Meninggalkan Solat

Author Topic: Meninggalkan Solat  (Read 46222 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

al_haq

 • *
 • ~Hidup & Mati hanya untuk Islam~
  • View Profile
31 May, 2007, 06:15:31 PM
MENINGGALKAN SOLAT, APA HUKUMNYA?
 

Solat salah satu daripada rukun Islam yang lima, yang diwajibkan ke atas setiap muslim dan muslimat yang mukallaf (baligh dan berakal). Kefarduan ini telah disepakati ulama’ (ijma’) dan dikira sebagai (ما يُعْلـَمْ مِنَ الدِّينِ بالضَرُورَة) perkara asas agama yang diketahui oleh setiap muslim. Sesiapa yang mengingkari kewajibannya menjadi kafir dan murtad, kekal dalam neraka; kerana kefarduannya disandarkan kepada nas yang jelas dan qathi’e (tidak dapat ditokok tambah) daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’.

Sesiapa yang meninggalkan solat kerana malas, bermudah-mudah atau sengaja tanpa menafikan kewajibannya tergolong dikalangan orang yang fasiq dan berdosa besar yang wajib ke atasnya beberapa perkara:-

1.   Bertaubat, beristighfar serta menyesal di atas perbuatannya.
2.   Mengqada’kan solat yang ditinggalkannya.
3.   Dijatuhkan ke atasnya hukuman had.

Hukuman Had ke atas orang yang meninggalkan solat
 

Ulama’ mazhab berbeza pendapat pada bentuk hukuman yang dikenakan ke atas orang yang meninggalkan solat, setelah mereka bersepakat pada keharamannya dan besarnya dosa peninggalnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih.

* Mazhab Hanafi: Peninggal solat dihukum fasik dan wajib dipenjarakan dan dirotan dengan kuat sampai keluar darah, sehinggalah dia kembali solat dan bertaubat atau mati di dalam penjara. Dia tidak dibunuh kecuali mengingkari kewajipan solat atau mempersendakannya.

* Jumhur ulama’ daripada mazhab Maliki dan Syafie: Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dihukum bunuh walau pun meninggalkan satu fardhu sahaja. Disuruh agar bertaubat selama tiga hari, jika enggan dijatuhkan hukuman had dengan dipenggal kepalanya. Selepas dibunuh, dimandikan dan disembahyangkan ke atasnya serta ditanam di tanah perkuburan orang Islam kerana dia tidak dikira kafir. Ini juga adalah pendapat yang rajih pada mazhab Hanbali sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni .

Hukum Mengqada’kan Solat

Sesiapa yang meninggalkan solat kerana terlupa atau sengaja (dan berdosa jika sengaja), wajib mengqada’kannya. Dalilnya, sabda Nabi S.A.W.:

 ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها ))(
Maksudnya: Jika tidur salah seorang daripada kamu daripada solat, atau melupainya, hendaklah dia menunaikannya apabila sedar atau teringat.

 (( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ))
Maksudnya: Sesiapa yang terlupa satu sembahyang, hendaklah menunaikannya apabila dia teringatnya; tiada kaffarah baginya kecuali yang tersebut (iaitu tidak perlu membayar kaffarah yang lain, memadai dengan menggantikan solat tersebut).

Banyak lagi hadis-hadis lain yang membawa maksud yang sama iaitu wajib mengqada’kan solat yang ditinggalkan. Pada zahir hadis tidak menyebut tentang hukum orang yang sengaja meninggalkan solat, adakah wajib mengqada’kannya atau tidak.

Maka disinilah ulama’ memainkan peranan mereka untuk mengeluarkan hukum daripada nas tersebut. Mengikut kaedah Qias, orang yang meninggalkan solat kerana uzur seperti terlupa atau tertidur, wajib mengqada’kannya berdalilkan nas tersebut; maka kewajipan ini terlebih dahulu kena kepada orang yang meninggalkan solat secara sengaja. Jika tidak, jadilah maksiat itu (meninggal solat dengan sengaja) membawa kepada kesenangan (tidak qada’). Ini bertentangan dengan ruh syariat yang adil.

Janganlah kita terpengaruh dengan dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan tidak wajib mengqada’kan solat yang telah ditinggalkan kerana cukup dengan Istighfar dan taubat sahaja. Ini kerana jumhur ulama’ daripada mazhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali mewajibkan qada’ solat secara umumnya .

Dikecualikan daripada Qada’ beberapa golongan:
1.   kanak-kanak yang belum baligh, tidak wajib menggantikan solatnya yang terdahulu selepas baligh.
2.   orang kafir yang memeluk Islam (muallaf) tidak wajib menggantikan solatnya semasa kufurnya.
3.   perempuan yang haid
4.   perempuan yang nifas (keluar darah akibat beranak)
5.   orang gila, mabuk dan pengsan yang bukan dengan sebab yang disengajakan seperti minum arak dll.

Selain daripada mereka, samada tidur, sakit, murtad yang kembali memeluk Islam, [pengsan, gila dan mabuk yang disengajakan] wajib ke atas mereka qada’.

 *Tidur tidak boleh disamakan (qias) dengan pengsan iaitu tidak perlu menggantikan solat kerana perbuatan tidur dilakukan dengan sengaja dan kehendak diri, ia berlainan dengan pengsan yang tidak disengajakan. Dalilnya seseorang itu mampu menidurkan dirinya tapi tidak mampu menjadikan dirinya pengsan dengan sendiri dan apabila seseorang itu pengsan, kadang-kadang tidak akan sedar walaupun dikejut dengan kuat. Apabila seseorang memakan ubat untuk pengsan contohnya, maka apabila sedar dia diwajibkan juga mengqada’kan solat yang tertinggal kerana dia sengaja membuat dirinya pengsan.

Jika seseorang daripada lima golongan di atas hilang uzur mereka dan masih tinggal waktu yang mencukupi walau  Takbiratul Ihram, wajib baginya menggantikan solat tersebut begitu juga solat yang sebelumnya jika boleh dijama’kan. Hukum ini menyeluruh kepada yang bermusafir dan bermukim.

Contoh: Jika seorang perempuan suci dari haidnya pada akhir waktu Asar, wajib baginya mengqada’kan solat Asar dan Zohor yang sebelumnya. Begitulah juga perihalnya jika suci pada waktu Isyak, wajib mengqada’kan Maghrib dan Isyak.

Jika seseorang perempuan masuk waktu solat dalam keadaan suci, kemudian datang haidnya sebelum sempat dia solat pada waktu itu, dan waktu yang suci itu mencukupi untuk solat; wajib ke atasnya mengqada’kan solat tersebut apabila suci kelak kerana kelalaiannya dan tidak bersegera menunaikan solat selepas masuk waktunya.

 *Disunatkan mengqada’ solat secara tertib solat yang ditinggalkan seperti Subuh sebelum Zohor dan begitulah seterusnya. Dan hendaklah seseorang itu mendahulukan solat yang tertinggal daripada solat waktu tersebut kecuali kerana takut luput waktu solat tersebut.

Bagi orang yang tidak tahu berapa kalikah tertinggal solat hendaklah dia melaksanakan qada’ solat tersebut sehingga dia yakin bahawa dia telah menghabiskan solat yang ditinggalkannya .

Hukum menangguhkan solat

Apabila masuknya waktu solat, wajib seseorang itu melakukan salah satu daripada dua perkara:-
1.   terus mendirikan solat, itulah yang paling afdhal atau
2.   azam untuk menunaikan solat dalam waktunya.

Jika tidak melakukan salah satu daripada perkara yang disebut di atas, sesungguhnya berdosalah dia. Ini dinamakan azam yang khas. Dan wajib bagi seseorang itu selepas baligh menyimpan azam yang umum untuk melakukan segala suruhan Allah dan meniggalkan segala laranganNya .

Haram hukumnya menangguhkan solat sehingga tidak sempat menunaikan solat dengan segala syarat dan rukunnya di dalam waktunya. Sesuatu solat itu dikira sebagai tunai (أداء) jika sempat mendapat satu rakaat daripadanya (selesai daripada sujud yang kedua). Apabila tidak mendapat walaupun satu rakaat, solat itu dinamakan Qada’. Tetapi dosa bukannya berkaitan dengan tunai atau qada’, seseorang itu telah dikira berdosa walaupun sempat mendapat satu rakaat di dalam waktu.

Tidur daripada Solat

Tidur yang dimaafkan sehingga keluar solat daripada waktunya:-
1.   tidur yang bukan disengajakan (tertidur)
2.   seseorang yang lupa bukan daripada perkara yang dilarang (contoh perkara yang dibenarkan: terlupa kerana sebab belajar atau kerja; contoh perkara yang dilarang: setiap perkara yang dilarang walaupun makruh seperti bermain catur dan lain-lain).

Tidak makruh tidur sebelum masuknya waktu solat. Ada yang bependapat makruh tidur sebelum waktu Isyak dan haram sebelum Jumaat.

Dibolehkan tetapi makruh tidur selepas masuk waktu solat dan sebelum menunaikannya dengan dua syarat:-
1.   jika seseorang yakin dapat bangun dengan sendiri atau bantuan yang lain (loceng atau kawan).
2.   dan berbaki daripada waktu kadar yang mencukupi untuk bersuci dan solat.

Jika tidak menepati syarat tersebut, baginya dua dosa:-
1.   dosa meninggalkan solat pada waktunya
2.   dosa tidur

Jika seseorang itu yakin dapat bangun dalam waktu solat, tetapi apabila terjaga nyatalah telah luput waktu solat itu, dia tidak dikira berdosa kerana meninggalkan solat. Dia hanya berdosa kerana sebab tidurnya itu, dan dosanya tidak terhapus kecuali dengan istighfar dan taubat .
والله أعلم

Rujukan:

Fathul A’llam syarah Mursyidul Anam, Syed Mohd Al-Jardani, jilid 2, ms 71-73, cetakan Dar ibn Hazm 1997 M; Al-Iqna’ syarah Matn Abi Syuja’, Syeikh Al-Khatib As-Syarbini, jilid 1, ms 271, cetakan Darul Kutub Ilmiah 2004 M.
Fathul A’llam, jilid 2, ms 80.
Fathul A’llam, jilid 2, ms 76.
Fathul A’llam,  jilid 2, ms78

sayuty84
"Semua manusia tidak dapat lari dari melakukan kesilapan dan kesalahan,yang penting kembali dan bertaubat kepadanya,(aku mengharapkan keredaanmu ya Allah)(",)"

Reply #1 05 June, 2007, 09:16:06 AM
 :)

Kisah Org Yang Meninggalkan Solat

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis.
Apabila Rasulullah S..A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, "Wahai orang muda kenapa kamu menangis?"
Maka berkata orang muda itu, "Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya."
Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar r.a dan Umar r.s. mendapati ayah orang mudah itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah S.A.W, "Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam."
Kemudian Rasulullah S.A.W dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut.
Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?"
Berkata orang muda itu, "Sebenarnya ayahku ini tidak mahu mengerjakan solat." Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babi hutan yang hitam."
Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka cuba membunuh ular itu.
Apabila mereka cuba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut, "Laa ilaaha illallahu Muhammadu Rasulullah, menagapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah S.W.T yang memerintahkan kepadaku supaya menyeksanya sehingga sampai hari kiamat."
Lalu para sahabat bertanya, "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?"
Berkata ular, "Dia telah melakukan tiga kesalahan, di antaranya :"
1. Apabila dia mendengar azan, dia tidak mahu datang untuk sembahyang berjamaah.
1. Dia tidak mahu keluarkan zakat hartanya.
1. Dia tidak mahu mendengar nasihat para ulama.
Maka inilah balasannya.
 

 
 
 

     

JANA PENDAPATAN MEWAH HANYA DENGAN HANDPHONE ANDA!!Sila lawati http://Prepaid4U.Net/?id=eyla07

Reply #2 11 September, 2007, 07:58:59 PM
subhanallah...

rizlynd

 • *
 • salam ukhwah,salam silratulrahim
  • View Profile
Reply #3 16 November, 2007, 11:18:51 PM
 :)
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIIM
ASSALAMUALAIKUM...

A.Bahaya Di Dunia

Seseorang yang meninggalkan solat,akan mengakibatkan kesan negative ke atas dirinya,di dalam solat terdapat gerakan dan bacaan yang membawa metaliti positif,bersikap bijik,rendah hati dan merasa bahagia,meninggalkan solat bermakna mengabaikan perintah Allah,membantah perintah allah menunjukkan hati yang keras,hati yang keras boleh menimbulkan kesan negative terhadapa dirnya,secara zahir atau secara batiniah.1) Tidak Mendapat Latihan Disiplin

Meninggalkan solat,bermakna mengabaikan peluang yang diberikan oleh Allah untuk melakukan latihan kejiwaan,dalam solat ada amalan gerakan atau bacaan membawa kepada latihan hidup disiplin,dalam solat terdapat syarat dan rukun mesti dipatuhi,satu syarat tidak dipenuhi solatnya akan batal,orang yang bersedia solat,dengan sendirinya akan mengikut, aturan yang telah di tetapkan,tidak akan mengikut hatinya sendiri,bacaan dalam solat mesti diikuti sebagai mana pentunjuk yang ditetapkan syarak,dengan adanya kesedaran mengikut aturan maka akan menjadi biasa dan akan menjadi orang yang berdisiplin,solat tidak hanya amalan ritual belaka,ia juga menjadi latihan mental membentuk manusia berdisplin tinggi,sekiranya meninggalkan solat membawa kepada mental yang tidak berdisiplin dan kegagalan dalam hidup.2) Kehidupan Yang Tidak Teratur

Seseorang yang meninggalkan solat akan rugi,disebabkan tidak mendapat latihan hidup teratur,solat akan membawa keadaan sulit menjadi mudah dan dari berat menjadi ringan,jelaslah mengabaikan solat akan menjadi manusia tidak berdisiplin dalam kehidupan dunia dan kehidupan rohaniahnya.3) Akan Menjadi Orang Yang Sombong

Petanda orang yang sombong dia telah berani mengabaikan seruan Allah,solat mendidik seseorang merendahkan diri,sujud adalah tampat paling tinggi dan paling dimuliakan,sujud adalah nasihat yang berkesan membentuk manusia yang rendah hati,sebab manusia mempunyai sifat sombong,,melakukan solat secara berterusan sifat sombong akan hilang dengan sendirinya,solat cara paling efektif untuk menhapuskan sifat sombong manusia,merendah diri bersedia untuk diperbaiki,orang yang merendah diri mendapat kemulian dihadapan Allah SWT4) Rawan Atas Penyakit Zahiriah Dan Batiniah

Meninggalkan solat akan terdedah kepada penyakit zahir atau batiniah,amalan solat di dalamnya terdapat hikmah yang amat besar,merupakan ubat bagi penyakit zahir dan batin,solat adalah senaman latihan badan terhindar dari segala penyakit jasmani seperti lemah jantung,darah tinggi,kencing manis,sakit sendi,sakit tulang,sakit mata,sakit telinga,sakit hidung,sakit perut,kegemuakan dan berbagai lagi,solat bole dilakukan di mana sahaja tanpa memerlukan alat atau wang ringgit,keajaiban solat tidak hanya sebagai amalan ibadah sahaja,bermaafaat bagi mengubati dan mencegah penyakit jasmani dan rohani5) Dekat Dengan Amalan Keji Dan Mungkar

Orang yang mengabaikan solat tidak mempunyai benteng untuk menghalang dari perbuatan keji dan mungkar,sekiranya benar-benar mengamalkan solat dengan khyusuk dan ikhlas akan menjadi penghalang bagi melakukan perbuatan keji dan mungkar,solat mendekatkan diri kepada Allah,maka hatinya akan tenang akan merasa kepuasan dekat dengan Allah SWT,maka dapat menghalang kehendak nafsu untuk melakukan kemungkaran,sekiranya merasa dirinya dilihat oleh Allah,akan merasa malu melakukan perbuatan yang di larang oleh Allah,akan berhati-hati dalam melangkah,membawa kebaikan atau tidak,diredhai Allah atau tidak,meraka mempunyai sikap berhati-hati.

(Surah Al-Ankabut: 45)6) Tidak Mendapat Kebahagian Secara Sempurna

Bahagia dunia akhirat impian setiap insan,berbagai cara mendapat kebahagaian dengan cara memperbanyakkan harta benda,bahagia dapat diperolehi dengan kuasa,itulah manusia mencapai kebahagian,islam memberi jalan memdapat kebahagian dengan melaksanakan solat,solat yang khyusuk akan menemui hakikat kebaikan,solat mendekatkan diri dengan Allah,solat akan menemui hakikat kemerdekaan,dengan solat manusia mendapat ketenangan,solat manusia menemui kepuasan batin,kejaiban solat tanpa wang dapat melahirkan kebahagian,hikmah ini tidak diperolehi meraka yang melalaikan solat.

(Surah Al-Mukminun: 1-2)7) Selalu Lupa Kepada Allah

Mengabaikan solat bermakna melupakan Allah,dengan solat akan selalu mengingati Allah,dalam mengingati Allah terdapat faedah yang amat besar sekali,antaranya hatinya akan tenang,selalu ingat kepada Allah menyembuhkan penyakit hati,membuang rasa takut,menghindarkan dari sifat munafiq,mengabaikan solat bermakna tidak mendapat keredhaan Allah,mengabaikan solat jiwanya dicemari bisikan syaitan dan nafsu jahat dalam diri,mengabaikan solat sengaja melupakan Allah,bahaya amat besar meraka yang lupa kepada Allah akan hidup dalam kesempitan,lupa kepada Allah merupakn kederhakaan amat serius,lupa kepada Allah membawa meraka dengan kehendak syaitan dan akan terjerumus dalam kehinaan.8) Terus Menerus Dalam Kejahatan

Meninggalakn solat bermakna terus tercela dalam keadaan hina,meninggalkan solat tidak dapat hikmah solat,hikmah mengikis sifat-sifat tercela seperti sombong,hasad,riak,kikir,solat menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti merendah diri,tawakal,qana'ah dan sabar,adanya gerakan (fili'yah dan qauliyah) latihan lebih berkesan untuk membesarkan nama Allah dan merendahkan diri.9) Terus Menerus Dalam Keadaan Fakir

Meninggalkan solat akan terbit sifat takam terhadap anugerah Allah.10) Terus Menerus Dalam Keadaan Hina

Mengabaikan solat akan menjadi orang yang hina.

(Surah Al-Isra: 79)11) Hidup Dalam Keraguan

Mengabaikan solat pasti akan mengalami keraguan secara berterusan,mengabaikan solat akan menghadapi pelbagai masalah yang meruncingkan,mengabaikan solat tidak mempunyai cara ketika berdepan pelbagai masalah dihadapinya.12) Mudah Tergoda Oleh Dunia

Solat amalan yang mengperkukuhkan tauhid,tauhid asas dalam beragama,kuat tauhidnya kuat keyakinan dalam dirinya,mengabaikan solat bermakna akan lemah imannya dan mudah tergoda.13) Cepat Putus Asa

Putus asa satu penyakit jiwa,bole membawa kepada kerosakan mental,penyakit ini bole diatasi dengan solat,meninggalkan solat membawa kepada rasa putus asa dan stress,solat tasbih memperkuatkan manusia tidak mudah berputus asa mengalami musibah,sabar dan tawakal kepada Allah,orang yang kuat jiwanya tidak terpengaruh dengan bisikan syaitan,meningglakan solat jiwanya lemah dah mudah berputus asa,meninggalkan solat jiwanya kosong,membahayakan dalam menghadapi masalah jiwa dan masalah dunia.14) Susah Membangun Perpaduan

Meninggalkan solat susah untuk bersepadu dengan orang lain,kelebihan solat dari segi kemasyarakatan terjalin cara berjemaah di masjid atau surau,menambahkan lagi semangat persaudaraan kesedaran mencapai keredhaan Allah.

RENUNG2KAN LAH

WASSALAM.

Reply #4 02 September, 2008, 04:57:13 PM
wajibkah seseorang yg telah bertaubat yg dahulunya jahil akn agama menggantikn solat2 fardhu yg telah lama ditinggalkan?

Reply #5 02 September, 2008, 05:57:26 PM
ada perbedaan pendapat tentang hal ni. tapi kalau betul seseorang itu ikhlas dalam taubatnya, dia akan sedaya upaya gantikan solat-solat fardhu yang tertinggal itu
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertaqwa." [Surah Al-Furqan: 74] http://hairilabubakar.blogspot.com/

Reply #6 17 November, 2008, 01:20:54 PM
Orang yang meninggalkan solat fardhu adalah amat buruk dan sangat keji sekali, malahan ianya terlebih keji daripada iblis.

Ini kerana si iblis hanya enggan sujud kepada nabi Adam a.s. yang merupakan makhluk, tetapi orang yang meninggalkan solat adalah seorang yang enggan bersujud kepada Allah s.w.t yang merupakan Khaliq (pencipta).

Justeru itu, dosa meninggalkan solat itu amat besar sekali. Di Akhirat nanti seseorang yang meninggalkan solat itu akan dimasukkan ke dalam neraka.

Allah s.w.t telah menceritakan di dalam al-Quran, bahawa ahli syurga (Ashabul Yamiin) telah bertanya kepada penghuni neraka, yang bermaksud:

    Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu bukan daripada golongan orang-orang yang bersolat.

Daripada Abdullah bin Umar r.a. daripada Nabi s.a.w. bahawa pada suatu hari baginda menyebut tentang solat lalu baginda bersabda, yang bermaksud:

    Sesiapa yang memelihara solat, nescaya solatnya menjadi nur untuknya, ketandaan (iman) dan kelepasan (dari neraka) pada hari kiamat.

    Sebaliknya sesiapa yang tidak memeliharanya nescaya tiada nur baginya, ketandaan dan kelepasan.

    Malahan dia adalah (dikumpulkan dalam neraka yang paling panas sekali) bersama Qarun, Fir’aun, Haman dan Ubai bin Khalaf.

    (Hadis riwayat Ahmad, at-Tabrani dan Ibnu Hibban).

Daripada Jabir r.a. meriwayatkan beliau telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, yang bermaksud:

    Sesungguhnya meninggalkan solat ialah (perkara yang menghubungkan) seseorang dengan kufur.

    (Hadis riwayat Ahmad dan lain-lainnya).

Ijma’ para ulama mengatakan bahawa hukum orang yang meninggalkan solat kerana ingkar terhadap kewajipannya, adalah jatuh kafir.

Namun, sekiranya seseorang itu meninggalkan solat atas sebab malas, tetapi dia tahu dia wajib solat, maka terdapat tiga pendapat ulama tentang hukumnya, iaitu:

   1. Orang itu tidak menjadi kafir, tetapi dia menjadi fasik. Maka wajib atas pihak yang berkuasa bertindak menyuruhnya bertaubat kembali mengerjakan solat. Sekiranya dia enggan bertaubat maka dijalankan ke atasnya hukuman hudud, iaitu dibunuh dengan pedang.
      Ini pendapat Imam Malik, Syafi’e dan jumhur ulama salaf dan khalaf.
   2. Orang itu menjadi kafir. Hukumnya sama seperti orang yang ingkar terhadap kewajipannya tadi.
      Ini adalah pendapat satu jemaah daripada para salaf yang diambil riwayatnya daripada Saidina Ali bin Abu Talib dan salah satu pandangan Imam Ahmad bin Hambal serta pendapat Abdullah bin al-Mubarak dan Ishak bin Rahawaih.
   3. Orang itu tidak menjadi kafir dan tidak pula dibunuh, sebaliknya ditakzirkan dengan dipenjarakan sehingga dia mengerjakan solat.
      Ini pula adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan satu jemaah daripada para fuqahak Kufah dan juga pendapat al-Muzani seorang pendokong dan pengikut Imam asy-Syafi’e.

Lihat betapa besarnya solat, dan betapa besar hukum bagi seseorang meninggalkan solat.

Orang yang mahu agamanya selamat dan dirinya bahagia di dunia dan akhirat, sudah tentu dia wajib menghindarkan dirinya dari terletak di antara hukum menjadi murtad dan berdosa besar
" INGATLAH ALLAH WALAU DI MANA ANDA BERADA "

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #7 04 January, 2009, 07:41:41 PM
Dirikan solat itu adalah wajib bagimu.
maka Berdosa Besarlah bagi orang2 yang meninggalkan Solat
dan berdosa  didalam solatnya pula  tu  lalai/khayal.
Nauzubillahiminzalik
İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
hubungan dengan ukhuwahfıllah perpaduan Ummah seutuh

Reply #8 04 January, 2009, 09:14:07 PM
buat saudara awang,bg pendapat sy cukuplah dengan melakukan taubat nasuha dan berazam tidak akn mengulangi perbuatn itu lg...
Salam ukhuwah..Sesuci Kasih Tuhan..

Reply #9 04 January, 2009, 10:13:18 PM
ikatan yang terakhir seseorang dengan agama Islam ialah, solat..
jika seseorang itu meninggalkan solat, maka seolah-olah dia tiada kaitan dengan Islam dan Islam juga tiada kaitan dengannya..

Reply #10 25 February, 2009, 12:26:46 AM
15 seksaan di dunia, akhirat jika tinggal solat

RASULULLAH SAW bersabda yang bermaksud: “Sesiapa meninggalkan solat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia kafir yang nyata.”

Berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama berfatwa tidak wajib menyembahyangkan jenazah seseorang yang meninggal dan mengaku Islam, tetapi tidak pernah mengerjakan solat. Malah, ada yang mengatakan haram menyembahyangkan individu berkenaan.

Seksaan dan azab bagi orang yang lalai serta meninggalkan solat seperti sabda Rasulullah SAW: “Siapa meringan dan melalaikan solat lima waktu yang difardukan ke atasnya, akan menerima seksaan atau azab Allah dengan 15 azab.”

Enam daripada seksaan itu diterima di dunia, tiga ketika hampir ajalnya, tiga ketika berada di dalam kubur dan tiga lagi ketika berjumpa Allah pada hari kiamat.

Sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah seksaan ketika di dunia?”

Jawab Baginda:

l Hilang berkat umurnya (hidup percuma dengan kekosongan, jika hidupa mewah, kemewahan itu hanya istidraj belaka).

l Hilang keberkatan rezekinya (rezekinya terbuang sia-sia, walaupun kaya, tetapi kekayaan itu menjadi laknat ke atasnya).

l Dihilangkan Allah tanda salih pada mukanya.

l Tidak diakui masuk golongan Islam (zahirnya saja Islam tetapi batinnya munafik, malah dia termasuk golongan munafik).

l Segala amal baiknya (sedekah dan sebagainya) tidak diberi ganjaran.

l Doanya ditolak Allah.

Hadis riwayat Ibnu Abbas, katanya: “Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: “Bermula orang meninggalkan solat itu, bukanlah dia daripada golongan Islam. Allah tidak terima tauhid dan imannya dan tidak ada faedah sedekah, puasa dan syahadatnya.”

Kemudian bertanya lagi sahabat: “Ya Rasullullah SAW, apa pula seksaan yang akan diterimanya ketika hampir ajalnya?”

Jawab Baginda:

l Adalah matinya dalam kehinaan iaitu, rohnya dicabut dengan kasar dan tidak ada belas kasihan.

l Matinya juga dalam kelaparan, bukan kerana tiada makanan, tetapi nafsunya tiada lagi, perut lapar tetapi tidak dapat makan sesuatu kerana sakit ketika roh akan keluar.

l Matinya juga dalam kehausan, malah jika diberi minum air dari semua lautan di dunia ini tidaklah memberi apa-apa kesan pada dahaganya ketika sakaratul maut.

Sahabat bertanya lagi: “Ya Rasulullah SAW, apa pula seksaan di dalam kuburnya?”

Rasulullah SAW bersabda: “Disempitkan Allah kuburnya, digelapkan Allah kuburnya, dan akan diperintahkan Allah beberapa malaikat menyeksanya hingga hari kiamat tanpa henti.”

Ada riwayat menyatakan, orang yang meninggalkan solat, akan Allah hantarkan kepadanya seekor ular besar bernama Suja’ul akra’, yang matanya daripada api, mempunyai tangan dan berkuku besi, dengan membawa alat pemukul dari besi berat.

Ia akan berkata, kepada si mati dengan suaranya bagai halilintar: “Aku disuruh oleh Allah memukul engkau sebab meninggalkan solat dari Subuh hingga Zuhur, kemudian dari Zuhur ke Asar, dari Asar ke Maghrib dan dari Maghrib ke Isyak hingga Subuh.”

Lalu Suja’ul akra’ terus memukul mayat orang yang meninggalkan solat dan setiap kali dipukul, mayat itu terbenam ke dalam bumi beberapa ratus hasta.

Kemudian dikeluarkan mayat itu dengan kuku besinya lantas ditanya lagi dan dipukul lagi hingga hari kiamat.

Sahabat bertanya lagi: “Ya Rasulullah SAW, bagaimanakah keadaan orang yang meninggalkan solat ketika di depan Allah?”

Jawab Baginda: “Ketika bertemu Allah pada hari kiamat kelak, datang malaikat menyeksanya dengan rantai panjang. Rantai itu diikat ke leher orang yang meninggalkan solat serta dimasukkan ke mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya. Kemudian rantai itu ditarik dan disentap.

“Malaikat yang menghelanya berteriak: Inilah balasan bagi orang meninggalkan solat yang difardukan. Kemudian orang itu ditarik serta dilemparkan ke neraka bernama Saqar.”

Kedua, ketika berjumpa Allah, orang yang tidak menunaikan solat tidak akan mendapat keampunan Allah.

Ketiga, ketika dibangunkan semula pada hari kebangkitan, Allah tidak menaruh rahmat dan belas kasihan kepadanya.

Firman Allah bermaksud; “Mereka yang mensia-siakan solat dan mengikuti hawa nafsu kepada kejahatan, maka tetaplah mereka jatuh ke dalam satu telaga api neraka.” (Surah Maryam, ayat 59).

bagi yg mcm tak percaya tu (mungkin ada yg kata mcm mana la.. dll) baik pikir banyak kali sbb aku ada dgr ustaz ckp nanti bila mati akan ada yg mintak dihantar balik ke bumi sbb nk buat amalan tapi time tu dh terlambat… jadi takkan kita nk termasuk dlm golongan tu kut :D (sumber rujukan aku tk simpan)

Mari kita perbaiki diri kita ;)

Wallahualam

Reply #11 10 March, 2009, 01:06:04 PM
cubala bagi yg lbh lngkp

Reply #12 10 March, 2009, 01:38:53 PM
12 AZAB BAGI MEREKA YANG MENINGGALKAN SEMBAHYANG


Dalam sebuah hadis menerangkan bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda : "Barangsiapa yang mengabaikan solat secara berjemaah maka Allah S.W.T akan mengenakan 12 tindakan yang merbahaya ke atasnya. Tiga darinya akan dirasainya semasa di dunia ini antaranya :-

·   Allah S.W.T akan menghilangkan berkat dari usahanya dan begitu juga terhadap rezekinya.
·   Allah S.W.T mencabut nur orang-orang mukmin daripadanya.
·   Dia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman.

Tiga macam bahaya adalah ketika dia hendak mati, antaranya :

·   Ruh dicabut ketika dia di dalam keadaan yang sangat haus walaupun ia telah meminum seluruh air laut.
·   Dia akan merasa yang amat pedih ketika ruh dicabut keluar.
·   Dia akan dirisaukan akan hilang imannya.

Tiga macam bahaya yang akan dihadapinya ketika berada di dalam kubur, antaranya :-

·   Dia akan merasa susah terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang sangat menggerunkan.
·   Kuburnya akan menjadi cukup gelap.
·   Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang rusuknya berkumpul (seperti jari bertemu jari).

Tiga lagi azab nanti di hari kiamat, antaranya :

·   Hisab ke atsanya menjadi sangat berat.
·   Allah S.W.T sangat murka kepadanya.
·   Allah S.W.T akan menyiksanya dengan api neraka.


renung-renungkan lah...
I lOVE ISLAM

Reply #13 11 March, 2009, 12:07:29 AM
semoga kita semua tidak tergolong dalam golongan org2 yg lalai.insya ALLAH.
RANCANG KEWANGAN ANDA DENGAN CARA YANG BETUL

KLIK DISINI UNTUK BACAAN TAMBAHAN http://xpres2u.blogspot.com

Reply #14 11 March, 2009, 12:12:02 AM
menarik untuk dibaca...dapat dijadikan panduan dalam mengharungi kehidupan sehari-hari.

al-maududi

 • *
 • iluvislam
  • View Profile
Reply #15 02 April, 2009, 08:28:41 AM
Ya Allahswt bntu lh kami yg sering lupa pd suruhanMu...
Kurnakn kami kekuatn utk melksanakan segala suruhan Mu...
Jangan kau pesongkn hati kmi setelh kau berikn ptunjukMu
kpada kami yg tdak punyai apa2 pun ddnia ini....
"Yang ku harapkan adalah
  rahmat dan keredhaan ALLAH swt"
Kejayaan yang sebenarnya adalah berada di dalam syurga ALLAH swt.....

Shamill85

 • *
 • Ya Allah, Kau permudahknlah urusanku dunia akhirat
  • View Profile
Reply #16 02 April, 2009, 09:45:10 AM
ya Allah, ya rahman ya rahim...
kurniakan kekuatan buat aku dan saudara seIslamku memerangi perasaan malas,
malas utk menunjukkan rasa syukur padaMu,
malas utk mengerjakan kebaikan atas namaMu,
malas utk beribadah padaMu...
sesungguhnya kami seringkali menganiaya diri, bahkan Engkaulah yg sentiasa menyelamatkan kami dgn keberkatanMu...
wahai tuhanku,
ampunilah dosa2ku, ibubapaku, guru2ku yg masih hidup @ yg sudah kembali kpdMu, serta saudara seIslamku diseluruh dunia...amin
Ya Allah, kepada-Mu aku berserah...

assiddiq

 • *
 • "Dengan Kehendak dan KuasaNya"
  • View Profile
Reply #17 25 April, 2009, 02:51:49 PM
Salam..
macam mana kalau kita kerja dengan majikan yang tidak solat..?
Halal Tak Gaji kita tu?

Jawapan:
Halal dengan syarat pekerjaan kita tidak haram disisi syarak.

wallahua'lam
"Al-haqqu bila nizom yaghlibuhul-baatil binnizom"
Maksudnya: "Sesuatu kebenaran yang tidak sistematik akan dikalahkan oleh kebatilan yang sistematik dan terancang."
http://Http://cahayarabbani.blogspot.com
http://Http://islamicmoviecollection.blogspot.com
assiddiq@ymail.com

peluru

 • *
 • Mujahidin
  • View Profile
Reply #18 23 May, 2009, 11:17:29 PM
Semasa di Dunia
Para sahabat bertanyakan,apakah seksa yang didapatinya(orang meninggalkan solat) semasa di dunia,jawab Nabi SAW:
1.Hilang berkat umurnya(hidupnya cuma dengan kekosongan, walaupun kelihatan hidupnya mewah,kemewahanya itu hanya istidraj belaka).

2.Hilang keberkatan rezekinya(rezekinya terbuang kepada sia2 belaka,walaupun ia kaya raya tetapi kekayaannya itu menjadi laknat baginya.

3.Dihilangkan ALLAH tanda orang soleh pada mukanya.

4.Tidak diakui ia masuk golongan Islam(ia termasuk kepada golongan MUNAFIQ,zahirnya sahaja Islam,batinnya MUNAFIQ).

5.Segala amal baik yang dikerjakannya(sedekahnya dan lain-lain)tidak memperolehi pahala.

6.Doanya tertolak
Menurut yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a,katanya telah mendengar Rasulullah saw bersabda-“Bermula orang meninggalkan sembahyang itu ia dari golongan Islam,Allah tidak menerima tauhid dan imannya dan tidak ada faedah sedekah,puasa dan syahadatnya.”


Semasa Hampir Ajal
Kemudian bertanya lagi para sahabat,’Ya Rasulullah,apa pula seksa yang akan diterimanya sewaktu hampir ajalnya?” Jawab RASULULLAH SAW:
1.Adalah matinya dalam kehinaan(yakni pencabutan ruhnya dengan tidak ada belas kasihan).

2.Matinya dalam kelaparan(maksud kelaparan di sini bukan kerana tiada makanan yang sedia,tidak,hanya makanan cukup,tetapi nafsunya tiada lagi,perut lapar tetapi tidak dapat memakan sesuatupun kerana hebat sakitnya sewaktu ruhnya akan keluar).

3.Matinya juga dalam dahaga,dan kalaupun sekiranya diminumkan air yang ada didunia ke mulutnya sekalipun,tidak bisa menghilangkan kedahagaannya kerana sakit penanggungannya di waktu sakratulmaut itu.
Ada riwayat yang menjelaskan bahawa kepada orang yang meninggalkan sembahyangnya akan Allah suruh seekor ular besar.”SUJA’UL AKRA” namanya. Mata ular itu dari api,sedang ular itu bertangan dan berkuku daripada besi,lain dari yang lain.Suja’ul Akra ni membawa alat pemukul dari besi yang berat.Ia akan berkata kepada mayat itu dengan suaranya yang bagaikan halilintar,katanya”Aku disuruh Tuhanku untuk memukul engkau sebab engkau meninggalkan fadhu Subuh sehingga waktu Zuhur,kemudian dari Zuhur ke Asar,dari Asar ke Maghrib,dari Maghrib ke Isya’ dan dari waktu Isya’ hingga sampai ke Subuh” lalu “Suja’ul Akra” itu memukul si mati, setiap kali dipukul lenyap terbenam ke bumi sedalam beberapa ratus hasta. Kemudian dikeluarkannya dengan kuku besinya itu,lalu bertanya seperti permulaan dan dipukul lagi dengan hebat dan dahsyatnya sekali. Demikianlah terus menerus hari demi hari sehingga ke Kiamat kelak (Naudzu billahi min dzalik).Ada juga orang-orang kurang yakin adanya azab atau siksa di kubur itu.

Semasa Bertemu Tuhannya
Adapun seksa ketika bertemu dengan Tuhannya di Hari Kiamat kelak, maka datanglah seorang malaikat yang menyeksanya yang padanya rantai panjang.Rantai itu diikatkan ke leher orang yang meninggalkan sembahyang itu seraya dimasukkan ke mulutnya dan keluar langsung dari duburnya.Dengan demikian ia ditarik-tarik dan disentap-sentapkan, hal keadaannya tunggang-langgang dan malaikat yang menghelanya itu berteriak-teriak katanya:“Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan sembahyang yang difardhukan". Kemudian langsunglah orang itu ditarik serta dihumbankan ke Neraka Jahanam yang bernama “Saqar”.
Kedua,keluar dari seksanya kelak,tidaklah Allah mengampuni ke atasnya dan bagi mereka yang meninggalkan sembahyang itu,seksa dan azab yang hebat dan pedih.
Ketiga, nanti sewaktu di Hari Kebangkitan,Allah tidak menaruh rahmat serta belas kasihan kepadanya.

Kisah Pengajaran
Baik juga rasanya jika dikemukakan satu cerita yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar,bagaimana hebatnya terjadi terhadap seorang mayat yang salah satu sebab ianya terseksa adalah kerana meninggalkan sembahyang. Ada seorang penduduk di zaman Khalifah Abu Bakar meninggal dunia.Setelah dimandikan dan dikafani telah diletakkannya di sudut rumah dengan maksud hendak disembahyangkan.Apabila yang hadir telah bersaf-saf hendak memulakan sembahyang mayat itu, tiba-tiba kafan si mati nampaknya bergerak-gerak sehingga mereka yang berada di samping mayat takjub dan kehairanan melihatnya.Mereka sama serentak saling berbisik dan bertanya dan semua menyangka bahawa si mayat hidup kembali. Salah seorang daripada mereka maju ke hadapan dan mengurai ikatan kafannya sambil yang lain-lain sama mendekati jenazah itu.Alangkah terperanjatlah mereka apabila kafan si mayat sudah terbuka, dilihat mayat masih tetap mayat hanya dalam kafan menyelubungi tubuh mayat tersebut seekor ular,seraya menggigit seluruh tubuh si mayat.Serentak mereka yang hadir di sana menyuruh diambil kayu untuk memukul ular tersebut.Belum sempat mereka mendapatkan kayu itu,sang ular lantas berkata dengan fasihnya-“Asyhadu allaa ilaaha illallah,wa-asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.Apakah sebabnya kamu hendak membunuh aku.Aku tidak bersalah dan menyakiti kamu.Aku hanya menjalankan perintah Allah menyeksa mayat ini.Aku disuruh menggigitnya dan menyeksanya hingga ke Hari Kiamat.” Orang ramai berasa hairan lalu bertanya-“Apakah sebabnya maka engkau disuruh menyeksa mayat saudara kami ini?Apakah dosa dan kesalahan mayat ini?”Jawab ular itu-“Mayat ini hayatnya berbuat 3 macam kesalahan yang menyebabkannya diseksa.
1. Dia mendengar azan tetapi tidak dihiraukan dan tidak dia pergi menunaikan solat dengan berjemaah.
2.ianya enggan mengeluarkan zakat hartanya.
3.tidak mahu mendengar nasihat baik dari para alim ulama.Maka oleh itulah ianya diseksa sedemikian rupa”
Demikianlah menurut kisahnya yang terjadi di zaman itu.Harapnya menjadi perhatian kita hendaknya.Barangkali kisah yang diceritakan cukuplah mendorong keinsafan bagi kita ,diteliti bagaimana hebat penderitaan seksanya. “BERSEGERALAH BERTAUBAT SEBELUM TIBANYA AJAL MAUT”

*Ulasan hadis dan kisah yang diceritakan tidak dinyatakan sumbernya,diharap para pembaca yang mengetahuinya dapat maklumkan,namun pengajaran yang terdapat didalamnya boleh diambil iktibar dan teladan buat peringatan-editor.
-hOLla-

...seorng hamba ALLAH...tnpa pinjaman dariNYA siapalah aku...
[img width=610 height=70]http://i87.servimg.com/u/f87/12/77/43/73/selang10.jpg[/img]

Reply #19 02 September, 2009, 01:42:44 PM
Para ulama' telah sepakat mengatakan bahawa sesiapa yang ingkar kepada hukum wajib sembahyang, maka dia akan menjadi kafir dan dihukum murtad. Ini kerana kewajipanya telah disabitkan kepada dalil Al-Quran, Sunnah serta Ijma' Ulama'. Hukum menunaikan sembahyang adalah wajib ke atas setiap muslim yang telah berakal, baligh dan berada dalam keadaan suci. Pengertian suci ialah tidak ketika datang haid atau nifas, tidak berada dalam keadaan gila atau pitam. Bagi sesiapa yang meninggalkannya kerana malas dan menganggapnya satu perkara remeh dan mudah serta sering meninggalkannya, maka dia akan digelar sebagai seorang yang fasik dan penderhaka. Bersabda Rasulullah, 'Yang membezakan seseorang dengan kekufuran ialah meninggalkan sembahyang'.

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, 'Lima waktu sembahyang yang Allah wajibkan ke atas hamba-Nya. Sesiapa yang melakukannya dengan baik dengan tidak meringankan hak-Nya, maka Allah menjanjikan dia dimasukkan ke dalam syurga dan bagi sesiapa yang tidak melakukannya, maka Allah tidak mempunyai janji dengannya. Jika Dia (Allah) mahu Dia akan menghukumnya dan jika Dia mahu, Dia akan mengampuninya'. (H.R. Ahmad, Abu Daud & Al-Nasaei)

Firman Allah, 'Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawab orang-orang yang bersalah, 'Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan sembahyang'. (Al-Mudassir : 42-43)

Bersabda Rasulullah, 'Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka Allah dan Rasul-Nya tidak akan bertanggungjawab terhadapnya'. (H.R. Ahmad)

divider3
halaqahforum4