Surah Al-Fatihah

Author Topic: Surah Al-Fatihah  (Read 10236 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

28 May, 2007, 10:42:13 AM
SURAH AL FATIHAH MENCAKUP SEGALA ILMU PENGETAHUAN

Menurut Imam Al Ghazali bahawa Al Quran mengandung sepuluh dasar ilmu pengetahuan umum dan tiap-tiap ilmu itu membawahi beberapa macam ilmu :

1. Ilmu untuk mengenal zat Allah swt.

2. Ilmu untuk mengenal sifat-sifat Allah swt. Mengenai zat Allah swt, kita mengagungkan dan mensucikanNya dari segala sifat kekurangan : Dia tida serupa dengan sesuatu apapun. Adapun mengenal sifat-sifatNya iaitu : Dia Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, Hidup, Mendengar, Melihat dan Berbicara.

3. Dialah Khalik alam semesta dan Penciptanya dan Dialah Yang meninggikan langit dan membentangkan bumi.

4. Menjelaskan tempat kembali manusia seperti : syurga sebagai tempat pahala, neraka sebagai tempat siksa.

5. Menjelaskan Siratal Mustaqim (jalan yang lurus) dengan meninggalkan segala perbuatan yang tercela dan segala perbuatan yang tercela dan segala perangai yang rendah.

6. Menghiasi diri dengan segala perbuatan yang mulia dan segala sifat yang utama.

7. Menjelaskan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat atas mereka dan memuji mereka itu.

8. Menerangkan (akibat) orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar hukum-hukum agama dan orang-orang yang kafir.

9. Menyebutkan perbantahan orang-orang kafir.

10. Menerangkan undang-undang hukum Allah.

Inilah semuanya ilmu-ilmu yang tersebut di dalam Al Quran dan lapan diantaranya telah tercakup di dalam surah Al Fatihah. Demikian pandangan Imam Al Ghazali.

Untuk jelasnya adalah sebagai berikut :
1. Zat Allah swt yang tercantum dalam kalimah : ( Bismillahi) = Dengan nama Allah

2. Sifat-sifat Allah dalam kalimah :
(Arrahmaanirrahimi Malikiyaumiddiini) = Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang menguasai hari Pembalasan.

Bahawasanya sifat Rahmah (Pengasih dan Penyayang) dan kekuasaan itu, keduanya menghendaki adanya Qudrat (sifat Maha Kuasa), Iradah (Maha Berkehendak) dan Ilmu (Maha Mengetahui). Itulah diantara sifat-sifat Allah yang tercantum didalam kebanyakan surah didalam Al Quran seperti firmanNya : " Almalikul kudduusussalamul mu'minullmuhaeminul 'aziizul jabbarul mutakabbiru. Yang Ertinya : "Dia Maha Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Menganugerahkan Keamanan Yang Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Agung. Q. S Al-Hasyr : 23

3 Ilmul af'al (ilmu perbuatan Allah) iaitu : ilmu yang telah kami huraikan dahulu yang tercakup dalam firmanNya : Rabbil'alamiina = Yang Memelihara Semesta Alam.

Dan tersirat di dalamnya berbagai macam ilmu dan kami telah jelaskan bahawa alam itu ada dua macam : alam tinggi dan alam rendah ; Pada kedua alam tersebutlah berhubungan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi kerana semuanya itu adalah "Af'alullah" (Perbuatan Allah) yang masuk didalam pengaruh rahmat dan pendidikanNya bagi semesta alam. Bahawasanya ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam yang keduanya telah masuk di dalam "Tarbiayatul 'alamin" (Pendidikan semesta alam) keduanya diikuti lagi oleh berbagai ilmu teknik yang diantaranya seperti : alat pengukur waktu (jam dan sebagainya), ilmu tentang mesin penggerak (penarik benda yang berat) seperti : lokomotif dan sebagainya, ilmu penggerudi air dan minyak, ilmu tentang alat-alat persenjataan yang berat seperti : roket meriam dan sebagainya.

Ilmu tentang gas beracun dsb. Ilmu-ilmu itulah yang menggugah bangsa-bangsa yang masih tidur dan membangunkan bangsa-bangsa Timur (Asia) dari tidur nyenyak mereka. Semuanya ini termasuk di antara keajaiban pendidikan. Demikian juga ilmu pembuatan senjata berat seperti meriam yang dapat menghancurkan orang-orang yang lalai. Ilmu tentang alat pembakar, ilmu tentang alat pembakar, ilmu untuk bangunan perumahan yang kuat; ilmu pembuatan (menggali) terusan (sungai); ilmu tentang juluran dalam bentuk dan letaknya; ilmu gaya gravitasi; ilmu ukur ruang; ilmu kedoktoran dan ilmu pertanian. Kedua ilmu terakhir ini (Kedoktoran dan pertanian) termasuk dalam lingkungan ilmu pengetahuan alam, sedangkan ilmu-ilmu sebelumnya termasuk dalam lingkungan ilmu pasti (matematika) dan semuanya itu terkandung di dalam. Tarbiayatul 'alamin Ertinya : "Pendidikan Alam Semesta"

Ketahuilah bahawa semua industri yang telah ada sekarang mahupun yang akan datang semuanya bersumber dari benda-benda yang telah ada (diciptakan Allah) di dunia ini.

4. Keterangan tentang hari akhirat yang meliputi syurga, neraka, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala dan siksa. Al Quran telah membuat segala keterangan mengenai hal tersebut dan semunya itu termasuk di dalam ayat : Maliki yaumiddiini. Ertinya : "Yang memiliki hari pembalasan (hari kemudian)."

5 & 6. Keterangan tentang siratal mustaqim (jalam yang lurus) ini ada dua bahagian :
a. Meninggalkan kesesatan, kefasikan dan berbagai maksiat seperti : bohong, khianat, khianat dan zina.

6. Menghiasi diri dengan dengan segala akhlak yang mulia seperti sifat-sifat mulia, ilmu pengetahuan, tolong-menolong, menyebarkan ilmu dan sebagainya.

7. Keterangan tentang sejarah para Nabi, orang-orang yang sholeh, orang-orang mukmin dan intelektual, semuanya ini termasuk dalam ayat : Allaziina an'amta 'alaihim Ertinya : "Orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka".

8. Cerita orang-orang yang telah dimurkai dan orang-orang yang sesat. Di dalam Al Quran banyak tersebut cerita tentang orang-orang yang sesat dan sejarah tingkah laku dan perbuatan mereka yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Itulah berbagai ilmu yang terkandung di dalam Al Quran dan telah tersirat di dalam surah Al Fatihah.
" Berpuluh tahun kita meninggalkan asal usul kita, demi mencari pengertian sebuah kehidupan. Namun tidak salah untuk kita kembali jatuh cinta pada dunia yang pernah membesarkan kita, dan di sinilah bermulanya kehidupan sebenar "

Reply #1 19 May, 2009, 12:32:10 AM
 :)
Minta izin berbicara. Tok pernah dengar ungkapan," Seluruh alam dan segala isinya ada dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran ada dalam Al-Fatihah, seluruh Al-Fatihah ada dalam Bismillah, seluruh Bismillah ada dalam Ba dan seluruh Ba ada dalam titik."
12345warna 123456sempurna

kanjeng sunan

 • *
 • cintai tuhan, sayangi tuhan, takuti tuhan...
  • View Profile
Reply #2 19 May, 2009, 12:34:31 AM
:)
Minta izin berbicara. Tok pernah dengar ungkapan," Seluruh alam dan segala isinya ada dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran ada dalam Al-Fatihah, seluruh Al-Fatihah ada dalam Bismillah, seluruh Bismillah ada dalam Ba dan seluruh Ba ada dalam titik."

tu ngaji dalam tok jati...
TuhAN cInTa aGuNg..

Reply #3 19 May, 2009, 02:58:24 AM
seluruh Bismillah ada dalam Ba dan seluruh Ba ada dalam titik."

satu-satunya surah yang tidak dimulakan dengan bismillah di dalam al-quran adalah surah at-tawbah. tetapi, surah ini dimulakan dengan huruf "ba". dan surah ini, adalah berada di kedudukan ke -9 dalam 114 surah.

(lalu, apa simboliknya tentang dua dan sembilan?)

kemudian, yang dimaksudkan dengan 'seluruh ba ada dalam titik' adalah atom. "ba" merujuk kepada seluruh ciptaan allah swt. setiap bentuk, jisim dan jirim mempunyai struktur atom yang saling mengikat antara satu sama lain. gerakan planet mengelilingi matahari juga dalam bentuk "titik", bahkan, begitu juga dengan gerakan elektron yang mengelilingi atom.

dan, yang utama -
"ba" juga merujuk kepada dua perkara yang ditekankan dalam ibadah, iaitu lahir, dan batin. dan, yang batin ini pula merujuk kepada "qalbu".

dari simboliknya juga, "ba" boleh dilihat dari angka 0 dan 1, iaitu berkenaan hal-hal yang bertentangan.
dan, lain-lain pendapat tentang huruf "ba", juga boleh dilihat dari asma-asma allah yang bermula dengan huruf "ba".

//sekadar perkongsian. mungkin ada lain pendapat tentang "ba" ini//
"AKU akan membelimu; masamu; nafasmu; hartamu; dan hidupmu. Habiskan semua itu kepada-KU. Palingkan semua itu kepada-KU. dan Ku-bayar dengan kebebasan, keagungan dan kearifan Ilahiah. Inilah hargamu di mata-KU.

Reply #4 19 May, 2009, 03:18:04 AM
perihal ini ditulis oleh seorang hamba allah, bahawa dikatakan juga oleh para sufi bahwa Allah SWT menyimpan semua ilmu pada huruf ba dalam ungkapan yang berbunyi BÎ KÂNA WA MÂ KÂNA ,BÎ YAKÛNU WA MÂ YAKÛNU ertinya:

"hanya dengan izin-Ku (Allah) jua segala sesuatu yang telah ada itu dapat terwujud, dan hanya dengan izin Allah sajalah semua yang akan ada dapat terwujud."

Quote
"Yang pertama diberikannya kepadaku ialah Bismillaahir rahmaanir rahiimi." ( Darulquthni dan Ibnu Umar r.a. ) Sabda Rasulullah s.a.w.: "Itulah isim dari asma Allah. Tidak lain antara ia dengan nama Allah, 'Akbar' seperti putih mata dengan hitamnya.Begitulah dekatnya." Demikianlah jawapan Rasulullah s.a.w ketika ditanya oleh Utsman Ibnu Affan berkenaan Bismillah. Sabda Baginda s.a.w. lagi: "Ismullahil-A'zham ialah Allah. Apakah engkau tidak lihat bahawasanya pada semua pembacaan al-Qur'an dimulai dengan Bismillaahir rahmaanir rahiimi sebelum menyebut nama-nama Allah yang lain." ( Riwayat Imam Bukhari dari Jabir )

Quote
Bersabda Nabi s.a.w.: "Jin itu suka memakai barang-barang kepunyaan manusia dan pakaian mereka. Oleh itu,barangsiapa mengambil atau menaruh pakaian, ucapkanlah Bismillaahir rahmaanirrahiimi. Kerana sesungguhnya nama Allah yang dibacakan di situ merupakan cop mohor Allah." Pengertian dari hadith di atas ialah hendaklah kita mengucapkan Bismillaahir rahmaanirrahiimi setiap kali kita menyimpan atau mengambil barang-barang kepunyaan kita agar terjaga daripada jin dan Syaitan. Bukan sahaja kita mendapat pahala dari mengucapkannya tetapi juga mendapat keberkatan dan keselamatan samada atas harta-benda mahupun diri dan segala usaha kita. Dari Anas bin Malik bersabda Nabi s.a.w.: "Andaikata pepohon dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, lalu dikumpulkan semua jin, manusia dan Malaikat untuk membuat buku dan menulis erti Bismillaahir rahmaanirrahiimi selama sejuta tahun, mereka tidak akan sanggup mengertikannya walau hanya satu persepuluh darinya."

Reply #5 19 May, 2009, 03:49:32 AM
Ibnu Qayyim ada menulis sebuah kitab yang 3 jilid tebalnya, membicarakan tentang Iyyaka Na3budu Wa Iyyaka Nasta3in
Saya meminta maaf sekiranya terkasar bahasa sepanjang saya bersama Halaqian. Kini saya sudah berhenti menjadi Halaqians. Selamat maju jaya. Selamat menuntut ilmu dengan manhaj yang sahih.Tolong delete ID saya.

assiddiq

 • *
 • "Dengan Kehendak dan KuasaNya"
  • View Profile
Reply #6 19 May, 2009, 09:40:26 AM
Ibnu Qayyim ada menulis sebuah kitab yang 3 jilid tebalnya, membicarakan tentang Iyyaka Na3budu Wa Iyyaka Nasta3in
Seluruh alquran terhimpun pada alfatihah..
"Iyya kanak budu wa iyya kanastain.."
DIA LAH YG KITA SEMBAH,IKUT,PATUH,TAAT,BERKHIDMAT,BERSERAH DIRI,BERSANDAR,BERHARAP,BERHAJAT
DAN KEPADA DIALAH KITA MEMOHON PERTOLONGAN,KEAMPUNAN,KEUNTUNGAN,PERLINDUNGAN,KESELAMATAN..
Macam mana nak jadi hamba yang taat?
Ikut lah alquran dan sunnah..
InsyaALLAH~Tiap2 hari kita solat kita bermohon..
Kita cakap kita ikut,taat kepada ALLAH..
Tapi,lepas solat kita tentang pula hukum2 ALLAH tetapkan..
Hmm..
"Al-haqqu bila nizom yaghlibuhul-baatil binnizom"
Maksudnya: "Sesuatu kebenaran yang tidak sistematik akan dikalahkan oleh kebatilan yang sistematik dan terancang."
http://Http://cahayarabbani.blogspot.com
http://Http://islamicmoviecollection.blogspot.com
assiddiq@ymail.com

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #7 10 March, 2010, 08:50:09 AM
 :)

•   Firman ALLAH SWT

"Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya)."
(Surah Al-Balad: 4)

"Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumnya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah"
 (Surah An-Nisa:28)


Surah Al-fatihah hendaklah dibaca di luar solat juga (dengan memahami setiap ayatnya) kerana:
 
1.     Di dalam hadith bahawa Al-Fatihah (sejauh berkaitan kedudukannya) ialah Surah teragung Al-Quran. Ia adalah Sab’a Mathali dan ia adalah Quranul Azim
 
2.     Di dalam hadith yang lain bahawa Rasulullah SAW bersabda: Daku telah dierikan Fatihatul Kitab (Surah Al-Quran yang pertama) dari bawah Arasy (dari khazanah yang khas)
 
3.     Dalam hadith yang lain bahawa pernah jibrail a.s sedang duduk berdekatan Rasulullah SAW apabila tiba-tiba, ia mendengar dari atas, iaitu dari langit, satu suara yang benda pecah. Hazrat jibrail a.s berkata “malaikat tertentu telah turun dari langit yang tidak pernah turun sebelumnya hari ini”. Malaikat ini memberi salam dan berkata “ Wahai Rasulullah SAW semoga tuan diberkati. Tuan telah dianugerahkandengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada seornag Nabi pun sebelum ini. Satu ialah Fatihatul Kitab dan yang kedua ialah dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah. Apa sahaja huruf yang tuan baca daripadanya kan diberi ganjara

Kelebihan Fatihah jelas apabila diwajibkan dalam setiap rakaat solat seperti riwayat al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi daripada Abu Hurairah.

Menyembuh penyakit gila seperti riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibn Sunni, Ibn Jarir, al-Hakim yang mensahihkannya daripada Kharijah bin as-Salt at-Tamimi daripada bapa saudaranya yang datang bertemu Rasulullah s.a.w. dan pulang, kemudian lalu di perkampungan yang terdapat seorang lelaki yang dirantai dengan besi lantas kata keluarganya : Adakah kamu boleh rawatnya, kerana kamu datang daripada sahabatmu (Rasulullah s.a.w.) yang amat baik.

Aku pun membaca al-Fatihah selama tiga hari sebanyak dua kali pada waktu pagi dan petang setiap hari, aku hembus ke mukanya kemudian dengan izin Allah dia sembuh dan diberikan kepadaku 100 ekor kambing, aku datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menceritakannya, sabda Rasulullah s.a.w : Makanlah, siapa yang berjampi dengan bathil? Sesungguhnya kamu berjampi dengan sebenarnya.
Inilah sebahagian daripada fadilat al-Fatihah.

INTI PATI DAN KANDUNGAN

Al-Fatihah mempunyai makna-makna al-Quran yang diasaskan dengan maksud-maksud  secara ijmal, terdiri daripada usul ad-din dan cabang-cabangnya seperti akidah, ibadah, tasyri', iktikad dengan Hari Akhirat, beriman dengan sifat-sifat Allah yang mulia, mengesahkannya dalam beribadat, meminta pertolongan dan doa.Selain itu memohon hidayah ke jalan yang benar di samping menetapkan iman dan jalan orang-orang solehin, menjauhkan daripada golongan yang dimurka Allah dan yang sesat.

 Justeru dinamakan Um al-Kitab kerana menghimpun segala maksud-maksud asas.

 As-Shahid Hasan al-Banna dalam risalahnya - Mukadimah fi at-Tafsir - berkata : Tiada syak siapa yang tadabbur al-Fatihah yang mulia ini pasti dapat melihat kayanya makna dan keindahannya serta keserasiannya, antara lain dapat dilimpahi cahaya pada hatinya.

As-Shahid Syed Qutb dalam tafsirnya - Fi Zilal al-Quran antara lain berkata : Sesungguhnya surah ini mengandungi inti pati akidah Islamiyah tasawwur Islami, perasaan dan harapan doa kepada Ilahi yang diisyaratkan daripada hikmah pemilihan surah ini pada setiap rakaat solat.

As-Syeikh Abdul Rahman Habannakah al-Midani di dalam kitabnya Ma`arij at-Tafakkur membahagikan inti pati al-Fatihah kepada empat :
1. Asas iman yang wajib diimani hamba-hamba Allah yang diujinya ketika berkelana di dunia secara mesti.

2. Tuntutan Allah terhadap hamba-Nya beribadat dan bergantung kepada-Nya tanpa sekatan dengan yang lain.

3. Agama pilihan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diuji, hanya sirat al-mustaqim yang dapat kemenangan yang disuruh pohon hidayah kepada-Nya.

4. Dua masa ujian, ujian di dunia dalam kehidupan semenjak lahir dan hingga kiamat terhadap tuntutan Allah.

Justeru dinamakan surah ini Um al-Quran kerana rangkuman segala inti pati al-Quran


İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
hubungan dengan ukhuwahfıllah perpaduan Ummah seutuh

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #8 11 March, 2010, 10:24:58 AM
Sudahkah Kamu Membaca Fatehah di Pagi ini memulai Hidup sejahtera seharian???

Tidakkah Yaqen Sabda Rasulillah saw yang mengajar dan mendidik diri kita....SUDAHKAH AMALKAN???

 Dalam hadith yang lain bahawa pernah jibrail a.s sedang duduk berdekatan Rasulullah SAW apabila tiba-tiba, ia mendengar dari atas, iaitu dari langit, satu suara yang benda pecah. Hazrat jibrail a.s berkata “malaikat tertentu telah turun dari langit yang tidak pernah turun sebelumnya hari ini”. Malaikat ini memberi salam dan berkata “ Wahai Rasulullah SAW semoga tuan diberkati. Tuan telah dianugerahkandengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada seornag Nabi pun sebelum ini. Satu ialah Fatihatul Kitab dan yang kedua ialah dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah. Apa sahaja huruf yang tuan baca daripadanya kan diberi ganjara.

TIDAKKAH ADA RASA BISIKAN SUARA IMAN!!!!!!!
Wallahu A'Lam Bissawob.

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #9 28 March, 2010, 03:03:53 PM
 

 :)
2.     Di dalam hadith yang lain bahawa Rasulullah SAW bersabda: Daku telah dierikan Fatihatul Kitab (Surah Al-Quran yang pertama) dari bawah Arasy (dari khazanah yang khas)
 
3.     Dalam hadith yang lain bahawa pernah jibrail a.s sedang duduk berdekatan Rasulullah SAW apabila tiba-tiba, ia mendengar dari atas, iaitu dari langit, satu suara yang benda pecah. Hazrat jibrail a.s berkata “malaikat tertentu telah turun dari langit yang tidak pernah turun sebelumnya hari ini”. Malaikat ini memberi salam dan berkata “ Wahai Rasulullah SAW semoga tuan diberkati. Tuan telah dianugerahkandengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada seornag Nabi pun sebelum ini. Satu ialah Fatihatul Kitab dan yang kedua ialah dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah. Apa sahaja huruf yang tuan baca daripadanya kan diberi ganjara

Kelebihan Fatihah jelas apabila diwajibkan dalam setiap rakaat solat seperti riwayat al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi daripada Abu Hurairah.

Menyembuh penyakit gila seperti riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibn Sunni, Ibn Jarir, al-Hakim yang mensahihkannya daripada Kharijah bin as-Salt at-Tamimi daripada bapa saudaranya yang datang bertemu Rasulullah s.a.w. dan pulang, kemudian lalu di perkampungan yang terdapat seorang lelaki yang dirantai dengan besi lantas kata keluarganya : Adakah kamu boleh rawatnya, kerana kamu datang daripada sahabatmu (Rasulullah s.a.w.) yang amat baik.

Aku pun membaca al-Fatihah selama tiga hari sebanyak dua kali pada waktu pagi dan petang setiap hari, aku hembus ke mukanya kemudian dengan izin Allah dia sembuh dan diberikan kepadaku 100 ekor kambing, aku datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menceritakannya, sabda Rasulullah s.a.w : Makanlah, siapa yang berjampi dengan bathil? Sesungguhnya kamu berjampi dengan sebenarnya.
Inilah sebahagian daripada fadilat al-Fatihah.

Reply #10 03 February, 2011, 07:17:43 AM
Terjemahan surah al Fatihah
[1]
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
[2]
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
[3]
Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
[4]
Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
[5]
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.
[6]
Tunjukilah kami jalan yang lurus.
[7]
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.
Thabit bin Qurrah berkata: "Kerehatan badan bergantung kepada kurangnya makan. Kerehatan jiwa bergantung kepada kurangnya melakukan dosa. Kerehatan lidah bergantung kepada kurangnya bercakap. Dosa bagi hati umpama racun bagi badan."

akmalshirou

 • *
 • The past should give us hopes.
  • View Profile
Reply #11 03 February, 2011, 12:20:16 PM
Satu-satunya surah yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat...

Mukjizat benar kalamullah ini...

Subhanallah...
"We pray for our sorrow to end and hopes for our hearts will blend.And who knows, starting a new journey may not be so hard or its already begun"

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #12 03 February, 2011, 02:35:08 PM
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hb9DqwOiDQE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">IslamicTube Tube Islam- Al-Faatihah - alhaudhie Halaqah.net</a>


Buah tangan ustaz alhudhie. Nak kenal ustaz alhudhie, kenal dulu suaranya.
Pengurusan, Pentadbiran Forum Halaqahnet.
Penal Utama Baitul Muslim


Reply #13 04 November, 2012, 02:25:49 PM
   Arwah P Ramlee ngaji Bismillah ambil masa 10 tahun masa tuh.
Masa sekarang amat sedikit yang ngajar bahagian itu.

 Yang ramai lagu mana?, yang ngajar lagu dan irama ( nahu dan tawjid ).
La nih kalau ditanya apa itu Alif , ramai menjawab aliff la.
Senyum

La la nih macam mana?  Sah tau dah ngaji ker tidak.
Ngaji tak terhenti dengan perkataan  (hurufiah ) dan bahasa semata mata.  Maksud ayat dan amalNya yang berjalan.

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #14 04 November, 2012, 02:48:19 PM
ewah ewah arwah
Nabi Muhammad saw Penghulu seluruh ummat tak mahu disanjung puja... :msya:
dan Waliyullah pewaris Nabi disebut enggan....

 :)
Mari mempelajari dan mengetahui makrifatullah dari Surah al-Fatehah merupakan Syifa'(penawar/perubatan)dalam kehidupan :msya:

Maaf naa berkongsi Ilmu kita bersama dengan bacaan;
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hb9DqwOiDQE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">IslamicTube Tube Islam- Al-Faatihah - alhaudhie Halaqah.net</a>

Buah tangan ustaz alhudhie. Nak kenal ustaz alhudhie, kenal dulu suaranya.
سورة الفاتحة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
١
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧

سورة الفاتحةالجزء الاول

The OpeningJuz 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

 (1) [All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds - (2) The Entirely Merciful, the Especially Merciful, (3) Sovereign of the Day of Recompense. (4) It is You we worship and You we ask for help. (5) Guide us to the straight path - (6) The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray. (7)
[/size][/b]


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hb9DqwOiDQE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">IslamicTube Tube Islam- Al-Faatihah - alhaudhie Halaqah.net</a>

Buah tangan ustaz alhudhie. Nak kenal ustaz alhudhie, kenal dulu suaranya.

Ilmu yang mahu disampaikan adalah Fadhilah/kelebihan yang tersirat yang tersurat dalam kandungan Surah al-fatehah ialah;

Imam Ghazali Rahimahullah Radhiyallahu 'Anhu mengajarkan pada kita;


Sesiapa membaca surah al_Fatehah pada waktu sahur atau Fajar (tengah malam atau dinihari) sebanyak 41x  maka Allah swt akan membukakan Rezeki dan Dia Swt akan memudahkan segala urusannya tanpa sebarang kepayahan dan kesukaran.Setelah membaca surah al-Fatehah dia tas hendaklah ia membaca Doa seperti dibawah ini;

اللهم إنى أسألك بحق الفاتحة وأسرارها أن تفتح لي أبواب رحمتك
وفضلك ورزقك وتسهل أمور وترزقني رزقا واسعا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ومشقة ولا ضير إنك على كل شئ قدير .وأسألك بحق الفاتحة وأسرارها أن تعطينى حاجتي
Ertinya;”Ya Allah SWT sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan kebenaran surah al-Fatehah dan rahasianya,supaya Engkau bukakan baiku pintu-pintu rahmatMu,dan Engkau mudahkan setiap urusanku,murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkat tanpa sebarang ada kekurangan dan tanpa susah-payah,sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas setiap sesuatu.Aku memohon kepadaMu denan kebenaran surah al-Fatehah dan rahasianya,maka berikanlah apa yang menjadi hajatku…”

Diriwayatkan dari Muhyiddin Ibnu Arabi bahawa barangsiapa mempunyai maksud tertentu maka sebaiknya ia membaca surah al-Fatehah sebanyak 40x setiap selesai sembahyang fardhu Maghrib danseterusnya ia berdoa,
Sebagaimana berikut;

إلهي علمك  كاف عن السؤال اكفني بحق الفا تحة سؤالا وكرمك كاف عن
المقال أكرمني  بحق الفاتحة مقالا . وحصىل لي ما فى ضىميري
Ertinya;
“Tuhanku,ilmu-ilmuMu telah mencukupi untuk semua permohonan,cukuplah untukku dengan kebenaran surah al-Fatehah keatas berbagai permohonan.KemurahanMu memadai untuk segala yang sedikit,muliakanlah aku dengan keberkatan surah al-Fatehah dan jadikanlah apaapa yang teringin di dalam hatiku menjadi suatu kenyataan…”
Usaha Menaip di jari tangan sendiri;Petikan;

Dari buku Senjata Mukmin susunan dari Abu Mazaya Al-Hafiz

nazri0070

 • *
 • Aku ingin menjadi kekasihMu...Ya Allah!
  • View Profile
Reply #15 04 November, 2012, 08:07:51 PM
Setiap hari 17x lebih Al-Fatihah dibaca oleh setiap umat Islam sedunia! Satu-satunya surah yang diulang-ulang baca sebanyak-banyaknya oleh ramai orang!
"Selagi kita lurus dengan Allah, dunia dalam genggaman."- Sayyidah Nafisah.

5zul

 • *
 • ~~ Tiada Kesusahan Melainkan Susah ~~
  • View Profile
Reply #16 05 November, 2012, 08:55:21 AM

Dan di  mulai hakikatnya.......
Inilah makna "Bismillahiir-Rahmaanir-Rahiim" pada hakikat kita.

1. Bismillah, maknanya -

"Ya Ahmad! Yang dikatakan engkau mengata (Bismillah) itu yakni Zat Allah yang tetap. Tiada engkau ya Ahmad, mengata Bismillah itu."

2. Ar-Rahman, maknanya -

"Ya Ahmad! Bermula murah itu, murah Aku kepada engkau yakni daripada awal-Ku kepada engkau. Ertinya yang Aku murahkan kepada engkau  itu seperti Zat-Ku dan Sifat-Ku dan Asma'-Ku dan Af'al-Ku."

3. Ar-Rahiim, maknanya -

"Ya Ahmad! Mengasihani itu kasih Aku kepada engkau,  yakni Awal-Ku dan Akhir-Ku dan Zahir-Ku dan Batin-Ku tiada bercerai dengan engkau itulah makna kasih."

4. Alhamdulillaah, maknanya -

"Ya Ahmad! Zat Allah memuji dirinya sendiri kepada engkau zahir-Nya."

5. Rabbil Aalamiin, maknanya -

"Ya Ahmad! Aku Allah yang dikatakan di dalam semuanya tahu zahir dan batin yakni kepada hamba-Nya."

6. Ar-Rahmaanir-Rahiim, maknanya -

"Ya Ahmad! Kebesaran engkau itu kebesaran Ku. Ada engkau itu Aku. Sirr engkau itu ertinya memangku Qur'an-Ku yakni Aku."

7. Maaliki Yaumiddiin, maknanya -

"Ya Ahmad! Engkaulah Raja yang menzahirkan kebesaran-Ku, dunia dan akhirat. Yakni batin Aku dan zahir engkau. Tetap yang menyembah  Allah dan yang disembah pun Allah."

8. Iyyaaka Na'budu Wa Iyyaaka Nasta'iin, maknanya -

"Ya Ahmad! Engkau itu Aku dan bukan engkau menyembah  itu. Aku menyembah Aku sendiri, ertinya yang disembah itu Aku dan yang  menyembah pun Aku."

9. Ihdinash-shiraathal Mustaqiim, maknanya -

"Ya Ahmad! Nyata Aku itu kepada engkau akan ganti-Ku,  yakni nyata tiada bezanya engkau dengan Aku. Ertinya Aku engkau tiada lain  lagi."

10. Shiraathal-ladziina An'amta alaihim, maknanya -

"Ya Ahmad! Mula Aku berahi nyatalah kepada engkau Aku jadikan Wali dan Mu'min dan seperti roh semuanya yang dahulu. Aku jadikan  engkau ya Ahmad, pesona kepada Aku tiada lain lagi."

11. Ghairil Maghdhuubi alaihim, maknanya -

"Ya Ahmad! engkau itu jadi kepada Aku, yakni Aku itu jadi engkau. Ertinya tiada ada antara Aku dengan engkau."

12. Waladh-Dhaalliin, maknanya -

"Ya Ahmad! Tiada lagi ganti kepada Aku sesudah engkau ada Aku."

13. Amiin, maknanya -

"Ya Ahmad! Engkau itu rahsia-Ku dan Aku rahsianya engkau. Ertinya Aku serupa engkau tiada berbeza lagi engkau dengan Aku."
~~ Dalam Kegelapan Malam Ader Sinaran ~~

5zul

 • *
 • ~~ Tiada Kesusahan Melainkan Susah ~~
  • View Profile
Reply #17 05 November, 2012, 09:00:33 AM
pengertian erti ilmu di dalam maqam Al-fahtihah itu harus di perhalusi dengan lebih dalam ...
ada beberapa perkara yang harus di susuli iaitu Keikhlasan - kefahaman


sejahtera hendakNya...


**


Inilah ertinya awal Al-Fatihah. Huruf dan surahnya Al-Qur'an itu baharu. Kalimah dan bacaannya qadim,  yakni berdiri dengan Zat Allah yang qadim.
Ba (tiada titik) = diri = Wujud Allah rahsia diri
Titik = roh = Sifat

Al-Qura'an mengandungi 6,666 ayat (di dalam tubuh manusia mengandungi 6,666 urat) :-

Terhimpun ia di dalam Fatihah.
Terhimpun ia di dalam Bismillah.
Terhimpun ia di dalam Ba.
Terhimpun ia di dalam Noktah (titik)

[InsyaAllah akan dibincangkan berkenaan Rahsia Noktah (titik) dan Huruf pada masa akan datang]

1. Apabila bertemu roh dengan Sifat, bernamalah ia "Surah".

2. Apabila bertemu roh dengan jisim bernamalah ia "Noktah".

3. Yang dikatakan wujud itu maknanya dua, tetapi maujudnya satu iaitu engkau dari Aku, zahirnya dengan Aku, berupa engkau dengan Aku. Inilah yang dikatakan "Wujudul-Haqq", yakni bertemu "rupa" dengan "warna".

[Peringatan!!! Aku sama sekali tidak membenarkan membaca risalah ini kepada yang bukan ahli, kerana mendatangkan kesalahan faham dan mendatangkan fitnah. Melainkan ahlinya yang mahir sahaja!]

Al-Fatihah itu ibu Al-Qur'an Al-Karim. Maka jadilah huruf "ALHAMDU" ibarat noktah itu Sirr Allah yang tersembunyi Zat Mutlaq. Perkara ini sudah aku bincangkan pada bab hakikat sembahyang. Sebab unsur-unsur di dalam Fatihah ini berkaitan rapat di dalam mendirikan solat yang daim, sama ada di luar atau di dalam sembahyang!

"ALHAMDU" itu lima huruf :-

1. Alif = Noktah = Dzohor
2. Lam = Huruf = Asar
3. Ha' = Baris Bawah = Maghrib
4. Mim = Baris Atas = Isya'
5. Dhal = Baris Hadapan = Subuh

Ayat Al-Fatihah bilangan hakikatnya ada 117.

17 = Rakaat Sembahyang (Solat)
99 = Asma' Allah
1 = Rahsia?

Huruf dan surahnya Al-Qur'an itu baharu. Kalimah dan bacaannya qadim yakni berdiri dengan Zat Allah yang qadim.

Hurufnya = tubuh = hati = lidah
Surahnya = nafas = nyawa
Kalimahnya = Muhammad = Sifat
Bacaannya = Allah = Zat

Kata Saidina Ali KWJ :

"Ana nuqtatu ba-i-bismi'llaah anaa qalmun wa anaa Lauhun Mahfuudz anaa 'Arsyun wa anaa Kursiyyun wa anaa samaawaat."   Bermaksud :
"Aku adalah titik huruf "Ba" pada "Bismi'llaah". Aku adalah Pena (Kalam) dan aku adalah Luh Mahfuz. Aku adalah Arash (Takhta Tuhan), dan aku adalah Kursi dan aku adalah petala-petala langit."

Reply #18 05 November, 2012, 09:25:54 AM
    Kedudukan faham tidak sama pada yang  umum,  muridin, salik dan mustawa.
Berbentuk dan berupa itu umum.
Mengenal bentuk dan rupa itu muridin.
Berjalan bentuk dan rupa itu salik.
Tidak berbentuk dan rupa itu mustawa.

Ahmad dan Muhamad   kenyataanNya Ahad.

Syariat dan Hakikat kenyataanNya  Mustaffa.
Marifat dan Hakiki kenyataan pada Ain.

Al Fatihah ialah perbukaan   MuQadimah
Jrim yang boleh dilihat, dirasa ( Bacaan ) dan perkataan , baris dan titik .
Jisim yang boleh dibunyikan pada yang tersembunyi pada bahasa dan atonansi.
Jauhar yang boleh difahami bila diteliti dan dihalusi malah dipertimbangkan pada dalil Naqli dan Aqli.
Jauharfirit yang dimaksudkan pada maksud tanpa perkataan, baris, titik dan bahasa malah tidak berhuruf dan bersuara pada dasarnya.

bersambung.....

nazri0070

 • *
 • Aku ingin menjadi kekasihMu...Ya Allah!
  • View Profile
Reply #19 05 November, 2012, 10:03:34 AM
Ahmad yang berkata. Muhammad yang menyampai.

Yang terpuji dan yang dipuji. Tinggi martabat tu bukannya awam. Selesai sudah syariat, tarikat, hakikat dan makrifat.

Gitu ke 5zul/tok faqir?

divider3
halaqahforum4