Tabut Peti Nabi Musa

Author Topic: Tabut Peti Nabi Musa  (Read 17018 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

18 December, 2008, 09:12:39 PM
Tabut disebut dalam al-Quran. Apa itu tabut? Siapa yang membuatnya? Bila ia dibuat? Mengapa ia dibuat? Untuk apa ia dibuat? Apa isi di dalamnya? Apa terjadi kepadanya? Apa keistimewaan tabut? Di mana ia sekarang? Pelbagai persoalan tentang tabut diajukan. Saya kongsikan sedikit pengetahuan tentangnya.

Dalam Bible Old Testament kitab Keluaran 25:10-22 (Alkitab Terjemahan Baru) dinyatakan seperti berikut:

25:10 Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya.
25:11 Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni; dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kaubuat bingkai emas sekelilingnya.
25:12 Haruslah engkau menuang empat gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu dan dua gelang pada rusuknya yang kedua.
25:13 Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas.
25:14 Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut.
25:15 Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya.
25:16 Dalam tabut itu haruslah kautaruh loh hukum, yang akan Kuberikan kepadamu.
25:17 Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya.
25:18 Dan haruslah kaubuat dua kerub dari emas, kaubuatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu.
25:19 Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya.
25:20 Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing; kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu.
25:21 Haruslah kauletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum, yang akan Kuberikan kepadamu.
25:22 Dan di sanalah Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan Kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel."

Saya suka menggunakan Alkitab Terjemahan Baru kerana ia berbahasa Melayu Indonesia dan beberapa kesalahan dalam Alkitab sebelumnya sudah diperbetulkan.

Daripada Bible New King James Version (NKJV) pula:

25:10 "And they shall make an ark of acacia wood; two and a half cubits [shall be] its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height.
25:11 "And you shall overlay it with pure gold, inside and out you shall overlay it, and shall make on it a molding of gold all around.
25:12 "You shall cast four rings of gold for it, and put [them] in its four corners; two rings [shall be] on one side, and two rings on the other side.
25:13 "And you shall make poles [of] acacia wood, and overlay them with gold.
25:14 "You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, that the ark may be carried by them.
25:15 "The poles shall be in the rings of the ark; they shall not be taken from it.
25:16 "And you shall put into the ark the Testimony which I will give you.
25:17 "You shall make a mercy seat of pure gold; two and a half cubits [shall be] its length and a cubit and a half its width.
25:18 "And you shall make two cherubim of gold; of hammered work you shall make them at the two ends of the mercy seat.
25:19 "Make one cherub at one end, and the other cherub at the other end; you shall make the cherubim at the two ends of it [of one piece] with the mercy seat.
25:20 "And the cherubim shall stretch out [their] wings above, covering the mercy seat with their wings, and they shall face one another; the faces of the cherubim [shall be] toward the mercy seat.
25:21 "You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the Testimony that I will give you.
25:22 "And there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which [are] on the ark of the Testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel.

Jika yang berbahasa Inggerisnya, saya suka menggunakan NKJV kerana boleh dikatakan ia yang paling popular dalam kalangan penganut agama Kristian. terjemahannya juga dibuat terus daripada manuskrip-manuskrip yang disorokkan itu, sedangkan Bible dalam bahasa lain umumnya diterjemah daripada Bible berbahasa Inggeris. Namun NKJV pun masih punya banyak kesalahan, kekeliruan dan penyelewengan.

bersambung...
Pandang Global, Bergerak Sebagai Satu Umat.
BerTuhankan Allah, Bersyariatkan Syariat Muhammad saw.

Reply #1 18 December, 2008, 09:13:22 PM
Penjelasan:

Bible yang ada hari ini pada hakikatnya bukanlah kitab suci lagi kerana sesebuah kitab suci itu sepatut hanya berisi firman-firman Tuhan. Satu-satunya contoh ialah kitab Al Quran. Di dalam Bible ada firman Tuhan, hadis para nabi, kata-kata para ulama, nukilan para sejarahwan, tulisan orang biasa dan hasil tangan para pendusta. Semuanya bercampur-gaul.

Sungguhpun begitu, bukanlah keseluruhan isi kandungan Bible tidak boleh kita manfaatkan. Buku-buku sejarah lagi kita guna, apatah pula Bible yang juga boleh dianggap sebagai sebuah buku sejarah.

Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat sedikit masalah ayat-ayat Bible khususnya yang kita petik untuk berbicara tentang tabut ini.

Alkitab Kabar Baik mencatatkan:
"Buatlah sebuah peti dari kayu akasia yang panjangnya 110 sentimeter, lebar dan tingginya masing-masing 66 sentimeter.
(Keluaran 25: 10)

Dari mana para penulis Bible ini tahu panjang tabut itu ialah 110 cm dan lebarnya 66 cm?
Beginilah antara caranya Bible terseleweng. Orang yang hanya memiliki Alkitab Kabar Baik tentunya menyangkakan memang ada tertulis “110 cm” (ataupun yang sama ukuran dengannya) dalam manuskrip-manuskrip awal Bible yang disorokkan itu. Padahal yang ditulis ialah “dua setengah hasta”.

Bagaimana pula mereka boleh tahu yang “dua setengah hasta” itu bersamaan 110 cm? Mereka ukurkah hasta tangan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa? Samakah ukuran tangan oang zaman dahulu dengan zaman sekarang? Bahkan samakah ukuran tangan semua orang?

Bahagian ini saya sentuh sedikit sebagai peringatan kepada kita dalam perjalanan panjang untuk bercerita tentang tabut ini agar kita sedia maklum bahawa sumber daripada Bible bukanlah muktamad.

Bagaimanakah rupa Tabut menurut Bible?

Tabut ini diperbuat daripada kayu yang kemas dan tahan. Kayu penaga (acacia) adalah sejenis kayu yang ‘tidak berbulu’. Tingginya dua setengah hasta sementara lebar dan tingginya satu setengah hasta. Ia disalut dengan emas tulin luar dan dalam. Terdapat empat gelang emas tempat dimasukkan dua batang kayu pengangkut/ pengusung tabut itu. Dua batang kayu pengangkut itu tidak boleh dicabut daripada gelang-gelangnya.

Tabut itu kemudiannya akan diletakkan LOH HUKUM di dalamnya, iaitu kepingan batu yang mencatatkan apa yang diterima oleh Nabi Musa ketika pergi ‘menemui Tuhan’ di Bukit Tursina.

Penutup tabut itu juga diperbuat daripada emas tulen. Di atasnya ada dua ‘kerub’ yang diperbuat daripada emas. Kerub-kerub ini akan duduk berhadapan, satu di setiap hujung dengan sayap-sayap mereka menaungi penutup tabut tadi.

Saya kurang tahu apa sebenarnya ‘kerub’ ini. Daripada pembacaan ringkas, boleh jadi ia adalah malaikat, bidadari, tunggangan seperti buraq ataupun lain-lain. Dalam salah satu debat antara Syeikh Ahmad Deedat dengan seorang pemuka Kristian (yang saya baca beberapa tahun lalu), diceritakan kerub menjadi tunggangan Jesus/ Tuhan di/ ke langit. Di Vatican City, ada dua patung kerub yang benar-benar seperti manusia. Patung-patung itu berbentuk gadis jelita bersayap dalam keadaan bogel. Seronoklah sesiapa yang menunggang kerub. : )


http://myalexanderwathern.blogspot.com/2008/12/bagaimanakah-rupa-tabut.html

Reply #2 18 December, 2008, 09:14:09 PM
SIAPA YANG HAMPIR DENGAN TABUT?

28:1 Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu, dari tengah-tengah orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagi-Ku--Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
28:2 Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan.
28:3 Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah Kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagi-Ku.
(Kitab Keluaran)

Orang-orang yang hampir dengan tabut dan isi di dalamnya ialah para pendeta Bani Israil iaitu Nabi Harun dan keturunannya. Mereka dikenali sebagai Bani Levi. Urusan keagamaan agama Yahudi terus-menerus dipegang oleh keturunan ini. Mereka punya kedudukan dan pakaian istimewa.

http://myalexanderwathern.blogspot.com/2008/12/siapa-yang-hampir-dengan-tabut.html

Reply #3 18 December, 2008, 09:15:02 PM
APA YANG MULA-MULA ADA I DALAM TABUT?

34:27 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel."
34:28 Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman.
34:29 Ketika Musa turun dari gunung Sinai--kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu--tidaklah ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan TUHAN.

40:20 Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu.
40:21 Dibawanyalah tabut itu ke dalam Kemah Suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
(Kitab Keluaran)

Berdasarkan ayat-ayat ini, perkara pertama yang ada di dalam tabut ialah dua loh yang tertulis di atasnya 10 Perjanjian. 10 Perjanjian ini ditulis oleh Nabi Musa atas perintah Tuhan ketika Nabi Musa ‘bertemu’ dengan Tuhan di Bukit Tursina (Sinai).

http://myalexanderwathern.blogspot.com/2008/12/apa-yang-mula-mula-ada-di-dalam-tabut.html

Reply #4 18 December, 2008, 09:16:12 PM
TABUT SELEPAS ZAMAN NABI MUSA

Kitab Yoshua daripada Perjanjian Lama menukilkan:

1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian:
1:2 Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.

1:8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.

1:11 Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki."

3:1 Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang.
3:2 Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan,
3:3 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya: "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya—
3:4 hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya--maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu."

3:6 Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian: "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.

3:8 Maka kauperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu."

3:11 sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan.

3:13 Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut TUHAN, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus; air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan."
3:14 Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu.
3:15 Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu--sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai—
3:16 maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yerikho.
3:17 Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.

4:11 Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut TUHAN itu serta para imam di depan mata bangsa itu.


http://myalexanderwathern.blogspot.com/2008/12/tabut-selepas-zaman-nabi-musa.html

bersambung...

Reply #5 18 December, 2008, 09:16:35 PM
4:15 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:
4:16 Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan."
4:17 Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian: "Keluarlah dari sungai Yordan."
4:18 Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya.

4:24 supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan TUHAN, dan supaya mereka selalu takut kepada TUHAN, Allahmu."

5:1 Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu.


PENJELASAN:

Siapakah Yoshua bin Nun? Kita mengenalinya sebagai Yusha’ bin Nun, pengganti Nabi Musa sebagai pemimpin Bani Israil selepas kewafatan Musa. Diberitakan Yusha’ inilah yang menjadi teman Nabi Musa dalam pengembaraan mereka mencari seorang hamba Allah yang paling berilmu di pertemuan dua laut (banyak pendapat mengatakan hamba Allah itu ialah Khidhir). Dalam pengembaraan itu, Yusha’ melihat ikan yang mereka bawa hidup kembali.

Baiklah. Lihat ayat pertama Kitab Yoshua ini:
1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian:

Apakah ini ayat-ayat Taurat/ Torah? Tentunya tidak.
Mengapa? Kerana Taurat diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa.
Apa masalahnya? Ayat-ayat dalam Kitab Yoshua ini diturunkan selepas kewafatan Nabi Musa.
Jadi? Kitab Yoshua dalam Old Testament ini lebih berupa catatan ahli sejarah Bani Israil, bukannya Taurat/ Kitab Suci.

Apakah kedudukan Yusha’ di sisi Tuhan? Kemungkinan seorang nabi ataupun rasul kerana ‘Tuhan berfirman kepadanya’.

Selepas kewafatan Nabi Musa as, kaum Bani Israil diperintahkan Tuhan untuk berhijrah menyeberangi Sungai Jordan menuju ke satu tempat yang dijanjikan. Mereka turut membawa tabut. Berlaku keajaiban ketika mereka menyeberangi Sungai Jordan. Apabila para pendeta dan tabut yang mereka bawa berada di air, air Sungai Jordan terbenteng dengan sendirinya menyebabkan aliran sungai terputus dan sungai menjadi kering. Ketika itu seluruh rombongan Bani Israil menyeberang Sungai Jordan sama seperti ketika Nabi Musa membelah Laut Merah.

Peristiwa ini membuatkan musuh-musuh Bani Israil menjadi lemah semangat kerana mereka sedar betapa hebatnya keajaiban yang berlaku.

bersambung...

beruang

 • *
 • Bersatu sebagai satu Usrah dalam satu Halaqah...
  • View Profile
Reply #6 19 December, 2008, 09:00:39 AM
Penjelasan:
Sungguhpun begitu, bukanlah keseluruhan isi kandungan Bible tidak boleh kita manfaatkan. Buku-buku sejarah lagi kita guna, apatah pula Bible yang juga boleh dianggap sebagai sebuah buku sejarah.

itu memang benar tanpa dapat dinafikan lagi...
tapi ana ingin berpesan agar kurangkan membaca tulisan2 yg dicipta orang kafir bagi agama mereka / lagu2 agama mereka ini kerana dikhuatiri titik hitam akan wujud di hati kita...

Reply #7 20 March, 2009, 05:40:25 PM
man yahdillah, fahuwal muhtad. "sesiapa yang menemuinya, dialah orangnya yang diberi petunjuk.
Siapa yg telah menemui lokasinya? Allah sahaja Maha Mengetahui.

saiful ikhwan

 • *
 • dari Allah, kerana Allah, untuk Allah......
  • View Profile
Reply #8 26 October, 2009, 12:28:17 PM
menarik isi kitab mereka tapi sayang semuanya dah diubah macam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. mereka terbalikkan menjadikan Nabi Ishaq yang ingin dikorbankan. itu semua kerana mereka nak memuliakan Nabi Ishaq yang menjadi perintis jurai keturunan mereka bani israel sedangkan Nabi Ismail adalah perintis jurai keturunan adnan iaitu jurai keturunan Nabi Muhammad S.A.W

Reply #9 01 November, 2009, 12:01:32 PM
Penjelasan:
Sungguhpun begitu, bukanlah keseluruhan isi kandungan Bible tidak boleh kita manfaatkan. Buku-buku sejarah lagi kita guna, apatah pula Bible yang juga boleh dianggap sebagai sebuah buku sejarah.

itu memang benar tanpa dapat dinafikan lagi...
tapi ana ingin berpesan agar kurangkan membaca tulisan2 yg dicipta orang kafir bagi agama mereka / lagu2 agama mereka ini kerana dikhuatiri titik hitam akan wujud di hati kita...

Assalamualaikum,

Minta maaflah yer sebab mencelah. Saya setuju dengan beruang. Saya rasa tak perlu untuk kita nak mambaca isi kandungan Bible. Sebabnya kandungan al-Quran yang telah sempurna dan lengkap pun tak kita amalkan semua. kalaulah kita amalkan semua ajaran yang terkandung dalam al-Quran, pasti Allah akan memberikan pertolongan-Nya kepada kita umat Islam.
RAHSIA MENGUASAI ILMU TAJWID!!!
http://abdullahidris.com

Riot_heroes

 • *
 • IMMORTALITY
  • View Profile
Reply #10 01 November, 2009, 01:58:10 PM
Umar RA pernah bertanya pada Nabi SAW tentang kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi Musa AS Nabi SAW menjawab kalaulah Musa AS masih ada hari ini pastilah dia pun akan mengikuti kitab yang Aku bawa ini.
You'll Never Walk Alone

 Akaun Akhirat Anda No: CIMB 01180004462058 Halaqah Net Services

divider3
halaqahforum4