Surah Al-Mulk

Author Topic: Surah Al-Mulk  (Read 23069 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
03 November, 2008, 03:44:25 PM
 :)

Surah Mulk Sheikh Mishary Rashed Alafasy

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YYbK6mOg12s&amp;feature=related" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=YYbK6mOg12s&amp;feature=related</a>FADILAT SURAH;

Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah s.a.w, baginda
bersabda: Sesungguhnya ada satu surah dalam al-Quran yang
mengandungi tiga puluh ayat. Ia dapat memberikan syafaat
kepada pembacanya sehingga diampunkan untuknya. Itulah
surah Tabarakallazi biyadihi al-Mulk.
(Riwayat Imam Ahmad)
SURAH AL-MULK

Maksudnya:
Daripada Ibn Abbas r.a katanya: Sebahagian sahabat Rasulullah
s.a.w memasang khemahnya di atas sebuah kubur tanpa
menyedari tempat itu adalah kubur. Tiba-tiba didapati ia adalah
kubur seorang manusia yang sedang membaca surah al-Mulk
sehingga habis. Lalu sahabat itu datang kepada Rasulullah s.a.w
seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya telah memasang khemah
di atas sebuah kubur, tanpa menyedari ia adalah kubur. Tibatiba
(terdengar suara) seorang yang sedang membaca surah al-
Mulk iaitu: Tabarak sehingga dikhatamkannya. Lalu Rasulullah
s.a.w bersabda: Ia (surah tabarak) adalah penghalang, ia adalah
penyelamat yang menyelamatkannya daripada azab kubur.
(Riwayat al-Tirmidzi)

Maksudnya:
Daripada Jabir r.a bahawa Rasulullah s.a.w tidak tidur
FADILAT SURAH
melainkan setelah baginda membaca alif lam mim tanzil (surah
al-Sajdah) dan surah tabarakallazi biyadihi al-Mulk (surah al-Mulk).
(Riwayat al-Tirmidzi)

Al-Laith melaporkan daripada Tawus yang
mengatakan bahawa kedua-dua surah ini melebihi
surah-surah lain dalam al-Quran dengan tujuh puluh
kebajikan.

Al-Tabarani meriwayatkan sebuah hadith bersumber
daripada Ibn Abbas, katanya:
Maksudnya:
Rasulullah s.a.w bersabda: Aku suka jika ia berada dalam hati
setiap orang dari kalangan umatku, yakni surah tabarakallazi
biyadihi al-mulk.
(Riwayat al-Tabarani)

Hadith di atas turut diriwayatkan oleh Abd bin
Humaid dalam Musnadnya dengan lebih panjang lebar
iaitu:
SURAH AL-MULK
Maksudnya:
Daripada Ibn Abbas, beliau berkata kepada seorang lelaki:
Mahukah aku hadiahkan kamu dengan sebuah hadith yang akan
menggembirakan kamu? Lelaki itu menjawab: Bahkan. Katanya:
Bacalah surah Tabarakallazi biyadihi al-mulk, dan ajarkanlah
kepada keluargamu serta semua anak pinakmu, kanak-kanak
di dalam rumahmu, serta jiran tetanggamu. Kerana surah ini
adalah penyelamat dan juru bicara yang akan berhujah bagi
pihak pembacanya pada hari kiamat di sisi Tuhannya. Ia (surah
ini) akan meminta kepada Allah supaya mneyelamatkan
pembacanya daripada azab neraka, dan menyelamatkannya
daripada azab kubur. Rasulullah s.a.w bersabda: Aku suka surah
ini berada dalam hati setiap orang dari kalangan umatku.

Akan bersambung....
İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
hubungan dengan ukhuwahfıllah perpaduan Ummah seutuh

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #1 03 November, 2008, 04:21:56 PM
sambungan...

HURAIAN AYAT
PENEGASAN TENTANG KEKUASAAN
ALLAH YANG MUTLAK
(67: 1) Maha Berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan)
Tuhan yang menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat);
dan memanglah Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu;
Perkataan tabaraka pada permulaan ayat surah ini
membawa maksud Maha Agung dan Maha tinggi. Iaitu
keagungan dan kebesaran Allah yang mana segala
pemerintahan sama ada di langit atau di bumi berada
di bawah kekuasaan-Nya. Kekuasaan Allah meliputi
pemerintahan alam dunia dan alam akhirat.
(Dan memanglah Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu).
Melalui ayat ini Allah memberitahu bahawa apa sahaja
yang Dia mahu maka Dia berupaya untuk
melakukannya. Tidak ada yang dapat menghalang apa
SURAH AL-MULK
20
yang Allah kehendaki, dan tiada sesuatu pun dapat
melemahkan segala kehendak Allah daripada berjalan
mengikut kemahuan dan iradat-Nya.
BUKTI DAN TANDA KEKUASAAN
ALLAH
(67: 2) Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan
hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu:
siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Dia
Maha Kuasa lagi Maha Pengampun.
Kemudian Allah menerangkan tentang tanda-tanda
yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya. Dalam
hal ini Allah memiliki kekuasaan dan iradat mutlak
untuk mematikan siapa sahaja yang Dia kehendaki dari
kalangan makhluk yang bernyawa atau tidak
bernyawa. Dia berkuasa menghidupkan sesiapa jua
tidak kira manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan
dan selainnya. Dia memberikan kehidupan kepada
mereka sampai kepada tempoh yang tertentu. Dari
kalangan berbagai makhluk yang diciptakan-Nya,
maka Allah menciptakan manusia dengan diberikan
ciri hidup dan mati.
Berdasarkan ayat ini setengah pihak menjadikannya
TERJEMAHAN & HURAIAN
21
sebagai dalil bahawa yang dikatakan kematian itu ialah
satu perkara yang dikenali sebagai perkara yang wujud
kerana kematian juga termasuk dalam ciptaan Allah.
Ayat ini bererti Allah mewujudkan semua makhluk
daripada tiada kepada ada dengan tujuan untuk
menguji siapakah di kalangan mereka yang paling baik
amalannya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan:
Maksudnya:
(Bagaimana kamu tergamak kufur (mengingkari) Allah padahal
kamu dahulunya mati (belum lahir), kemudian Dia
menghidupkan kamu; setelah itu Dia mematikan kamu, kemudian
Dia menghidupkan kamu pula (pada hari akhirat); akhirnya kamu
dikembalikan kepadaNya (untuk diberi balasan bagi segala yang
kamu kerjakan).-
(Surah al-Baqarah ayat 28)
Ayat ini menyebutkan tentang keadaan yang dilalui
oleh manusia iaitu daripada tiada kemudian diadakan
(diciptakan). Keadaan yang pertama disebutkan oleh
Allah dengan perkataan mati, sementara pewujudan
manusia daripada tiada dinamakan dengan perkataan
hidup. Para ulama mengatakan: Yang dimaksudkan
dengan kematian bukanlah kebinasaan secara total
daripada hidup. Akan tetapi ia bermaksud peralihan
dari satu tempat ke satu tempat. Berdasarkan ini telah
sabit dalam sebuah hadith bahawa mayat dapat
SURAH AL-MULK
22
mendengar dan merasai dengan derianya semasa
berada di dalam kubur sebagaimana yang disabdakan
oleh Rasulullah s.a.w:
Maksudnya:
Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam
kuburnya dan tatkala para temannya beredar maka dia
mendengar bunyi hentakan kasut mereka.
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
Dalam hadith yang lain baginda s.a.w bersabda:
Maksudnya:
Demi diriku yang berada dalam kekuasaan-Nya, bukanlah
kamu yang lebih kuat pendengarannya berbanding mereka
(mayat), akan tetapi mereka cuma tidak dapat menjawabnya
sahaja.
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
Dengan ini ternyatalah bahawa yang dikatakan
kematian itu ialah terputusnya hubungan roh dengan
badan sahaja sedangkan akal dan deria masih tetap
berfungsi.
(Untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah
di antara kamu yang lebih baik amalnya). Tujuannya ialah
untuk menguji mereka supaya terbukti dengan cara
musyahadah (dengan dapat dilihat sendiri oleh
makhluk), walaupun Allah Maha Mengetahui tentang
makhluk-Nya dari sudut kebaikan dan keburukan yang
mereka lakukan tanpa melakukan proses pengujian
terlebih dahulu. Ini bererti proses pengujian yang
dilakukan adalah untuk menjadi bukti di kalangan
sesama makhluk biar mereka sendiri yang menilai
apakah mereka benar-benar telah melaksanakan
perintah pengabdian sebagai makhluk sebagaimana
yang mereka ikrarkan di hadapan Allah ketika berada
di alam roh sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam
ayat yang lain:
Maksudnya:
Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan
zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang
mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri,
(sambil Ia bertanya dengan firmanNya): .Bukankah Aku tuhan
kamu?. Mereka semua menjawab: .Benar (Engkaulah Tuhan
SURAH AL-MULK
24
kami), kami menjadi saksi.. Yang demikian supaya kamu tidak
berkata pada hari kiamat kelak: .Sesungguhnya kami adalah lalai
(tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini..
(Al-A.raaf 7: 172)
(Dan Dia Maha Kuasa lagi Maha Pengampun.) Al-Aziz
dan al-Ghafur termasuk dalam nama-nama Allah yang
Maha Indah sekaligus menunjukkan kepada sifat Allah
SWT. Maksud al-Aziz dalam konteks ini ialah Tuhan
yang Maha perkasa dan pastinya berupaya untuk
memberikan pembalasan terhadap mereka yang
menderhakai-Nya. Al-Ghafur ialah Tuhan Yang Maha
Pengampun dan bersedia untuk mengampunkan apa
sahaja dosa yang dilakukan oleh makhluk-Nya asalkan
mereka mahu kembali dan bertaubat kepada-Nya.

akan tetap bersambung...

pg-z

 • *
 • ISTIQAMAH COLLECTION
  • View Profile
Reply #2 03 November, 2008, 04:48:26 PM
Esok exam surah al-mulk. Exam Tafsir bagi sekolah arab di YAYASAN ISLAM KELANTAN (YIK)

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #3 05 November, 2008, 09:35:24 AM
 :)

Hm...olehkerana hari ini seharian ada kelas yang akan membahaskan babTafsir,
maka sarapan pagi ini disiapkan dgn meninggalkan topik
 "KEBESARAN ALLAH" dari dalam surah MULK ni ya!

Penciptaan Alam Tinggi yang Serba
Lengkap dan Saranan Supaya Manusia
Memikirkannya;

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0rNZNxIUPIY&amp;NR=1" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=0rNZNxIUPIY&amp;NR=1</a>


(67: 3) Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala
langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada
ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan
yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau
ragu-ragu) maka ulangilah pandangan - (mu) - dapatkah
engkau melihat sebarang kecacatan?

TERJEMAHAN & HURAIAN

Allah menjadikan tujuh petala langit berlapis-lapis satu
demi satu. Timbul perbezaan pendapat di kalangan
ulama tentang sifat lapisan langit itu adakah lapisanlapisan
itu saling bercantum dengan maksud
sebahagiannya bertindan di atas sebahagian yang lain,
atau adakah ia berlapis-lapis dengan dipisahkan oleh
ruang antara setiap lapisannya. Pendapat yang paling
kuat ialah pendapat kedua iaitu lapisan-lapisan langit
itu dipisahkan oleh ruang antara sesamanya. Ini
dibuktikan melalui kisah israk dan mikraj yang dilalui
oleh Nabi s.a.w. Penciptaan Allah terhadap langit
tersebut adalah penciptaan yang sangat kemas dan rapi,
sehinggakan manusia tidak berupaya untuk mencari
sebarang kecacatan dan kekurangan pada penciptaan
tersebut. Apakah manusia masih meragui tentang
keteraturan dan kekemasan ciptaan Allah ini? Justeru,
Allah mengajak manusia supaya merenung dan berfikir
atau gunakan kemampuan akal yang ada untuk
memerhatikan kejadian maha sempurna di alam langit
yang merupakan salah satu daripada manifestasi
keagungan ciptaan Allah selain ciptaan-ciptaan-Nya
yang lain. Biar bagaimana cerdik dan pintar pun
kemampuan akal yang ada pada manusia sudah tentu
mereka tidak akan berupaya untuk mencari
kekurangan yang terdapat pada penciptaan Allah. Lain
halnya dengan ciptaan dan kreativiti manusia. Apabila
ada seorang yang pintar menghasilkan sesuatu ciptaan
maka ciptaannya itu tentu tidak sempurna. Ada sahaja
kekurangannya di sana sini yang perlu diperbaiki dari
semasa ke semasa. Alam maya yang sebegini luas
dengan segala unit ciptaan Allah yang amat teratur
hanya berupaya untuk dijadikan oleh manusia sebagai
sebab untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru
yang menghasilkan kemajuan bagi mereka. Tetapi
mereka sama sekali tidak menemukan sebarang
penemuan yang menunjukkan strukutur alam maya
ini perlu dibaiki atau diubah suai.

(67: 4) Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali,
nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan
hampa, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu.
Akal yang diberikan kepada manusia adalah terbatas.
Pemerhatian dan fikiran yang diperah dalam
menghasilkan sesuatu penemuan atau jawapan perlu
melalui proses tapisan dan saringan iaitu melalui
pengamatan yang dibuat berulang kali. Tak ada
manusia yang dengan kemampuannya apabila
bercadang untuk melakukan sesuatu perkara maka
dengan sekali fikir sahaja sudah dapat direalisasikan
apa yang dikehendakinya. Justeru dalam ayat ini Allah
memerintahkan manusia supaya berfikir dan merenung
berulang kali, kalau masih tidak yakin tentang
kekuasaan Allah. Seolah-olah ayat ini memberikan garis
panduan kepada manusia yang serba lemah ini bahawa

TERJEMAHAN & HURAIAN

27)dalam sesuatu penyelidikan mestilah dilakukan
berulang kali dan dilihat dari segenap aspek jika mahu
mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi dalam hal
mencari jawapan yang memuaskan tentang kekuasaan
Allah, bukanlah bermaksud sekali pemerhatian belum
memadai untuk mensabitkan kekuasaan-Nya. Tetapi
ia bermaksud untuk membuktikan betapa lemahnya
manusia dengan kelengkapan material dan mental
yang ada pada mereka. Lantaran itu Allah melanjutkan
firman-Nya dengan gesaan yang sama seperti gesaan
pada ayat 3.

Ulangilah pandangan dan pemerhatian anda
terhadap alam maya ciptaan Allah ini. Kalau belum
cukup dengan sekali pemerhatian maka perhatikan
lagi, fikir dan renungkan. Kemudian perhatikan
berkali-kali. Jika pemerhatian itu dengan tujuan untuk
mencari-cari di mana kekurangan dan kecacatan pada
penciptaan ini maka jawapan yang ditemui tetap sama,
iaitu tidak ada sebarang kecacatan. Justeru, setelah
menemui jawapannya bahawa pada alam maya yang
diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya menampakkan
ciptaan yang amat kemas dan rapi, maka tentulah yang
melakukan penciptaan itu adalah Tuhan yang bersifat
dengan maha Berkuasa.

Dalam ayat ini Allah menyuruh supaya diulangi
pemerhatian dua kali, tetapi ia bermaksud pengulangan
yang berkali-kali, kerana sekurang-kurang pengulangan
itu ialah dua kali. Ini kerana manusia apabila melihat
kepada sesuatu sekali pandang mungkin tidak dapat
melihat kecacatan dan kekurangan pada benda yang
dilihatnya. Kalau pemerhatian itu untuk tujuan yang
positif demi memantapkan lagi keimanan terhadap
Maha Pencipta maka tentulah jawapanya juga positif
iaitu bertambahnya keyakinan dan iman. Namun jika
sebaliknya, maka jawapannya juga adalah negatif iaitu
habis masa dan tenaga. Letih dan lesu kerana tidak
berupaya untuk menemukan kelemahan pada
penciptaan Allah.

 :msya: masa bak petikan api....
dan bak pedang....cepat sekali....
Sambungan ... :ins:
Ilalliqa'
Wassalam.

Reply #4 17 November, 2008, 12:31:58 PM
Esok exam surah al-mulk. Exam Tafsir bagi sekolah arab di YAYASAN ISLAM KELANTAN (YIK)

jadi mcm mane dengan exam anda???
" INGATLAH ALLAH WALAU DI MANA ANDA BERADA "

Reply #5 03 February, 2011, 12:50:55 PM
Daripada Abi Hurairah r.a dari SAW bersabda :"Sesungguhnya di dalam Al Quran ada tiga puluh ayat memberi syafaat kepada pembacanya hingga diberi keampunan untuknya iaitu surah al Mulk (Tabaarakl-lazi)."
Thabit bin Qurrah berkata: "Kerehatan badan bergantung kepada kurangnya makan. Kerehatan jiwa bergantung kepada kurangnya melakukan dosa. Kerehatan lidah bergantung kepada kurangnya bercakap. Dosa bagi hati umpama racun bagi badan."

akmalshirou

 • *
 • The past should give us hopes.
  • View Profile
Reply #6 03 February, 2011, 12:54:18 PM
Maafkan ana jika tersilap,

Naqib ana pernah kata yang surah al Mulk ini elok diamalkan setiap malam sebelum tidur kerana merupakan salah satu surah amalan Rasulullah S.A.W sebelum tidur...

Manfaatnya ialah kita akan dilindung daripada gangguan syaitan dan InsyaAllah akan terpelihara daripada azab kubur...
"We pray for our sorrow to end and hopes for our hearts will blend.And who knows, starting a new journey may not be so hard or its already begun"

Reply #7 03 February, 2011, 01:05:17 PM
"Daripada anas Ibnu Malik berkata: Nabi SAW telah bersabda:"Sesungguhnya seorang lelaki yang sebelum kamu telah  meninggal dan tidak ada bersamanya daripada kitab Allah kecuali "tabaarakal-Lazi".

Maka apabila di masukkan ke dalam lubang kubur, datanglah kepadanya malaikat. Maka surah itu telah menahan wajahnya dan malaikat berkata pada surah itu. Sesungguhnya kamu adalah kitab Allah dan saya tidak mahu menyusahkan kamu, sesungguhnya saya tidak boleh memberi kepada kamu dan kepada dia, dan kepada saya kemudharatan atau kemanfaatan.

Sesungguhnya jika kamu hendak memberi manfaat kepada si mati, jadi pergilah menemui Allah SWT. Dan mintaklah syafaat daripadaNya. maka dia (surah al Mulk) pun menemui Allah.
"Wahai Tuhanku, si fulan ini(si mati),dia pilih saya dalam kitabmu dan da pelajari saya dan dia membaca saya,bolehkah wahai Allah,Engkau membakarnya dan menyeksanya, walhal saya di dalam dadanya? Maka jika Engkau ingin berbuat demikian,jadi padamlah saya dari kitabmu.
Dan Allah berfirman:"Aku nampak kamu marah."
Dia menjawab(surah) : "Sesungguhnya saya marah."
 Allah SWT berfirman:"Pergilah sesungguhnya Aku memberi Dia kepada kamu dan kamu menjadi syafaat ke atasnya."

Nabi SAW bersabda: "Surah itu akan datang kepada malaikat dan memaksanya keluar tanpa melakukan apa-apa kepada si mati.
Maka surah itu datang dan meletakkan mulutnya kepada mulut si mati dan mengucapkan selamat datang kepada mulut yang sentiasa membaca saya dan selamat datang kepada dada yang sentiada menghafal dan menjaga saya. Dan selamat datang kepada dua kaki yang sentiasa berdiri dan membaca saya.
Maka surah itu bersama si mati dalam kuburnya supaya si mati tidak merasa kesunyian.”

akmalshirou

 • *
 • The past should give us hopes.
  • View Profile
Reply #8 03 February, 2011, 01:06:57 PM
Terima kasih kak Iffah,

Akhirnya saya jumpa juga dalil berkaitan amalan surah al Mulk ini...

Ilmu baru, alhamdulillah...

Reply #9 03 February, 2011, 01:07:48 PM
Daripada Anas Ibnu Malik berkata:"Rasulullah SAW telah bersabda: Satu surah di dalam Al Quran menghujahkan kepada pembacanya sehingga memasukkannya ke dalam syurga.Iaitu Tabaarakal-lazi."
(HR. Riwayat At Tabarani)

Reply #10 03 February, 2011, 01:13:30 PM
Daripada Ibnu Abbas r.a berkata seorang sahabat Rasulullah SAW telah mendirikan khemah di atas kubur dan beliau tidak tahu itu kubut maka di dalam kubur itu terdengar suara bacaan surah Al Mulk sehingga khatam maka beliau menemui baginda Rasulullah  dan berkata: "Wahai Rasulullah,saya dirikan satu khemah atas satu kubur dan tidak tahu itu kubur dan saya dengar seorang manusia sedang membaca surah Al Mulk sehingga khatam. "
Nabi SAW bersabda itulah yang menahan yang menyelamatkan dia daripada siksaan kubur."
(HR. At Tarmizi)

Reply #11 03 February, 2011, 01:17:41 PM
Daripada Jabir r.a sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tidur hingga baginda membaca Alif laam Mim,Al Sajadah dan Al Mulk.
(HR. At Tarmizi)Reply #12 03 February, 2011, 01:22:58 PM
Dan Lais berkata daripada Thawun bahawa kelebihan dua surah ini 70 kali lebih baik daripada tiap-tiap surah dalam Al Quran.
Daripada Ibnu Abbas r.a berkata:"Adakah kamu mahu saya khabarkan kepadamu satu hadis yang menggembirakan kamu,ia berkata bahkan !"
Ibnu Abbas berkata bacalah surah Al Mulk dan ajarkanlah kepada ahli kamu dan semua anak kamu dan kepada anak-anak kamu yang belum baligh dirumahmu dan jiranmu sesungguhnya yang menyelamatkan dari berdebat hari kiamat di depan Allah memohon kepada pembacaannya supaya Allah menyelamatkan dia dari api neraka dan pembacaannya juga selamat daripada siksaan kubur.


Reply #13 08 February, 2011, 01:10:45 PM
Surah Al-Mulk (Arab: سورة الملك‎) ialah surah ke-67 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 30 ayat. Dinamakan Al Mulk yang bererti Kerajaan diambil dari kata Al Mulk yang yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini disebut juga dengan At Tabaarak yang bererti Maha Suci.

Isi kandungan

Hidup dan mati ujian bagi manusia
Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaan-Nya mempunyai keseimbangan
Perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta
Azab yang diancamkan terhadap orang-orang kafir
Janji Allah kepada orang-orang mukmin
Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki
Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah.

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #14 08 October, 2011, 08:07:35 PM
:)

Hm...olehkerana hari ini seharian ada kelas yang akan membahaskan babTafsir,
maka sarapan pagi ini disiapkan dgn meninggalkan topik
 "KEBESARAN ALLAH" dari dalam surah MULK ni ya!

Penciptaan Alam Tinggi yang Serba
Lengkap dan Saranan Supaya Manusia
Memikirkannya;

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LCQicj89X4s&amp;feature=player_embedded" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=LCQicj89X4s&amp;feature=player_embedded</a>

(67: 3) Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala
langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada
ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan
yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau
ragu-ragu) maka ulangilah pandangan - (mu) - dapatkah
engkau melihat sebarang kecacatan?

TERJEMAHAN & HURAIAN

Allah menjadikan tujuh petala langit berlapis-lapis satu
demi satu. Timbul perbezaan pendapat di kalangan
ulama tentang sifat lapisan langit itu adakah lapisanlapisan
itu saling bercantum dengan maksud
sebahagiannya bertindan di atas sebahagian yang lain,
atau adakah ia berlapis-lapis dengan dipisahkan oleh
ruang antara setiap lapisannya. Pendapat yang paling
kuat ialah pendapat kedua iaitu lapisan-lapisan langit
itu dipisahkan oleh ruang antara sesamanya. Ini
dibuktikan melalui kisah israk dan mikraj yang dilalui
oleh Nabi s.a.w. Penciptaan Allah terhadap langit
tersebut adalah penciptaan yang sangat kemas dan rapi,
sehinggakan manusia tidak berupaya untuk mencari
sebarang kecacatan dan kekurangan pada penciptaan
tersebut. Apakah manusia masih meragui tentang
keteraturan dan kekemasan ciptaan Allah ini? Justeru,
Allah mengajak manusia supaya merenung dan berfikir
atau gunakan kemampuan akal yang ada untuk
memerhatikan kejadian maha sempurna di alam langit
yang merupakan salah satu daripada manifestasi
keagungan ciptaan Allah selain ciptaan-ciptaan-Nya
yang lain. Biar bagaimana cerdik dan pintar pun
kemampuan akal yang ada pada manusia sudah tentu
mereka tidak akan berupaya untuk mencari
kekurangan yang terdapat pada penciptaan Allah. Lain
halnya dengan ciptaan dan kreativiti manusia. Apabila
ada seorang yang pintar menghasilkan sesuatu ciptaan
maka ciptaannya itu tentu tidak sempurna. Ada sahaja
kekurangannya di sana sini yang perlu diperbaiki dari
semasa ke semasa. Alam maya yang sebegini luas
dengan segala unit ciptaan Allah yang amat teratur
hanya berupaya untuk dijadikan oleh manusia sebagai
sebab untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru
yang menghasilkan kemajuan bagi mereka. Tetapi
mereka sama sekali tidak menemukan sebarang
penemuan yang menunjukkan strukutur alam maya
ini perlu dibaiki atau diubah suai.

(67: 4) Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali,
nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan
hampa, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu.
Akal yang diberikan kepada manusia adalah terbatas.
Pemerhatian dan fikiran yang diperah dalam
menghasilkan sesuatu penemuan atau jawapan perlu
melalui proses tapisan dan saringan iaitu melalui
pengamatan yang dibuat berulang kali. Tak ada
manusia yang dengan kemampuannya apabila
bercadang untuk melakukan sesuatu perkara maka
dengan sekali fikir sahaja sudah dapat direalisasikan
apa yang dikehendakinya. Justeru dalam ayat ini Allah
memerintahkan manusia supaya berfikir dan merenung
berulang kali, kalau masih tidak yakin tentang
kekuasaan Allah. Seolah-olah ayat ini memberikan garis
panduan kepada manusia yang serba lemah ini bahawa

TERJEMAHAN & HURAIAN

27)dalam sesuatu penyelidikan mestilah dilakukan
berulang kali dan dilihat dari segenap aspek jika mahu
mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi dalam hal
mencari jawapan yang memuaskan tentang kekuasaan
Allah, bukanlah bermaksud sekali pemerhatian belum
memadai untuk mensabitkan kekuasaan-Nya. Tetapi
ia bermaksud untuk membuktikan betapa lemahnya
manusia dengan kelengkapan material dan mental
yang ada pada mereka. Lantaran itu Allah melanjutkan
firman-Nya dengan gesaan yang sama seperti gesaan
pada ayat 3.

Ulangilah pandangan dan pemerhatian anda
terhadap alam maya ciptaan Allah ini. Kalau belum
cukup dengan sekali pemerhatian maka perhatikan
lagi, fikir dan renungkan. Kemudian perhatikan
berkali-kali. Jika pemerhatian itu dengan tujuan untuk
mencari-cari di mana kekurangan dan kecacatan pada
penciptaan ini maka jawapan yang ditemui tetap sama,
iaitu tidak ada sebarang kecacatan. Justeru, setelah
menemui jawapannya bahawa pada alam maya yang
diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya menampakkan
ciptaan yang amat kemas dan rapi, maka tentulah yang
melakukan penciptaan itu adalah Tuhan yang bersifat
dengan maha Berkuasa.

Dalam ayat ini Allah menyuruh supaya diulangi
pemerhatian dua kali, tetapi ia bermaksud pengulangan
yang berkali-kali, kerana sekurang-kurang pengulangan
itu ialah dua kali. Ini kerana manusia apabila melihat
kepada sesuatu sekali pandang mungkin tidak dapat
melihat kecacatan dan kekurangan pada benda yang
dilihatnya. Kalau pemerhatian itu untuk tujuan yang
positif demi memantapkan lagi keimanan terhadap
Maha Pencipta maka tentulah jawapanya juga positif
iaitu bertambahnya keyakinan dan iman. Namun jika
sebaliknya, maka jawapannya juga adalah negatif iaitu
habis masa dan tenaga. Letih dan lesu kerana tidak
berupaya untuk menemukan kelemahan pada
penciptaan Allah.

 :msya: masa bak petikan api....
dan bak pedang....cepat sekali....
Sambungan ... :ins:
Ilalliqa'
Wassalam.
:)
Bagi seorang muslim hanya Al-Qur'an yang dapat  menghiburkan hatinya engan surah yang digemari..
Masya Allah sudah dilbray disini rupanya...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0rNZNxIUPIY&amp;NR=1" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">[b][color=red]![/color][/b] Video not found</a>


halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #15 08 October, 2011, 08:17:37 PM

 :syukur:
baru dapat buka;

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LCQicj89X4s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">Mishary Rashid Alafasy - Surah Mulk (The Dominion)</a>


Syahdu dan terhibur rasanya hati dan fikiran mulai tenang apabila merenungkan kebesaran Ciptaaan Allah swt.

divider3
halaqahforum4