya ;

"Tidak halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi bahawa tiada Tuhan Yang diSembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan mengakui Aku ( Muhammad ) sebagai Rasulullah, melainkan terhadap salah satu dari tiga ( orang ) iaitu penzina yang telah berkahwin ( muhsan ), membunuh orang tanpa hak dan orang yang meninggalkan agamanya ( murtad )."( Muslim, Sahih : hlm. 164 )

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #7 05 October, 2009, 10:14:50 AM

7. Jenayah Baghy


Jenayah Baghy, pengharamannya dan hukumannya, Firman Allah yang bermaksud :
"Dan jika dua golongan dari orang Mukmin yang berperang maka damaikanlah anara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah ."
( al-Quran, al-Hujurat : 9 )

Inilah sumber perundangan yang utama ( dari al-Quran dan al-Sunnah ) mengenai jenayah. Syariat menentukan secara tepat mengenai seksaan atau hukuman bagi tiap-tiap jenayah Hudud, di mana tidak ada hak mana-mana pihak persendirian seperti Qadi atau mangsa atau pihak awam seperti kerajaan atau lain-lain, untuk memilih atau meminda di dalam hukumannya. Jenayah Hudud bila disabitkan tidak ada pengampunan sama ada oleh pemerintah atau oleh mangsa atau oleh pihaknya ( seperti walinya ). Ianya mestilah dilaksanakan bila disabitkan, yang mana hukumannya adalah tertentu dari segi jenis dan kadar hukuman atau seksaan itu. Itulah sebab maka jenayah Hudud itu disebut Had dan hak Allah.


swordofdeen

 • *
 • Slashing Through Hypocrisy
  • View Profile
Reply #8 05 October, 2009, 01:45:35 PM
FIQH & PERUNDANGAN ISLAM (JILID VI)

Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu al-Juz’ al-Sadis

(Dr. Wahbah al-Zuhaili, Syria)


Hudud Syar'iyyah - PENDAHULUAN

Matlamat kami ketika manusia dan para fuqaha' dapat menembusi ufuk dan menulis mengenainya ialah semoga bertambah lagi keimanan yang sifat syari'at Islam yang akan terus kekal dalam mengatur kehidupan kesejahteraan pemikiran Islam, ketokohan para fuqaha' dan keagungan ilmu fiqh. Hukumnya tidak hanya terbatas berdasarkan dalil( naqli daripada a1-Qur'an clan al-Sunnah semata-mata. Tetapi, menerusi kedalaman pemerhatian dan akal manusia, fiqh dapat disokong dan diperkuat sehingga hari ini dalam usaha untuk merealisasikannya dalam bentuk amali, serta menegakkan tunjangnya agar bangkit dalam bentuk baru dalam undang-undang hubungan kemasyarakatan dan muamalat yang sering berulang antara sesama individu dan dalam undang-undang hubungan kenegaraan juga.

Tujuan mengambil hukum-hukum dan undang-undang Islam ialah untuk mendirikan sebuah masyarakat Islam yang hidup berasaskan keimanan, kemuliaan, kebersihan, keamanan dan ketenangan. Tiada tempat dalam masyarakat ini untuk memberi peluang kepada kehinaan atau penyerahan kepada musuh. Tidak ada undang-undang yang memberi laluan kepada jenayah dan porak peranda, tidak timbul pemalsuan dan penyelewengan, kefasadan atau kemungkaran, dan kemaksiatan. Masyarakat ini juga ditentukan oleh dasar-dasar Islam dan yang utama ialah saling menutup kemaksiatan yang tersembunyi yang tidak diketahui dan asas menolak hudud (yang bukan ta'zir) dengan syubhah.

Bukti yang dapat menambahkan keyakinan kita kepada Islam ialah realiti iaitu manusia pada zaman sekarang telah cuba mengimport undang-undang dan sistem, pemikiran, kebudayaan dan pengetahuan dalam pelbagai bidang Semuanya akan berumbikan kebendaan yang sempit. Tetapi pada akhirnya, golongan yang sedar menyimpan harapan untuk kembali kepada Islam yang di dalamnya terdapat penyelesaian terbaik. selepas ‘barang yang diimport' muflis dalam kemajuan individu dan masyarakat, serta membuka tutupannya yang palsu dengan kepalsuan tamadun yang telah kita ambil daripadanya yang telah pun gugur dengan kecelaan, sebaliknya kita tinggalkan permata atau barang yang amat berguna. Oleh itu manusia mendendami sistem dan kebudayaan tersebut kerana telah membawa kepada kerosakan pemikiran dan pengetahuan, menanamkan keraguan dan ketidakpercayaan kepada diri, mengejutkan kemuliaan dan keluhuran yang mutlak, malah pada akhirnya kita tidak dapat mengecapi kejayaan, sebaliknya mengekalkan kita dalam serba kekurangan dan kelemahan berbanding orang lain, dan kita menjadi jahil tentang minat sebenar. Sedangkan kita mempunyai cara tersendiri sama ada Islam atau Arab, Timur atau Barat.

Melalui dorongan yang kuat daripada perasaan atau tanpa perasaan, masyarakat tetap menuju kepada Islam sebagai jalan penyelesaian, kemudian dinaungi dalam ruang lingkup ibadah semata-mata yang diamalkan. Sedangkan sistem hidup menjadi satu bahagian dan kebendaan satu bahagian yang lain. Dengan itu berlaku pertentangan dan percampuran, kehairanan dan kebosanan, di samping percubaan baru yang kurang kebu-rukannya daripada menjauhkan diri terus daripada Islam.

Percampuran tersebut tidak akan selamat melainkan dengan melaksanakan secara keseluruhan syari'at Allah dalam mu'amalat, hukuman jenayah hudud dan sebagainya, serta mengubah undang-undang ciptaan manusia. Serentak dengan itu, ia menyuburkan cita-cita yang benar untuk merealisasikan undang-undang syara` di dunia Arab dan Islam supaya dapat membersihkan masyarakat daripada kesesatan dan pemesongan, mensabitkan keperibadian dan mengubati urusan kehidupan dengan pemikiran Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan, dan supaya dapat meruntuhkan ikatan kehinaan dan kerendahan, mengalahkan musuh dan segala bentuknya, memerangi penjajahan dengan segala rupanya, berpegang pada diri, bertemu dan berkumpul di bawah panji al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. serta mengambil faedah daripada fiqh yang tidak terkeluar daripada dua sumber tadi.

Setiap Muslim perlu merasai bahawa untuk mencapai jalan kemuliaan, menghambat musuh, membebaskan tanah air dan mengembalikan hak-hak ialah dengan bergabung di bawah panji jihad yang mulia untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. yang tidak mengikut apa yang didapati oleh musuh dan telah mengumpulkan kekuatan atau ketenteraannya. Musuh juga telah memerangi kita di bawah syi'ar mazhabnya yang berbau perkauman sempit.

Dalam memahami hukum-hukum `aqad seperti yang telah kami jelaskan tanzim jihad di dalam fiqh’ serta perincian hukum hudud dan jenayah, iaitu undang-undang Islam yang bersifat adil, dasar-dasar hukum Islam merupakan cabang-cabang khazanah vang besar dan peninggalan yang agung bagi fiqh kita yang mempunyai kedudukan tertinggi berbanding semua perundangan, fiqh dan peraturan di dunia.

Apa yang mendukacitakan ialah sesetengah orang yang jahil mensifatkan fiqh yang subur itu sebagai "semata-mata himpunan". Mereka ini yang terpesona dengan Barat, dan ada di antara mereka yang merasai kekurangan, tidak mempercayai diri sendiri, jahil yang teramat sangat tentang tuntutan kehidupan daripada perkara-perkara wajib dan banyak kemungkinan yang wujud dalam melaksanakan undang-undang sekarang. Selepas itu mereka menjadi keanak-anakan di atas kehancuran Barat dan sering mengulangi apa yang dikatakan murtad.

"Miss Falen dan Mr. Falen" dalam keadaan jahil, atau telah meninggalkan secara sengaja apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh besar Islam iaitu pemikiran, teori, dan usaha mereka masih tinggi dan menjadi tempat menuju puncak kemajuan dan tempat berlindung bagi ahli falsafah dan para pemikir

Dengan itu bagi generasi kita fiqh Islam adalah seperti khazanah yang subur dan mata air yang tawar yang dapat dicedok dan kamu dapat lihat bahawa fiqh sesuai untuk zaman kamu. Allah S.W.T. telah memudahkan jalan kamu dengan memilih semudah-mudah hukum, dan membekalkan kamu dengan keyakinan yang benar, akal yang matang, deria yang halus untuk mengambil kebenaran dan mengalahkan kebatilan.

Pada ketika itu, ketahuilah bahawa untuk menjulang panji Islam memerlukan persediaan asas yang teguh, daripada realiti amali yang tercerna dengan fiqh Islam, pemikiran Islam dan dakwah Islam dapat dibangunkan. Ini kerana dakwah bukanlah semata-mata sentuhan perasaan yang bergelojak, atau rupa bentuk tanpa kandungan, isi dan perancangan, tetapi adalah persediaan dasar untuk menjamin dakwah ini kekal sehingga tidak bergoncang di hadapan ribut taufan yang melanda atau tipu muslihat musuh.

Dalam fiqh Islam, semua mazhabnya menjadi dalil di atas kesesuaian Islam untuk dilaksanakan pada setiap masa, dan jalan untuk merealisasikan pegangan keperibadian Islam. Ini merupakan faktor pembinaan pengumpulan dan penyatuan, bukan perceraian dan perpecahan sepertimana yang dilihat oleh orang-orang di atas pagar. Perselisihan para fuqaha' hanyalah pada perkara furu' atau cabang dan bahagian kecil ijtihad, bukan dalam usul dan matlamat. Namun yang sangat perlu pada ketika itu ialah membentangkan fiqh dengan gaya bahasa yang mudah dan baharu dan dikuatkan dengan dalil yang sah bagi membuat perbandingan dengan pendapat-pendapat fiqh dan mengetahui jalan-jalan tarjih antara fiqh atau memilih hukum yang paling sesuai dan tepat untuk zaman tersebut.
We Punish to Preach, not Preach to Punish

swordofdeen

 • *
 • Slashing Through Hypocrisy
  • View Profile
Reply #9 05 October, 2009, 01:47:19 PM
FIQH & PERUNDANGAN ISLAM (JILID VI)

Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu al-Juz’ al-Sadis
(Dr. Wahbah al-Zuhaili, Syria)


Takrif Hadd

Hadd dari segi bahasa bererti larangan, oleh itu disebut al-bawwab haddad (penjaga pintu menghadkan) kerana dia melarang orang daripada masuk. Disebut juga hukuman sebagai hudud, kerana keadaannya yang dilarang daripada melakukan kesalahan yang menyebabkan akan menerima padah tersebut. Hudud Allah S.W.T. ialah perkara-perkara yang diharamkan, dilarang dan yang berdasarkan dalil:

Terjemahan: “...Itulah batas-batas larangan Allah maka janganlah kamu menghampirinya…”.

(Surah al-Baqarah, ayat 187)

 

Hudud Allah S.W.T. iaitu hukum yang dihadkan dan ditentukan-Nya. Oleh itu seseorang tidak harus mencerobohinya. Dinamakan hudud kerana dilarang daripada melangkahi ke sebaliknya. Hudud itu berdasarkan firman Allah S.W.T.:


Terjemahan: “... Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya ...” .

(Surah al-Baqarah, ayat 229)

 

Al-hadd dari segi syara', pada istilah Mazhab Hanafi ialah pembalasan (hukuman) yang ditentukan dan wajib sebagai hak bagi Allah S.W.T. Sebaliknya, dinamakan ta'zir sebagai hadd kerana ia tidak ditentukan hukumannya. Manakala qisas tidak dinamakan hadd kerana walaupun ditentukan hukumannya, ia adalah hak hamba. Oleh itu boleh diampunkan dan didamaikan. Manakala 'uqubat (hukuman) ini dinamakan sebagai hadd kerana hukuman melarang daripada berlaku dosa yang sama.

 

Maksud keadaan hadd sebagai hak Allah S.W.T. ialah hukuman yang disyari'atkan untuk memelihara keturunan, kehormatan keluarga, akal, jiwa daripada pencerobohan ke atasnya[2]. Bagaimanapun sesetengah hudud ini seperti hadd zina dan meminum arak adalah hak yang tetap bagi Allah S.W.T., iaitu hak yang muktamad. Sesetengahnya pula seperti hadd qadhaf adalah hak Allah S.W.T. dan hak hamba, iaitu ia bergabung antara hak individu dan hak awam[3].

 

Hadd menurut istilah jumhur selain ulama' Hanafi ialah hukuman yang ditentukan secara syara' sama ada ia menjadi hak kepada hamba. Hudud mempunyai pelbagai jenis iaitu hadd zina, hadd qadhaf, hadd sariqah (mencuri), hadd hirabah (menyamun) atau merompak dan hadd meminum arak dan sebagainya. Menurut ulama' Hanafi, hudud ada lima, iaitu hadd mencuri, hadd mabuk dan hadd qadhaf[4].

 

Manakala hadd merompak, ia termasuk di bawah maksud mencuri dengan makna yang lebih umum. Menurut pendapat selain ulama' Hanafi, mereka menambah dengan dua hadd yang lain iaitu hadd qisas dan hadd riddah. Dengan itu keseluruhan hudud ada lima pada pendapat mereka dengan mengambil kira hadd ialah hukuman yang ditentukan oleh Allah S.W.T. dan telah dikadarkan. Oleh itu seseorang tidak boleh mencerobohinya, dan dengan mengambil kira bahawa hadd, menurut pendapat yang paling sah meliputi segala hukuman yang termasuk hak-hak Allah S.W.T. dan hukuman yang termasuk hak-hak manusia, di antaranya ialah qisas.

 

Oleh yang demikian, bagi kami ada dua istilah tentang hudud. Pertama, pendapat Mazhab Hanafi yang masyhur, iaitu mengkhususkan hadd dengan hukuman yang ditentukan dan diputuskan sebagai hak Allah S.W.T. bagi kesejahteraan semua, dan ia mempunyai lima jenis, antaranya dengan memasukkan hadd hirabah (menyamun) ke dalam hadd sariqah (mencuri), dan menceraikan antara hadd arak (sejenis air anggur yang diperam untuk dijadikan arak) dan hadd orang mabuk bagi minuman yang memabukkan yang diambil daripada selain anggur seperti barli, jagung, madu dan sebagainya.

 

Kedua, pendapat jumhur selain Hanafi menyatakan lafaz al-hadd ke atas semua hukuman yang ditentukan sama ada ia diputuskan bagi meraikan hak Allah S.W.T. ataupun hak individu. Menurut mereka, al-hadd mempunyai tujuh jenis, termasuklah hadd qisas dan hadd riddah. Saya akan sebutkan tujuh jenis ini sebagai menjelaskan bahawa kesalahan hudud ada lapan iaitu zina, qadhaf, meminum arak yang memabukkan, mencuri, menyamun, menindas, riddah, membunuh secara sengaja yang mewajibkan dikenakan qisas, di atas asas bahawa hukuman hudud semuanya diputuskan secara syara`. Menurut Ibn Jazi daripada Mazhab Maliki[5], jenayah ialah kesalahan yang mewajibkan kepada hukuman yang berjumlah 13 jenis iaitu membunuh, mencederakan, berzina, qadhaf, meminum arak, mencuri, menindas, menyamun, riddah, zindiq, mencela Allah S.W.T., mencela Nabi dan malaikat, mengamalkan sihir dan meninggalkan solat dan puasa.

 

            Perlu diperhatikan bahawa jinayah ialah kesalahan menurut istilah Fiqh Islam. Al-Mawardi[6]  menyatakan kesalahan-kesalahan merupakan perkara larangan dari segi syara` yang ditegah oleh Allah S.W.T. dengan hadd dan ta'zir. Di samping itu, perlu diberi perhatian bahawa hukuman zindiq (orang kafir yang berpura-pura Islam) dan perkara yang disebutkan selepasnya di sini ialah bunuh, sama seperti hukuman murtad. Saya telah memilih jenayah dalam satu perbahasan yang berasingan kerana tajuk ini di sisi para fuqaha' tidak hanya terbatas terhadap perkara yang wajib dilaksanakan qisas yang menurut pendapat jumhur termasuk dalam hadd, malah ia meliputi perbahasan mengenai diyat dan penganiayaan ke atas haiwan, cara-cara membayar ganti rugi daripada kerosakan yang berlaku seperti dinding atau bangunan yang runtuh dan jalan yang mensabitkan jinayah.

swordofdeen

 • *
 • Slashing Through Hypocrisy
  • View Profile
Reply #10 05 October, 2009, 01:49:09 PM
FIQH & PERUNDANGAN ISLAM (JILID VI)

Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu al-Juz’ al-Sadis

(Dr. Wahbah al-Zuhaili, Syria)


Hikmah Pensyari’atan Hudud & Adakah Hukum Memotong Tangan Kejam

            Hikmah daripada hudud atau hukuman ini ialah menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati kesalahan-kesalahan tersebut, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Menurut Ibn Taymiyyah, di antara rahmat Allah S.W.T. ialah Allah S.W.T. mensyari'atkan hukuman jinayah yang berlaku antara manusia, sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain pada jiwa, tubuh badan, harta benda, kehormatan, pembunuhan, pencederaan, menuduh zina (qadhaf), mencuri maka Allah S.W.T. telah menghukum bentuk-bentuk tegahan untuk menahan daripada melakukan jenayah yang merupakan matlamat hukum dan mensyari'atkan hukuman dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang mengandungi kemaslahatan, tegahan dan pembasmian, di samping tidak melampaui kadar yang sepatutnya ditanggung oleh penjenayah daripada tegahan itu.

 

            Oleh sebab itu, Allah S.W.T. tidak mensyari'atkan hukuman berbohong dengan memotong lidah dan tidak pula dibunuh, hukuman berzina tidak pula disembelih, hukuman mencuri tidak pula dibunuh. Sebaliknya Allah S.W.T. mensyari'atkan kepada mereka tentang hukuman tersebut dengan memastikan nama dan sifatnva termasuk dalam hikmat dan rahmat-Nya, kelembutan, keihsanan dan keadilan-Nya agar menghilangkan bala atau celaka dan melenyapkan kezaliman dan permusuhan, dan semua insan berpuas hati dengan apa yang dikurniakan oleh Malik dan Khaliqnya. Dengan itu manusia tidak sewenang-wenangnya merampas hak orang lain[7].

Adakah Hukum Memotong Tangan Satu Penyiksaan, Kekerasan dan Kekejaman?

            Sesungguhnya, melaksanakan hukum potong tangan sebagai tegahan yang munasabah ke atas pesalah dan yang seumpamanya di dalam masyarakat merupakan rahmat kepada manusia secara amnya. Perkara ini telah dinyatakan di dalam manuskrip bagi undang-undang hadd mencuri dan menyamun, Nombor 148, tahun 1972 yang diterbitkan di Libya, yang antara lainnya berbunyi "Sesetengah orang yang ragu-ragu dan tidak mempercayai, mereka mensifatkan hukum potong tangan (iaitu hadd mencuri dan hadd menyamun) sebagai tidak sesuai dengan zaman moden dan dunia yang serba maju, dan mereka menganggapnya keras dan kejam. Mereka rnelihat dari sudut beratnya hukuman tetapi melupakan betapa kejinya kesalahan dan kesannya yang menimpa ke atas masyarakat. Sesungguhnya mereka sama-sama menangisi tangan pencuri yang dipotong, tetapi tidak gerun dengan kesalahan mencuri dan berleluasanya kesalahan itu di kalangan masyarakat. Berapakah kesalahan yang dilaku-kan pada jalan mencuri, berapakah kesalahan menganiaya ke atas jiwa dan bencana yang merebak yang berlaku ke atas orang yang tidak berdosa dengan sebab mencuri? Berapakah mata benda yang telah dirampas, harta yang telah dibolot, dan manusia yang diusir dengan sebab menyerang dengan keras ke atas harta benda mereka itu dan sumber rezeki mereka? Semua ini tidak disangka-sangka oleh orang-orang yang merasa belas kasihan terhadap pencuri yang bilangannya sedikit yang dikenakan hukuman potong tangan demi keamanan dan kesejahteraan semua.
 
            Adakah mereka tidak bertanya, mana satukah yang lebih mudah ke atas masyarakat, potong satu atau dua tangan pada setiap tahun, menutupkan kes curi dan hampir tidak berlaku hukum potong tangan selepas itu, dan manusia hidup aman dan tenteram menjaga harta dan diri mereka, ataupun mengurung, memenjara dan menghukum dengan kerja-kerja berat yang sementara dan kekal akibat kesalahan mencuri semata-mata di kebanyakan negara yang jumlahnya ribuan setiap tahun, kemudian kes curi itu tidak juga selesai, malah bertambah-tambah, berjenis-jenis dan payah! Oleh itu kita masih mendengar bank-bank dengan mudah dirompak, kereta dicuri pada siang hari, gudang diselongkar dan kecurian ke atas harta benda bertukar menjadi jenayah ke atas nyawa dan kehormatan, dan hampir-hampir tidak dapat dikejar oleh ilmu, taktik dan kekuasaan.
         
Kemudian, kesalahan yang berbahaya itu tidak akan berjaya dibendung dan dibanteras kegiatannya melainkan melalui hukuman yang berat dan praktikal. Oleh sebab itu, perkataan 'uqubah (hukuman) berasal daripada pakatan `iqab (balasan). la tidak akan menjadi sebagai 'iqab balasan) sekiranya diberi tanda dengan kelembutan dan kelemahan. Balasan yang berjaya ialah balasan yang memenangi ke atas kesalahan dan balasan yang gagal ialah yang dimenangi oleh kesalahan.

            Kemudian ahli-ahli penggubal undang-undang. ciptaan manusia tidak merasa kejam ke atas hukuman gantung jika dinisbah kepada sesetengah kesalahan yang berat. Tidak diragukan lagi bahawa hukuman ini lebih pedih dan berat daripada hukum potong tangan bagi kes curi dan menyamun. Pengajaran yang boleh memberi kesan ialah dengan menangkap penjenayah dan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal, munasabah. efektif dan praktikal untuk membasmi jenayah”.

            Hakikat yang tidak dapat dipertikaikan ialah bahawa hukum potong tangan pencuri atau musuh lebih mudah daripada membiarkan kes curi terus berleluasa dalam masyarakat yang menggugat keamanan akibat daripada jenayah dan mungkar yang tidak terkawal.

                Sesungguhnya sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat Islam ketika melaksanakan hudud, mereka hidup aman damai dengan harta benda, kehormatan dan peraturannya sehinggakan pesalah itu sendiri yang mahukan hadd ditegakkan kerana mahu mensucikan diri dan menghapuskan dosanya. Di Hijaz sendiri, malahan di seluruh Tanah Arab satu ketika dahulu, jenayah mencuri dan merompak jama'ah haji lelaki dan perempuan di Baitullah begitu berleluasa. Dengan itu, sesetengah jama'ah haji tidak mahu lagi kembali ke Makkah kecuali kerana menunaikan nazar yang kecil. Oleh itu di Hijaz (Kerajaan Saudi) telah melaksanakan kedua- dua hadd ini sehingga keamanan stabil, kegiatan mencuri terhenti, dan aktiviti perompakan menjadi lumpuh, sehingga negeri ini menjadi cantik dan mengkagumkan dengan kejayaannya menamatkan dua jenayah, mencuri dan merompak. Walaupun begitu, bilangan tangan-tangan yang sempat dipotong sejak dilaksanakan hudud adalah terlalu kecil iaitu tidaklah boleh disamakan dengan bilangan perompak yang merompak orang-orang yang tidak berdosa dalam sekali serangan. Perlu dinyatakan bahawa bilangan tangan yang dipotong oleh kerajaan Saudi sepanjang 24 tahun dilaksanakan hudud ialah sebanyak 16 sahaja .

            Dengan ini, jelaslah ketegasan yang tergambar, yang pada hakikatnya merupakan suatu rahmat kepada masyarakat keseluruhannya sehingga bebas daripada kejahatan kedua jenayah itu dan bahayanya. Oleh itu pengorbanan tangan dan kaki adalah terlalu sedikit bilangannya jika dinisbahkan kepada orang yang berdosa dan keluar daripada hukum Allah S.W.T. yang melakukan jenayah melibatkan ribuan orang yang tidak berdosa kehilangan nyawa, tubuh dan harta benda mereka. Malah kekerasan hukuman pada hakikatnya adalah rahmat kepada orang yang ragu-ragu untuk melakukan jenayah kerana kekerasan hukuman tersebut akan menimbulkan ketakutan di kalangan mereka yang cuba melakukannya. Maka, keadaan itu juga akan mengubah pendirian orang yang teragak-agak untuk melakukan jenayah itu.

Oleh yang demikian, ia keras pada sudut yang sempit tetapi mampu membawa rahmat yang meluas dan menyeluruh kepada masyarakat. Bagaimana tidak, bukankah syari'at Islam ialah syari'at rahmat. Bukankah Allah S.W.T. telah berfirman:

Terjemahan: “...Tuhan kamu telah menetapkan bagi diri-Nya untuk memberi rahmat (yang melimpah-limpah) ...”.[8]
(Surah a1-An'am ayat 54)

Kita dikehendaki sentiasa berzikir kepada Allah-S.W.T. pada setiap masa dan waktu. Rasulullah s.a:w. turut bersabda:

Terjemahan: Orang yang penyayang, Allah Mengasihi dengan sifat Rahman

            Malahan Allah S.W.T. memerintahkan kita berlaku baik terhadap haiwan. Syari'at seperti ini tidak memungkinkan penetapan hukum dalam hudud berdasarkan kekerasan dan kekejaman, tetapi merupakan rahmat kepada manusia pada keseluruhannya. Pemerhatian kepada kesan hudud dari sudut yang kecil tanpa memerhatikan kepada kesannya pada masyarakat secara keseluruhan adalah pemerhatian yang terbalik dan songsang. Ia menjadi pemerhatian yang keliru dan meragukan kerana pengajaran ialah mengambil maslahat manusia secara umum, bukannya mengambil maslahat pesalah yang telah sabit kesalahan mereka, dan tidak boleh menolak hadd ke atas mereka secara shubhah.

               Di samping itu, agama Islam sebenarnya begitu menitikberatkan keadilan yang mana hadd tidak boleh ditegakkan melainkan telah jelas sabit seseorang itu melakukan kesalahan. Ini dilakukan dengan mengetatkan proses untuk mensabitkan kesalahan itu. Kemudian, dia berhak menolak hadd sekiranya berjaya menimbulkan shubhah. Semua ini merupakan proses untuk menjatuhkan hudud, melainkan ada hal-hal penyelesaian yang lain. Hadd boleh dijatuhkan dengan wujudnya bukti-bukti yang nyata sehingga dapat mencapai kesan yang praktikal dalam menegah jenayah dan menangani kegiatannya. Malah, sebahagian hudud yang dijalankan, seperti hukuman sebat (dengan usul syari'ah) adalah lebih disukai oleh kebanyakan pelaku maksiat daripada dikurung di dalam kegelapan penjara, sama ada untuk suatu tempoh sekejap atau lama. Hukuman rejam pula merupakan hukum bunuh dengan cara disaksikan oleh orang ramai. Kaedah ini dapat mencegah perasaan dendam masyarakat terhadap orang yang telah menceroboh kehormatan mereka.

divider3
halaqahforum4