CENDEKIAWAN MUSLIM

Author Topic: CENDEKIAWAN MUSLIM  (Read 3524 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
13 April, 2009, 04:44:08 PM


Cendekiawan Muslim

Cendekiawan Muslim adalah yang lahir dari keluarga Muslim, atau berpindah ke Islam.
Pernah kah kita tahu urutan mereka dari zaman Rasullulah hingga ke hari ini. Maklumat ini sebagai rujukan ilmu untuk
mengenali mereka di tahun mana dan abad mana mereka berada.

[box title=CENDEKIAWAN MUSLIM]
    * Abu Bakar, Khalifah Muslim pertama setelah nabi
    * Umar Bin Khattab, Khalifah Muslim kedua setelah nabi
    * Usman Bin Affan, Khalifah Muslim ketiga setelah nabi
    * Ali bin Abu Talib - 599, Khalifah Muslim keempat, keponakan dan menantu laki-laki
       Nabi Terakhir, Muhammad SAW
    * Husain bin Ali - Putra Ali bin Abi Taalib
    * Ibnu Abbas - 619, Arab
    * Abdullah bin Masud - meninggal 652
    * Zaid bin Tsabit - lahir-610
    * Hassan Al Bashri - (642 - 728 atau 737)
    * Umar Bin Abdul Aziz - (682 - 720)
    * Abu Hanifa an-Nu'man - (699 - 767)
    * Malik bin Anas - (715 - 796), Al-Muwatta
    * Geber (Jabir bin Hayyan) - (721 - 815), Arab polymath dan bapak kimia
    * Muhammad bin Mūsā al-Khwārizmī (780 - 850) Astronom penduduk persia Khwarizm
       dan bapak aljabar
    * Abu Abdullah ash-Shafi'i - (767 - 820)
    * Ahmad bin Hanbal - (780 - 855), Musnad Ahmad bin Hanbal
    * Yaqub bin Ishaq al-Kindi - (801 - 873), Arab, bidang ganda
    * Muhammad bin Ismail al-Bukhari bin ahmad - (810 - 870), Orang Persia, Hadis, kolektor
       hadis Sahih Bukhari yang paling dipercaya dalam Islam
    * Ibnu Hisham - (meninggal 834)
    * Abu Dawud as-Sidjistani, (817 - 888) (Basra), Sunan Abu Dawud, Orang Persia, Penyusun Hadis
    * Imam Muslim bin al-Hajjaj - (821 - 875), Sahih Muslim, , Orang Persia
    * Al-Tirmidhi - (824 - 892), Jami at-Tirmidhi
    * Ibnu Majah - (824 - 887) Persia Sunan bin Majah
    * Ibnu Qutaybah - (828-889)
    * Al-Nasa'i - (829 - 915) Pengumpul Hadis , Orang Persia
    * Ibnu Jarir al-Tabari - (838 - 923), Sunni, Orang Persia, bidang ganda, Tarikh al-Tabari/Tafsir al-Tabari
    * Abu al-Hasan al-Ash'ari - (874 – 936) Arab
    * At-Tahawi - (853 - 933) Mesir Aqidah at-Tahawiyyah
    * Abu Mansur Al Maturidi - meninggal 333 H / 944 M Orang Persia
    * Al-Farabi - (870 - 950), Orang Persia
    * Al-Barbahaaree - (meninggal 940) Cendekiawan Irak, penulis The Explanation of the Creed.
    * al-Tabarani - (875 - 975) al-Mu'jam al-Kabeer
    * Hakim al-Nishaburi - (933 - 1012/1014) Orang Persia, Mustadrak al-Hakim
    * Abu al-Qasim al-Zahrawi (Abulcasis) (936-1013), Psikolog Arab Andalusia dan bapak bedah modern
    * Ibnu al-Haytham (Alhacen) (965-1039), seorang Jenius universal Arab atau Persia, bapak optik,
       pelopor metode ilmiah,penemu psikofisik dan psikologi eksperimental, dan ilmuan pertama"
    * Al-Mawardi (972- 1058), Arab
    * Ibnu Hazm - (994 – 1064), (Cordoba) Filsuf Andalusia
    * Al-Khatib al-Baghdadi - (1001 - 1072)
    * Nizam al-Mulk - (1018 – 1092) Orang Persia Siyasatnama
    * Al-Juwayni - (1020 - 1079), Fara'id al-Simtayn
    * Ali bin Tahir al-Sulami - meninggal 1106
    * Al-Ghazali - (1058-1111) Teolog dan filsuf Persia
    * Ibnu Yaḥyā al-Maghribī al-Samawʾal -( 1130-1180) The Good Jew from Morocco
    * Ibn Qudamah al-Maqdisi - (1147-1223) al-Mughni
    * Fakhr al-Din al-Razi, (1149-1209) Persia
    * Ali bin al-Athir - (1160 - 1233), The Complete History
    * Mahmud al-Alusi - (1217 - 1270), Ahli Tafsir Ruh al-Ma'ani
    * Sibt bin al-Jawzi - meninggal 1257
    * Al-Qurtubi - meninggal 1273 Tafsir al-Qurtubi Andalusia
    * Al-Nawawi - (1233-1278) Sharh Sahih Muslim, Riyadh as-Saaliheen, 40 Hadis Nawawi
    * Ibnu Taymiyyah - (1263-1328) Islam Sunni (Majmu al-Fatwa al-Kubra)
    * Abul Fida Ismail bin Hamwi, (1273 -1331), Sunni Shafii (?), Siria, bidang ganda, Tarikh Abul Fida
    * Al-Dhahabi - (1274-1348) Talkhis al-Mustadrak
    * Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah - (1292-1350) Za'ad al-Ma'ad
    * al-Haafizh ibnu Kathir - (1301-1373) Tafsir bin Kathir
    * Ali bin Abu Bakar al-Haythami - 13??, Majma al-Zawa'id
    * Ibnu Khaldun - (1332 - 1406), Polymath Arab, sejarawan, dan bapak demografi, historiografi,
       filosofi sejarah, sosiologi, dan ilmu sosial
    * al-Hafidh bin Rajab al-Hanbali - (1335-1392) Damaskus
    * Ibnu Hajar al-Asqalani - (1372-1449) Pengarang Muhaddis al-Fath al-Baari dan Bulugh al-Maram
    * al-Suyuti - (1445 - 1505), History of the Caliphs
    * Ibnu Hajar Al-Haythami - (1525 - 1590) Al-Sawa'iq al-Muhriqah
    * Shah Waliullah - (1703–1762)
    * Ahmed Rida Khan - (1856-1921)
    * Muhammad bin Abd al Wahhab - (1703-1792) Islam Sunni, Najd, Arab Saudi (Usul al-Iman)
    * Ash-Shawkani - (1760 - 1834)
    * Maulana Rashid Ahmad Gangohi - (1826 – 1905)
    * Maulana Muhammad Qasim Nanotwi - (1832 - 1879), Pendiri Madrasah Deoband
    * Shams-ul-haq Azeemabadi -1857 -1911, India, Penulis Awn-ul-Mabood Sharh Sunan Abi Dawud
    * Shibli Nomani - (1857 - 1914)
    * Rashid Rida - (1865-1935) Orang Siria
    * Abdulhakim Arvasi - (1867 - 1943)
    * Syed Abdullah Shah Naqshbandi - 1872-1964 Sunni Muhaddis Deccan India
    * Badiuzzaman Said Nursi - (1877 - 1960), Cendekiawan Islam Kurdi Turki
    * Muhammad Iqbal - (1877-1938), penyair, filsuf dan politikus, Pakistan Inggris India
    * Abd ar-Rahman bin Nasir as-Sa'di - (1889-1956)
    * Sayyid Abul Ala Maududi - (1903-1979) Penulis Tafhim al-Quran dan lebih lima puluh buku
       dalam Islam, politik dan sejarah,  pendiri Jamaah Islam, Pakistan Inggris India
    * Amin Ahsan Islahi (1904–1997) - Penulis Tadabburi-Qur’an
    * Khalid Masud (1935–2003) - Penulis Hayat e Rasul e Ummi
    * Muhammad Metwally Al Shaarawy - (1911-1998)
    * Huseyin Hilmi Isik (1911-2001) - Penulis Seadet-i Ebediyye atau the Endless Bliss
    * Syed Abul Hasan Ali Hasani Nadwi - (1914 - 1999)
    * al-Muhadith Muhammad Nassir ad-Deen Al-Albani - (1914-1999)
    * Muhammad Yusuf Khandlawi - (1917 – 1965) Sunni India
    * Ahmed Deedat - (1918 - 2005)
    * Fazlur Rahman - (1919–1988) Cendekiawan Islam
    * Ismail Al-Faruqi - (1921 - 1986), Sunni, Palestina, filsuf
    * Ibnu Uthaimeen - (1925 - 2001)
    * Maulana Shah Ahmad Noorani - (1926 - 2003) , Pakistan
    * Yusuf al-Qaradawi - lahir 1926
    * Khurshid Ahmad - lahir 1932
    * Ahmad Syafi'i Maarif - lahir 1935
    * Nurcholish Madjid - (1939 - 2005)
    * Fethullah Gulen - lahir 1941 Orang Turki, Cendekiawan Islam
    * Shaykh Abdul Hadi Palazzi - lahir 1961 Orang Italia, Cendekiawan Islam Penulis
       The Jewish-Moislem Dialogue and the  Question of Jerusalem
    * Abdullah Yusuf Azzam - (1941 - 1989)
    * Nasr Hamid Abu Zaid - lahir 1943,
    * Amien Rais - lahir 1944,
    * Muhammad Tahir-ul-Qadri lahir 1951
    * Taqiuddin al-Nabhani- (1909 - 1977) Cendekiawan, Pemikir, Politikus.
    * Imran Nazar Hosein Penulis Jerusalem in the Quran
    * Meer Abdullah Harun
    * Muhammad Taqi Usmani
    * Imam Tahir Anwar
    * Muhammad Rafi Usmani
    * Amir Hussain Dikenal sebagai Cendekiawan Islam dan Agama komparatif
    * Anwar al-awlaki
    * Abdurrahman As-Sudais Imam Besar Masjidil Haram, Cendekiawan Besar Arab Saudi & Dunia
    * Saud Ash-Shuraim Imam Masjidil Haram, Ketua Pengadilan Tinggi Makkah

[/box]
Pengurusan, Pentadbiran Forum Halaqahnet.
Penal Utama Baitul Muslim


Reply #1 14 April, 2009, 05:06:13 PM
bagus turutan ni ..ya ummi ..terima kasih..suka baca dan tahu pasal cendekiawan islam..yang paling minat pasal ibnu al-khwarizmi..sebab dulu sampai sekarang memang meminati matematik.

banyak lagi cendekiawan yang saya tak tahu lagi nie.
trust Allah in all that you do,
because Allah has a reason
for all that happen

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #2 14 April, 2009, 05:34:10 PM
bagus turutan ni ..ya ummi ..terima kasih..suka baca dan tahu pasal cendekiawan islam..
yang paling minat pasal ibnu al-khwarizmi..sebab dulu sampai sekarang memang meminati matematik.

banyak lagi cendekiawan yang saya tak tahu lagi nie.

Benar Izzah...banyak yang kita kaji dan pelajari tetapi sedikit benar yang kita tahu mengenai cendikiawan muslim.
Kita lebih banyaka tahu ahli psikologi barat, pedagogi barat dan filospi barat. Bila di dalam Falsafah pendidikan,
nama yang disebut semuanya dari barat sehinggalah ummi belajar tajuk matapelajaran  Sejarah dan Falsafah
matematik, baru mengetahui betapa ramainya cendikiawan muslim yang tidak ditonjolkan.

Reply #3 14 April, 2009, 06:57:34 PM
Kenapa Nashr Abu Zaid digolongkan cendekiawan muslim, padahal dia berpendapat al-Qur'an adalah muntaj Tsaqofiy (hasil dari budaya), padahal sudah jelas al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT. bukan dia telah telah sesat sesuai dengan fatwa ulama al Azhar?

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #4 02 September, 2009, 07:20:48 AM

Siapakah ini?  Sheik Ahmed Hussein Deedat

Beliau sebenarnya adalah Sheikh Ahmed Hussein Deedat atau lebih dikenali dengan nama Ahmad Deedat. Lahir di Gujarat, India pada 1 Julai 1918M bersamaan 22 Ramadhan 1336H. Beliau sangat dikenali sebagai seorang pendakwah Islam yang sangat berkarisma, tawadhuk serta sangat bijak berdebat menentang pendakwah-pendakwah kristian. Walaupun telah meninggal dunia pada 20 Ogos 2005, namun warisan dan perjuangan beliau masih diteruskan. Syeikh Ahmad Deedat juga adalah pengasas kepada Islamic Propagation Centre International.

divider3
halaqahforum4