MENGHUBUNGKAN SILATURRAHIM

Author Topic: MENGHUBUNGKAN SILATURRAHIM  (Read 15163 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
15 April, 2009, 05:45:37 AM
[box title=SILATURAHIM]
                        Abul Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub r.a. berkata:
 "Seorang Badwi  memandang Nabi Muhammad s.a.w. dan memegang kendali untanya lalu berkata: "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku kesyurga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" Jawab Baginda s.a.w.: "menyembah Allah s.w.t. dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu apa pun dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan menghubungi kerabat."

                        Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufa r.a. berkata: "Pada suatu waktu petang hari Arafah kami bersama  Baginda s.a.w., tiba-tiba  Baginda s.a.w. bersabda: "Jangan duduk bersama kami siapa yang memutuskan hubungan kekeluargaan, supaya bangun dari tengah-tengah kami." Maka tidak ada orang kecuali seorang dibelakang Baginda s.a.w. sendiri, tetapi tidak lama ia kembali.

Maka ditanya oleh Baginda s.a.w.: "Mengapakah engkau , sebab tidak ada orang yang bangun kecuali engkau?" Jawabnya: "Ya Rasulullah, ketika saya mendengar sabdamu itu, segera saya pergi kerumah makcikku yang memutuskan hubungan dengan aku, lalu dia bertanya: Mengapa kau datang, ganjil sekali kedatangan mu ini?" Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu, maka ia membaca istighfar untuk ku dan aku juga membaca istighfar untuknya." Baginda s.a.w. bersabda: "Bagus engkau, duduklah sekarang sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada diantara mereka seorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan."

                        Abul Laits berkata: "Hadis ini sebagai dalil bahawa memutuskan hubungan kekeluargaan itu dosa besar sebab dapat menolak rahmat baginya dan bagi kawan-kawan yang duduk bersamanya, kerana itu maka kewajipan kita tiap muslim harus bertaubat dari pemutusan terhadap kekeluargaan dan istighfar minta ampun kepada Allah s.w.t. dan segera menghubungi keluarga untuk mencari rahmat Allah s.w.t. dan menjauhkan diri dari api neraka."

                        Baginda s.a.w. bersabda: "Tidak ada perbuatan hasanah yang lebih cepat pahalanya daripada menghubungi keluarga dan tiada dosa yang layak disegerakan pembalasannya didunia diamping siksanya kelak diakhirat seperti putus hubungan kekeluargaan dan berlaku zalim aniaya."

                        Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al'ash r.a. berkata: "Seorang datang kepada Baginda s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, saya mempunyai keluarga yang saya hubungi tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Saya baik kepada mereka tetapi mereka zalim kepadaku dan saya tolong membantu mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku, apakah boleh saya membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama?" Jawab Baginda s.a.w.: "Tidak, sebab jika kamu membalas mereka, maka sama dengan mereka, tetapi hendaknya engkau tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka, maka selalu engkau akan mendapat bantuan dari Allah s.w.t. selama engkau berbuat demikian."[/box]
Pengurusan, Pentadbiran Forum Halaqahnet.
Penal Utama Baitul Muslim


Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #1 15 April, 2009, 05:49:57 AM
    [box title=SILATURAHIM]  Tiga macam dari akhlak orang ahli syurga, tidak terdapat kecuali pada orang yang baik, pemurah hati iaitu:[/box]

   

                                         Berbuat baik kepada orang berbuat jahat kepadanya

                                         Memaafkan orang yang zalim kepadanya

                                         dan loman kepada orang yang bakhil kepadanya


                        [box title=SILATURAHIM]Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Adhdhahaak bin Muzakim ketika menafsirkan ayat yang berbunyi: "Yamhu Allahu maa yasya'u wayuts bitu." (Tafsirannya) "Sesungguhnya seorang itu adakalanya menyambung kekeluargaannya padahal umurnya sudah tinggal tiga hari, tiba-tiba Allah s.w.t. menambah umurnya hingga tiga puluh tahun, dan adakalanya ia memutuskan hubungan kekeluargaan sedang umurnya masih sisa tiga puluh tahun, maka dipotong oleh Allah s.w.t. menjadi hanya tiga hari."[/box]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #2 15 April, 2009, 05:56:30 AM
[box title=HADITH SILATURAHIM]  Ibn Umar r.a. berkata: "Siapa yang takwa kepada Tuhan dan menghubungi keluarganya maka akan ditambah umurnya dan diperbanyak harta kekayaannya dan disayang oleh keluarganya."[/box]
[box title=HADITH SILATURAHIM]
Said meriwayatkan dari Qatadah berkata Baginda s.a.w. bersabda: "Bertakwa kamu kepada Allah s.w.t. dan menghubungi keluargamu sebab yang sedemikian itu baik untukmu diakhirat dan lebih tetap bagimu didunia." Ada keretangan: "Jika kau mempunyai kerabat lalu tidak pergi kepadanya dengan kakimu dan tidak kau bantu dengan hartamu bereti telah kau putus hubungannya."
[/box]
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]
Didalam Shuhuf ada tersebut: "Hai anak Adam, hubungilah kerabatmu dengan membantunya dengan hartamu dan jika kau bakhil dengan hartamu atau sedikit hartamu maka berjalan kepadanya dengan kakimu." Baginda s.a.w. bersabda: "Hubungilah kerabatmu walau hanya dengan memberi salam kepadanya."
[/box]

acapklcc9

 • *
 • Perjuangan Belum Selesai
  • View Profile
Reply #3 15 April, 2009, 05:59:29 AM
kita semua mestilah mengeratkan silaturahim sesama kita..........
jgn ada bergaduh & berkelahi tak tentu pasal..........
segala permasalahan mestilah dibincang bersama........
barulah terdapat keharmonian & kedamaian...............

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #4 15 April, 2009, 06:03:57 AM


   Maimun bin Mahran berkata: "Tiga macam yang tidak dibezakan simuslim dengan kafir iaitu:

          Siapa yang berjanji kepadanya maka harus ditepati baik kepada muslim atau kafir
   
          Dan kepada keluargamu harus kau hubungi baik ia muslim atau kafir
   
          dan siapa memberi amanat kepadamu harus kau kembalikan kepadanya baik ia muslim atau kafir

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #5 15 April, 2009, 06:05:13 AM
[box title=SILATURAHIM]              Ka'bul- Ahbaar berkata: "Demi Allah yang membelah laut untuk Musa a.s. dan Bani Israil, tertulis didalam kitab Taurat: "Takutlah kepada Tuhanmu dan berbaktilah kepada ibu bapamu dan sambunglah hubungan kerabatmu, nescaya Aku tambah umurmu dan Aku mudahkan kekayaanmu, dan Aku jauhkan kesukaranmu." [/box]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #6 15 April, 2009, 06:06:35 AM
[box title=DALIL AYAT AL-QURAN BERKAITAN MENGERATKAN SILATURAHIM]Dan Allah s.w.t. menyuruh bersilaturrahim dalam beberapa ayat al-Quran yang berbunyi: "Wattaqu Allahal ladzi tasa'aluna bihi wal arham. (Yang bermaksud): "Dan takutlah kamu pada Allah yang dalam semua hajatmu kamu minta padaNya dan jagalah hubungan kerabatmu. Dan jangan kamu putuskan hubungan dengan mereka." Ayat yang lain pula berbunyi: "Wa ati dzai qurba haqqahu." (Yang bermaksud): "Laksanakan kewajipanmu terhadap kerabat." Didalam ayat yang lain pula berbunyi: "Inna Allaha ya'muru bil adli ihsani wa ieta'i dzil qurba." (Yang bermaksud): "Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil (beriman kepada Allah s.w.t.) dan berlaku baik terhadap sesama makhluk dan menyambung hubungan kerabat." Ayat yang lain pula berbunyi: Wa yanha anil fah sya'i walmunkari wal bagh yi." (Yang bermaksud): "Dan melarang perbuatan-perbuatan dosa (yang keji) dan mungkar dan penganiayaan." Ayat yang lain pula berbunyi: "Ya'idhukum la'allakum tadzakkarun." (Yang bermaksud): "Allah menasihatkan padamu supaya kamu sedar.[/box]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #7 15 April, 2009, 06:08:02 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]Usman bin Madh'uun r.a. berkata "Baginda s.a.w. sebagai sahabat karib kepadaku, kerana itu pertama aku masuk Islam hanya kerana malu kepadanya sebab ia selalu menganjurkan kepadaku supaya masuk Islam, maka aku masuk Islam tetapi hatiku belum mantap kepada Islam. Tiba-tiba pada suatu hari saya duduk dengannya, tiba-tiba ia mengaibkan aku seolah-olah ia berbicara dengan orang yang disampingnya, kemudian ia menghadap kembali kepadaku sambil bersabda: "Malaikat Jibril telah datang kepadaku membawa ayat (Yang berbunyi): "Innallah ya'muru bil'adili wal insani wa ita'i dzil qurba." (Yang bermaksud): "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil (beriman kepada Allah s.w.t) dan berbuat baik dan mengertikan kewajipan terhadap kerabat.", maka saya merasa sangat gembira dan mulai meresap iman dalam dadaku, maka aku bangun pergi kepada Abu Thalib dan saya berutahu bahawa saya tadi duduk dengan anak saudaranya, tiba-tiba ia dituruni ayat tersebut. Abi Thalib berkata: "Ikutlah Muhammad, nescaya kamu untung dan terpimpin, demi Allah anak saudaraku itu hanya menganjurkan kepada akhlak dan budi yang baik, jika ia benar atau dusta, maka ia tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan." Ketika Baginda s.a.w. mendengar suara Abu Thalib sedemikian maka ia ingin kalau-kalau ia masuk Islam, maka diajaknya masuk Islam tetapi Abu Thalib menolak, maka turunlah ayat yang berbunyi: "Innaka la tahdi man ahbabta wala kinnallaha yahdi man yasya'u." (Yang bermaksud): "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayangi tetapi Allah memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki."[/box]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #8 15 April, 2009, 06:11:28 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]                        Dan dalam yang berbunyi: "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardhi wa tuqath thi'uu arhamaakum. Ulaikalladzina la 'anahumullahu fa ashammahun wa a'ma absharahum." (Yang bermaksud): "Apakah ada kemungkinan jika kamu telah menjadi wali (pemimpin) diatas bumi ini lalu kamu merosak dan memutuskan hubungan kerabat. Mereka yang berbuat demikian itu, orang-orang yang dikutuk oleh Allah sehingga dipekakkan telinga mereka dan dibutakan mata mereka." (Surah Muhammad ayat 22-23)[/box]
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]
Allah s.w.t. telah berfirman kepada rahim: "Akulah Arrahman dan engkau rahim, Aku akan memutuskan rahmatKu terhadap orang yang memutuskan hubungan dan Aku akan menyambungkan rahmatKu kepada orang yang menghubungimu."

    Rahim itu bergantung dengan arsy berdoa siang malam: "Ya Robbi, sambunglah hubungan orang yang menghubungiku dan Putuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan dengan aku."
[/box]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #9 15 April, 2009, 06:12:34 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]Abul-laits meriwayatkan dengan sandanya dari Yahya bin Salim berkata: "Dahulu  di Mekkah ini ada orang berasal dari Khurasan, seorang soleh dan orang-orang biasa menitipkan segala harta mereka kepadanya. Maka ada seorang menitipkan kepadanya wang sebanyak sepuluh ribu dinar, lalu ia pergi untuk kepentingannya, kemudian orang itu kembali ke Mekkah sedang orang yang dititipi itu telah mati, maka ia bertanya kepada keluarga dan anak-anaknya tentang harta titipannya itu. Dijawab: "Kami tidak mengetahui apa-apa seba dia tidak memberitahu apa-apa kepada kami." Lalu orang itu bertanya kepada ulama-ulama Fuqaha' yang banayk sekali diMekkah. "Saya titip kepada ...(Fulan) sepuluh ribu dinar dan kini orang itu telah mati dan saya bertanya kepada keluarga dan anak-anaknya, mereka menjawab tidak mengetahui hal keadaan ini, maka bagaimanakah pendapatmu?" Jawab para ulama yang ditanya itu: "Kami mengharap semoga orang itu min ahlil jannah, nanti malam jika lewat tengah malam, maka pergilah engkau kezamzam  dan panggillah namanya didalam perigi zamzam itu dan katakan: "Ya Fulan bin Fulan, saya yang titip kepadamu dahulu itu."[/box]
[box title=HURAIAN]
Maka dilaksanakan nasihat itu dan dipanggil nama orang itu sampai tiga kali, tetapi tidak ada jawapan. Maka ia kembali kepada para ulama yang memberitahu kepadanya. Mereka berkata: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami khuatir kalau-kalau kawan mu itu ahli neraka, sekarang kau pergi keYaman dan pergi keBirhut, disana ada perigi, jika lewat tengah malam kau panggil: "Ya Fulan bin Fulan, saya yang titip wang kepadamu dahulu itu." dan ketika ia memanggil sekali sahaja telah mendapat jawapan. Lalu ditanya: "Kasihan kau, mengapakah kau disini, padahal dahulu kau orang yang baik?" Jawabnya: "Saya mempunyai keluarga diKhurasan, maka saya putuskan hubungan dengan mereka sehingga mati, maka Allah s.w.t. menuntut aku dengan ini dan menempatkan diriku disini, adapun hartamu masih tetap ada  dan saya tidak mempercayakan harta kepada sesiapapun walau terhadap anak-anak saya, harta itu saya tanam dirumah, maka kau minta izin kepada anakku untuk masuk rumahku, kemudian kau masuk dan galilah ditempat yang saya tunjuk itu, nescaya kau akan mendapat hartamu masih cukup." Maka segera ia kembali dan minta izin kepada anak-anaknya untuk menggali tempat yang ditunjuk itu, maka benar bahawa hartanya masih utuh semuanya.
[/box]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #10 15 April, 2009, 06:16:21 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]Abul Laits berkata: "Jika seorang itu dekat dengan kerabatnya maka hubungan kerabat itu berupa hidayah-hidayah dan ziyarah, jika tidak dapat membantu dengan harta, maka cukup dengan tenaga, jika jauh maka hubunginya dengan surat menyurat dan jika dapat mendatangi maka itu lebih utama. Ketahuilah bahawa silaturrahim itu mengandungi sepuluh keuntungan iaitu: [/box]

      ~Mendapat keridhaan Allah s.w.t. sebab Allah s.w.t. menyuruh silaturrahim
    
      ~Menggembirakan mereka kerana ada hadis yang mengatakan bahawa seutama-utama amal ialah
         menyenangkan orang mukmin.   

      ~Kegembiraan malaikat kerana malaikat senang dengan silaturrahim.
    
      ~Mendapat pujian kaum muslimin
    
      ~Menjengkelkan iblis laknatullah
    
      ~Menambah umur
    

      Menjadi berkat rezekinya
    

      Menyenangkan orang-orang yang telah mati kerana ayah dan nenek-nenek itu senang jika anak cucunya bersilaturrahim
    

      Memupuk rasa cinta dikalangan kekeluargaan sehingga suka membantu bila memerlukan bantuan mereka
    

      Bertambahnya pahala jika ia mati sebab selalu diingati kepadanya jika telah mati dan mendoakan kerana kebaikannya

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #11 15 April, 2009, 06:18:07 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]Anas r.a berkata: "Tiga macam orang yang akan berada dibawah naungan Allah s.w.t. pada hari kiamat iaitu: [/box]

     ~ Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan diberkati umurnya dan dilapangkan kuburnya dan rezekinya .
     ~ Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggali anak-anak yatim lalu dipeliharanya sehingga kaya
        mereka atau mati.
     ~ Orang yang membuat makanan lalu mengundang anak-anak yatim dan orang-orang miskin

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #12 15 April, 2009, 06:19:33 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]Al-Hasan berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dua langkah manusia yang disukai Allah s.w.t. ialah:[/box]

      ~Langkah menuju sembahyang fardhu dan
    
      ~Langkah menuju silaturrahim kepada kerabat yang mahram

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #13 15 April, 2009, 06:21:07 AM
[box title=MENGERATKAN SILATURAHIM]Lima macam siapa yang melaziminya bertambah hasanatnya bagaikan bukit yang besar dan dilapangkan rezekinya iaitu:[/box]

~Siapa yang selalu sedekah sedikit atau banyak

~Orang yang menghubungi kerabat

~Orang yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah s.w.t.

~Orang yang selalu berwuduk dan tidak memboros penggunaan air

~Orang yang tetap taat kepada kedua ibu bapanya

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #14 15 April, 2009, 11:36:33 AM
Dari Ibnu Umar r.a bahawa dia mendengar Nabi s.a.w bersabda:”Sepeninggalanku janganlah kamu kembali menjadi kafir; yang satu memenggal leher yang lain.”Hadith riwayat Bukhari.

Dalam kehidupan bermasyarakat hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan, terutama terhadap hubungan dan perpaduan ummah.

Antara cabarannya ialah pertelingkahan dan perbalahan. Pertikaian yang timbul adalah disebabkan pelbagai faktor.

Oleh itu selaku umat Islam kita dikehendaki supaya mengetepikan perasaan benci, marah, dendam dan sebagainya. Yang bersalah pasti akan menerima balasannya kelak. Jika tidak di dunia, di akhirat nanti mahkamah Allah SWT yang Maha Adil akan menentukan.

Oleh itu kita selaku umat Islam janganlah sekali-kali mendahului hukuman Allah SWT dengan bertindak sendiri dan tidak mengikut landasan yang betul. Hidup ini mestilah berbaik-baik dan bermaaf-maafan, eratkan hubungan kasih sayang dan elakkan persengketaan serta sentiasalah bersangka baik di antara satu sama lain.


http://ii.islam.gov.my/hadith/hadith1.asp?keyID=992


~PoStInG ZiNnIrAtUnNaJuA dI hAlAqAh.NeT/v1~

Reply #15 15 April, 2009, 11:41:41 AM
Insyaallah, sama-sama kita memikirkan maslahat ummat ye ummi. Kota sama-sama usaha agar semua manusia bersilaturrahim. Insyaallah.

Yang memegang hati manusia adalah Allah jua, namun kita kena sama-sama usahakan yang tebaik bagi menyambungkan semula silaturrahim yang semain retak menuju belah. Wallhualam.

~Doa ialah senjata mukmin~

Reply #16 15 April, 2009, 11:52:21 AM
Alhamdulillah, sama-samalah kita menghubungkan silaturrahim antara satu sama lain. Lebih baik lagi kalau dapat merapatkan hubungan yang selama ini dingin atau tidak sefahaman..

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #17 26 April, 2009, 07:40:32 AM
Alhamdulillah, sama-samalah kita menghubungkan silaturrahim antara satu sama lain.
Lebih baik lagi kalau dapat merapatkan hubungan yang selama ini dingin atau tidak sefahaman..

Memang yang jadi impian kita di sini ialah menjalin ukhwah dan mengeratkan silaturahim sesama halaqian.
Sekiranya berbalah dan berbahas, biarlah setakat di forum sahaja. Kita hormati pandangan dan pendapat
yang berbeza walaupun ia menyakitkan. Hanya diharap jangan sampai memutuskan silaturahim antara kita.

Reply #18 26 April, 2009, 09:02:45 AM
Ana teringat kepada satu ayat Al-Quran yang bermaksud:
 "Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara"

Rasulullah s.aw. sendiri pernah menyebut:
"Al-mu'min kal jasadil wahid..."
yang bermaksud: "Orang mukmin itu ibarat satu tubuh"

Ukhuwah adalah pancaran daripada iman yang benar kepada Allah. Jika kita benar-benar beriman, maka sayanglah pada saudara kita. Moga kita dijauhkan daripada fitnah.

Jemput singgah ke [ http://tinninun-alislam.blogspot.com/ ]
Moga perkongsian membawa kerahmatan.
Assalamualaikum...

Mari bersama kita terbang menggapai redha Illahi.
Moga persinggahan dan perkongsian mendekatkan kita kepada-Nya.
Moga Allah sayang kita.

Reply #19 11 August, 2009, 10:23:10 AM

Memutuskan Silaturahim

Hadis :
Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:"Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memanjangkan silaturrahim" Riwayat al-bukhari

Huraian

i) Silaturahim bermaksud menyambungkan tali persaudaraan atau kasih sayang, mengeratkan kembali rasa kecintaan serta menjaga keutuhan persaudaraan yang telah terbina terhadap saudara, kerabat, teman dan sebagainya.

ii) Membina dan mengeratkan silaturahim adalah merupakan satu tugas dan tuntutan yang wajib di sisi Islam di mana Rasulullah s.a.w amat membenci golongan yang suka memutuskan hubungan persaudaraan sesama manusia sebagaimana sabda baginda yang maksudnya:" Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan) hubungan dengan saudaranya melebihi tiga hari."

iii) Mewujudkan silaturrahim bukan sekadar membawa maksud menyambung kembali ikatan persaudaraan yang telah retak atau memulihkan semula ketegangan dalam perhubungan malah ia membawa erti yang lebih luas lagi iaitu membina kemesraan dan keakraban dengan sesiapa sahaja menerusi sifat saling membantu, bertolak ansur dan sebagainya.

iv) Biasanya punca permasalahan dan gejala keretakan persaudaraan didahului dengan pertengkaran dan saling menjauhkan diri. Maka adalah menjadi kewajipan bagi seorang muslim yang lain mengajak saudaranya yang bertelagah itu ke jalan perdamaian sama ada dengan cara mendatangi, menyapa atau memberi salam serta diikuti dengan ucapan meminta maaf.

v) Seseorang yang sedang berada dalam suasana tegang (perselisihan faham) hendaklah membanyakkan sabar dan bersikap terbuka serta mengalah untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain. Jangan bersikap sombong dan angkuh serta menganggap diri sentiasa benar atau betul kerana inilah punca terjadinya keretakan hubungan yang berterusan. Sesungguhnya dosa sesama insan hanya boleh dimaafkan oleh manusia itu sendiri dan bukanlah boleh diampunkan oleh Allah S.W.T.
Tak mahu kenal sapa-sapa

divider3
halaqahforum4