Tawassul

Author Topic: Tawassul  (Read 21967 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

07 July, 2007, 10:19:38 AM
TAWASUL: KONSEP ORANG TENGAH

almadani
10:15 am
7/ 7/ 2007

 :-X
Biasa kita dengar, orang tengah atau moderator menjadi penghubung antara 2 pihak dan bertindak menyampaikan maksud dari satu pihak ini kepada pihak itu. Rata-rata, perbuatan ni diamalkan dalam komunikasi umum, korporat mahupun dalam institusi kemasyarakatan. Dalam doa, konsep tawasul pun diterima pakai antara seorang individu dengan Allah melalui perantaraan orang tengah. Kelihatan menarik bagi yang mahu memahami bab doa ini. Ini disebabkan dalam adab berdoa yang tinggi nilainya, ialah tawasul kepada Allah Taala dengan apa yang disukaiNYA dan disyariatkanNYA kepada hambaNYA agar mereka menjadi hampir kepadaNYA. Ini dibuktikan dalam ayat 35, surah al-Maidah:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadaNya (dengan mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya)

Yang dimaksudkan di sini ialah: wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah (m/s 84, Fiqh Doa, Prof Dr Abdurrazaq, Universiti Madinah, Dar Ibnu Qayyim), dan telah maklum bahawa proses mendekatkan diri kepada Allah dalam mencari redhaNYA hanya menjadi betul apabila dilakukan seperti apa yang disyarakkan dan disukaiNYA. Ini jelas menolak pandangan sesetengah orang yang menjadikan tawasul perkara yang dianggap mudah tanpa memahami bahawa semua amalan dalam ibadah tanpa bukti melalui nas, akan menjadi sia-sia, bukan soal diada-adakan yang menjadi punca panjangnya isu pertelingkahan pendapat, tuduh menuduh dan akhir sekali, ke peringkat pecah belah. Pokok pangkalnya, apapun yang datang dari perkataan manusia biasa, tetap ada khilafnya sampai bila-bila KECUALI Kalamullah dan bicara RasulNYA yang maksum. Tawasul dengan nama-nama Allah, merupakan sebaik-baik tawasul kerana menyandarkan doa kepadaNYA sambil memuji dan menyebut-nyebut namaNYA, ini jelas dalam ayat 180, surah al-A’raf:

Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu

Kemudian, dalam surah Israk, ayat 110 pula, Allah berfirman:
Katakanlah (wahai Muhammad): Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.

Contoh doa tawasul dengan nama-nama Allah, seperti menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, atau dengan kesemua nama-nama Allah..ni merupakan pemahaman, dan bukan dinukilkan dari penulis semata-mata (m/s 85, ibid). Tawasul dengan amal soleh sendiri. Seolah-olah dia bertawasul kepada Allah disebabkan imannya kepada Allah dan mencontohi sunnah RasulNYA, jenis ini ada disebut dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 16:

(Iaitu) orang-orang yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab Neraka.

Surah sama, ayat 193 pula:

Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru (Rasul) yang menyeru kepada iman, katanya: Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti (yang banyak berbuat kebajikan).

Iaitu, dengan sebab beriman kepada Allah dan Rasul, maka mereka memohon keampunan dari Allah juga dipelihara dari azab Neraka. Contoh mudah, si jahil yang tidak tahu tentang kelebihan disiplin dalam kerja berbanding orang tahu yang arif mengenai disiplin dalam kerja. Contoh, si jahil, selalu lewat datang kerja, bagi macam-macam alas an berbanding si tahu, dia selalu menepati masa dan bekerja dengan amanah lagi tekun. Suatu hari, si tahu menerima berita kurang baik, lalu memohon cuti dari majikannya sedangkan cuti tahunan dah digunakan sepenuhnya, disebabkan dia seorang yang amanah, majikan membenarkannya, apabila dia mengemukakan sebab munasabah serta disokong oleh sikapnya yang berdisiplin. Manakala si jahil tadi, apabila ditimpa kecemasan, lalu memohon cuti, tidak dibenarkan kerana tidak disiplin.

Manakala, dalam ayat tadi, disebabkan mereka beriman kepada seruan iman oleh Rasul, lalu menjadikan sebab keimanan itu agar diampunkan dosa-dosa mereka. Ini merupakan satu cara tawasul yang dirakamkan sendiri dalam Al-Quran. Dalam hadis pula, kisah terbaik untuk dibawakan sebagai contoh ketika kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua, lalu tiada apa yang dapat mengeluarkan mereka melainkan Allah, lalu bertawasul dengan amal perbuatan mereka yang baik, dan Allah memakbulkan doa mereka, akhirnya mereka dapat keluar dari gua itu (Sahih Bukhari, no 2333, Sahih Muslim, no 2743). Manakala yang ketiga dari jenis tawasul ialah TAWASUL KEPADA ALLAH DENGAN DOA ORANG SOLEH YANG MASIH HIDUP. Iaitu, seorang memohon saudaranya yang soleh agar mendoakan untuknya kepada Allah, ketika masih hidup. Ini termaktub melalui perbuatan para sahabat yang memohon Nabi SAW mendoakan untuk mereka, ketika hayat baginda. Contoh perbuatan mereka ini menjadi bukti dalil akan perbuatan ini juga keharusannya. Contoh kisah ini, dalam Sahih Bukhari, no hadis: 1010, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah lalu datang seorang Arab (Badwi) berdiri lalu mengadukan musibahnya kepada Nabi SAW lalu memohon baginda mendoakan. Baginda mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, hingga turunnya hujan dan dilihat membasahi janggut baginda-hingga akhir hadis dari riwayat Anas bin Malik.  :-\

Reply #1 26 January, 2009, 05:41:09 PM
 :)

Berdasarkan topik dari link berikut :

Re: Lagi-lagi sesat...

saya membuka topik berkenaan tawassul agar tidak bercampur aduk dengan hal2 lain dalm topik link di atas.

Disini saya copy paste tentang soal-jawab berkenaan tawassul:

Sumber : http://soaljawab.wordpress.com/2007/06/24/tawassul-bidah-dan-tawassul-yang-disyariatkan/

Soal :
Saya ingin bertanya tentang tawassul. Saya tahu bahawa orang yang meminta tawassul (perantaraan) dari kuburan atau meminta kepada orang mati adalah doa kepada selain Allah, dan itu tidak benar. Akan tetapi ada orang menyatakan, tetapi apa salahnya saya meminta doa kepada orang shalih yang masih hidup? Dengan begitu, apa salahnya pula meminta doa itu darinya sesudah dia meninggal dunia? Bagaimana saya menjawab sanggahan saudara saya itu? Tawassul bagaimana yang dibolehkan? Dan tawassul bagaimana yang tidak dibolehkan?

Jawab :
Al-Hamdulillah. Tawassul secara bahasa ertinya mendekatkan diri.
Di antaranya dalam firman Allah:

“…dan memohon wasilah untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka.”

Tawassul dibagi menjadi dua: Tawassul yang disyariatkan, dan tawassul yang dilarang.
Tawassul yang disyariatkan yaitu:
Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang Dia cintai dan Dia redhai berupa ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan.
Bentuknya boleh jadi bermacam-macam:

Pertama:Bertawassul kepada Allah dengan Asma dan Shifat-Nya.
Allah berfirman:

“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalakanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. Al-A’raaf : 180)

Caranya, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah, terlebih dahulu menyebutkan nama-Nya yang sesuai dengan permintaannya; seperti menyebutkan nama Yang Maha Pengasih (Ar-Rahmaan), ketika dia meminta belas kasihan; atau menyebut nama Yang Maha Pengampun (Ghafuur), ketika memohon ampunan, dan sejenisnya.

Yang kedua: Bertawassul kepada Allah dengan iman dan tauhid.
Allah berfirman:

“Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). “ (QS. Ali Imraan : 53)

Yang ketiga: Bertawassul dengan amal shalih.
Yakni dengan cara seorang hamba memohon kepada Rabb melalui amalan paling ikhlas yang pernah dia lakukan, yang boleh diharapkan, seperti shalat, puasa atau membaca Al-Qur’an, atau kesuciannya dalam menjaga diri dari maksiat dan sejenisnya. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah tiga orang yang masuk gua, tiba-tiba pintu gua tertutup oleh batu besar. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan mereka yang paling diharapkan pahalanya.
Termasuk di antaranya bila seorang hamba bertawassul kepada Allah dengan kefakirannya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ayyub ‘Alaihissalam:

“Inni Massaniadh-Dhurru wa Anta Arhamurrahimin.”
(Sesungguhnya aku telah mengalami kesengsaraan dan Engkau adalah Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih..)

Atau dengan pengakuan seorang hamba terhadap kezhalimannya dan keperluan dirinya terhadap Allah sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Yunus:

“Laa Ilaaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minazh zhalimin.”
(Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau; Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim..)

Tawassul-tawassul yang disyariatkan inipun berbeza-beza hukumnya yang satu dengan yang lainnya. Ada yang wajib, seperti tawassul dengan menyebutkan nama dan sifat Allah atau dengan tauhid. Ada juga yang disunnahkan, seperti tawassul dengan menyebutkan amal shalih.
Adapun tawassul yang dilarang dan bid’ah itu adalah:
Bertawassul kepada Allah dengan hal-hal yang tidak disukai dan tidak diredhainya, berupa ucapan, perbuatan dan keyakinan. Di antaranya tawassul dengan berdoa kepada orang-orang mati atau orang-orang yang tidak hadir, memohon keselamatan dengan perantaraan mereka, dan sejenisnya. Semua perbuatan itu adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bertentangan dengan tauhid.

Berdoa kepada Allah, baik dalam bentuk doa permohonan seperti meminta sesuatu dan meminta diselamatkan dari bahaya: atau doa ibadah seperti rasa tunduk dan pasrah di hadapan Allah, kesemuanya itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Memalingkannya dari Allah adalah syirik dalam berdoa. Allah berfirman:

“Dan Rabbmu berfirman:”Berdo’alah kepada-Ku,niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina…” (QS. Al-Mukmin : 60)

Allah menjelaskan dalam ayat di atas ganjaran bagi orang yang enggan berdoa kepada-Nya, boleh jadi dengan berdoa kepada selain-Nya atau dengan tidak mahu berdoa kepada-Nya secara global dan rinci, kerana takkbur atau sikap ujub, meski tidak sampai ke tahap berdoa kepada selain-Nya. Allah juga berfirman:

“Berdoalah kepada Allah dengan rasa tunduk dan suara perlahan..”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan berdoa kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Allah berfirman menceritakan ucapan Ahli Neraka:

“Demi Allah, sungguh kami dahulu (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata; tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabb sekalian makhluk.”

Segala bentuk penyamaan Allah dengan selain-Nya dalam ibadah dan ketaatan, maka itu adalah perbuatan syirik terhadap-Nya. Allah berfirman:

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (do’anya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do’a mereka. ” (QS. Al-Ahqaaf : 5)

“Dan barangsiapa yang menyeru sesembahan selain Allah, sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir.”

Allah menganggap orang yang berdoa kepada selain-Nya, bererti telah mengambil sesembahan selain-Nya pula. Allah berfirman:

“Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu.Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.(QS. Faatir : 13-14)

Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahawa Dia-lah yang Maha Berkuasa dan Mampu mengurus segala sesuatu, bukan selain-Nya. Bahwasanya para sesembahan itu tidak dapat mendengar doa, apalagi untuk mengabulkan doa tersebut. Kalaupun dimisalkan mereka dapat mendengar, merekapun tidak akan mampu mengabulkannya, kerana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau memberi mudharrat, dan tidak memiliki kemampuan atas hal itu.
Sesungguhnya kaum musyrikin Arab di mana Rasulullah Shallalhu ‘Alaihi Wassalam diutus, mereka menjadi orang-orang kafir kerana kemusyrikan mereka dalam berdoa. Ini Kerana mereka juga berdoa kepada Allah dengan tulus ketika mendapatkan kesulitan. Kemudian mereka menjadi kafir kepada Allah di kala senang dan mendapatkan kenikmatan dengan cara berdoa kepada selain-Nya. Allah berfirman:

“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih.”

Allah juga berfirman:

“Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan keta’atannya”. (QS.Yunus : 22)

Kemusyrikan sebahagian orang pada masa sekarang ini bahkan sudah melampaui kemusyrikan orang-orang terdahulu. Ini Kerana mereka memalingkan berbagai bentuk ibadah kepada selain Allah seperti doa, meminta keselamatan dan sejenisnya hingga pada saat tersepit sekalipun. Laa haula walaa quwwata illa billah. Kita memohon keselamatan dan keberuntungan kepada Allah.
Kesimpulan : untuk membantah yang dituturkan oleh teman Anda itu bahwa meminta sesuatu kepada mayat adalah syirik. Bahkan meminta kepada orang hidup dalam batas yang hanya mampu dilakukan oleh Allah sahaja-pun juga termasuk syirik. Wallahu A’lam.

Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid
Kajian Hingga Akhir Hayat...

Reply #2 26 January, 2009, 05:44:10 PM
 :)

juga soal-jawab dari al-ahkam.net

Quote
Salam,
Soalan saya kali ini mengenai tawassul.Didalam kuliah saya ikuti,pengajar mengatakan membolehkan tawassul dengan berdalilkan hadis dibawah..Boleh pihak aan menjelaskan adakah benar dalil ini boleh digunakan untuk membolehkan tawassul?

Mafhum hadis riwayat At-tabarani;

"Ya Allah aku memohon kepada ENGKAU dengan Nabi ENGKAU Muhammad,Nabi yang rahmah.Wahai Muhammad sesungguhnya aku bertawajjuh dengan engkau kepada Tuhanku dalam hajatku untuk diperkenankan ........(sebutkan hajat kita)

Satu lagi dalilnya yang membolehkan tawassul adalah hadis riwayat Imam bukhari n imam muslim yang keseluruhan maksudnya saya tak ingat tetapi antara lain kefahaman dari penerangan ustaz tu adalah mengenai "minta pertolongan daripada nabi-nabi di akhirat nanti"

بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعدMafhum hadis riwayat At-tabarani;

"Ya Allah aku memohon kepada ENGKAU dengan Nabi ENGKAU Muhammad,Nabi yang rahmah.Wahai Muhammad sesungguhnya aku bertawajjuh dengan engkau kepada Tuhanku dalam hajatku untuk diperkenankan ........(sebutkan hajat kita)


Hadis ini ialah hadis Uthman bin Hunaif. Iaitu:

أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في

Maksudnya: Seorang lelaki buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata: "Berdoalah supaya Allah sembuhkan aku".
Baginda berkata: "Kalau engkau mahu, aku akan berdoa, dan kalau engkau mahu, engkau boleh bersabar dan ia lebih baik untuk kamu".
Lelaki itu berkata, "Berdoalah".
Lalu baginda memerintahkannya berwudhu' dengan cara sempurna, dan berdoa dengan doa ini: "Ya Allah, aku meminta dariMu, dan aku bertawajjuh kepadaMu dengan NabiMu, Muhammad, Nabi Rahmah. Sesungguhnya aku bertawajjuh denganmu kepada Tuhanku dalam hajatku ini supaya ditunaikan. Ya Allah, terimalah syafaat baginda kepadaku".

Direkod oleh: Tirmizi (no: 3578), Ibn Majah (no: 1385). Kata Tirmizi: Hasan, Sahih, Gharib.

- Hadis ini bukan bermaksud tawassul dengan zat atau kemegahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tawassul kepada doa baginda. Ia difahami daripada matan hadis tersebut;

i) lelaki itu datang meminta baginda berdoa.
ii) Baginda menjanjikan untuk berdoa jika dia mahu, atau dia bersabar.
iii) Lelaki itu kemudian memilih supaya baginda berdoa.

- Maka tawassul seperti ini adalah dibenarkan, malahan disepakati padanya.

- Adapun, yang disebut dalam riwayat Thabarani dalam mukjam-mukjam beliau, iaitu tambahan cerita bahawa Uthman bin Hunaif menyuruh seorang lelaki yang mempunyai hajat supaya berwudhuk dan berdoa dengan doa tersebut, maka ia tidak sahih.

- Kisah ini tidak disebut dalam kitab-kitab hadis Sunan, dan dinilai dhaif oleh Ibn Taimiyyah dalam kitab Al-Tawassul Wa Al-Wasilah (110-112). Dinilai munkar oleh Al-Albani dalam kitab al-Tawassul (95). Kerana ia adalah riwayat Ibn Wahb daripada Syabib, dan beliau meriwayatkan daripadanya hadis-hadis munkar.


Quote
Satu lagi dalilnya yang membolehkan tawassul adalah hadis riwayat Imam bukhari n imam muslim yang keseluruhan maksudnya saya tak ingat tetapi antara lain kefahaman dari penerangan ustaz tu adalah mengenai "minta pertolongan daripada nabi-nabi di akhirat nanti"


Ia berkaitan dengan syafaat kubra, yg diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dalil tentang permasalahan tawassul dengan zat atau kemegahan Nabi atau orang soleh.

Wallahu A'lam.

Reply #3 27 January, 2009, 02:50:37 AM
Bolehkah Bertawassul Dengan Selain Daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam?

 

Bertawassul selain daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak dihalang oleh Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, daripada ‘Umar bin al-Khattab Radhiallahu ‘anhu katanya:

Maksudnya: "Bahawasanya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling baik daripada kalangan Tabi‘ien ialah seorang lelaki dipanggil Uwais, dia mempunyai seorang ibu, dan dengannya ada tanda keputihan (sopak), maka kamu suruhlah dia (Uwais itu) untuk memintakan ampun bagi kamu."

        (Hadis riwayat Muslim)

         

Di dalam riwayat lain pula menyebutkan:

Maksudnya: "Dia mempunyai seorang ibu yang dia (Uwais) berbuat baik kepadanya, jika dia bersumpah (memohon) kepada Allah, nescaya Allah akan memakbulkannya. Oleh kerana itu jika engkau berupaya (mendapatkan Uwais) untuk memohonkan ampun bagimu, maka lakukanlah."

Sayyidina ‘Umar Radhiallahu ‘anh telah meminta Uwais mendoakannya supaya beliau diampunkan. Ini adalah dalil menunjukkan, bahawa bertawassul dengan doa orang-orang Islam itu adalah sesuatu yang harus yang diharuskan oleh syara‘, sekalipun sekiranya orang yang berdoa itu lebih rendah kedudukannya daripada orang yang didoakan.

Selain itu juga berlaku tawassul dengan hamba-hamba Allah dan malaikat yang tidak dilihat di dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana hadis berikut ini:

Daripada ‘Utbah bin Ghazwan daripada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: "Apabila seorang daripada kamu kehilangan sesuatu atau memerlukan pertolongan sedangkan dia berada di suatu tempat yang tiada orang dapat menolongnya, maka hendaklah dia berseru: "Wahai hamba-hamba Allah, kamu tolonglah aku," sesungguhnya bagi Allah itu ialah hamba-hamba yang kita tidak nampak. Dan perkara ini telah dicuba"

(Hadis riwayat At-Thabrani)

 

Daripada Ibnu ‘Abbas, bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: "Sesungguhnya bagi Allah itu ialah malaikat-malaikat di bumi selain Malaikat Hafazah, mereka itu bertugas menulis setiap helai daun pokok yang jatuh, maka apabila salah seorang daripada kamu sesat di bumi yang lapang (sahara) maka hendaklah dia berseru: "Kamu tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah"

(Hadis riwayat At-Thabrani)

 

Terdapat sebuah hadis, bahawa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa selepas Baginda itu menunaikan dua raka‘at sunat fajar:

Maksudnya: "Ya Allah, Ya Tuhan (yang menciptakan) Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, aku berlindung kepadaMu dari seksa neraka."

Berkata An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar: Hadis ini riwayat Ibnu As-Sunni. Dan berkata Al-Hafiz selepas mentakhrijkannya, ia adalah hadis hasan. (Syarah Al-Azkar karangan Ibnu ‘Allan juz 2 m/s 139)


Reply #4 27 January, 2009, 05:37:42 AM
Ibn Qayyim berkata dalam kitab Zad al-Ma’ad yang diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri, Bahwa Rasul Bersabda:

“مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إلى الصَّلاَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِى أسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ هذَا إلَيْكَ، فَإنِّى لَمْ أَخْرُجْ بَطَرَاً وَلاَ أشَراً، وَلاَ ريَاءً، وَلاَ سُمْعَةً، وَإنَّمَا خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أنْ تُنْقِذَنِى مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى، فَإنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ، إلاَّ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاتَه”

Imam Muhammad bin Murtadha al-Zabidi di dalam syarh Ihya’ berkata tentang tafsir “السائلين”: Mereka adalah orang2 yang mendekatkan diri pada Allah dengan ikhlas. Ini adalah kekhususan sifat2 auliya’ dan orang soleh.
Ulama berpendapat tawassul ini adalah tawassul yang jelas bagi semua hamba mu’min hidup maupun yang mati. Rasul SAW mengajarkan para sahabat doa ini dan mereka memerintahkan untuk menjalankannya. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf dan khalaf kecuali mereka berdoa dengan menggunakan doa ini ketika akan keluar solat. (al-ajwibah al-ghaliyah p. 57)

Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik RA bercerita tentang kisah meninggalnya Fathimah binti Asad: ibu kepada Ali KW – teruskan hadis – lalu rasul pernah baring miring pada kubur Ibu Ali dan berdoa “اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَها، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.....”.
Lihatlah pada sabda Nabi “بحق الأنبياء من قبلي”.

Ini adalah jelas di dalam hal diperbolehkan bertawassul dengan nabi setelah wafat mereka, karena mereka hidup di alam barzakh. Begitu juga dengan orang soleh, dan wali2.

Dan banyak lagi dalil2 diperkenannya bertawassul pada Nabi maupun selain nabi sama ada sudah wafat atau masih hidup....

ليس الفتى يقول هو أبي لكن الفتى يقول هذا أنا

Reading to live - Flaubert ..... Say No to Intellectual Barbarism!
---Raden Kiai Mooksy---

Reply #5 27 January, 2009, 01:15:47 PM
Silalah semak jawapan saya dalam site Re: Lagi-lagi sesat...
Re: Lagi-lagi sesat...

Reply #6 27 January, 2009, 02:47:12 PM
 :)

Bolehkah Bertawassul Dengan Selain Daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam?

 

Bertawassul selain daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak dihalang oleh Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, daripada ‘Umar bin al-Khattab Radhiallahu ‘anhu katanya:

Maksudnya: "Bahawasanya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling baik daripada kalangan Tabi‘ien ialah seorang lelaki dipanggil Uwais, dia mempunyai seorang ibu, dan dengannya ada tanda keputihan (sopak), maka kamu suruhlah dia (Uwais itu) untuk memintakan ampun bagi kamu."

        (Hadis riwayat Muslim)

         

Di dalam riwayat lain pula menyebutkan:

Maksudnya: "Dia mempunyai seorang ibu yang dia (Uwais) berbuat baik kepadanya, jika dia bersumpah (memohon) kepada Allah, nescaya Allah akan memakbulkannya. Oleh kerana itu jika engkau berupaya (mendapatkan Uwais) untuk memohonkan ampun bagimu, maka lakukanlah."

Sayyidina ‘Umar Radhiallahu ‘anh telah meminta Uwais mendoakannya supaya beliau diampunkan. Ini adalah dalil menunjukkan, bahawa bertawassul dengan doa orang-orang Islam itu adalah sesuatu yang harus yang diharuskan oleh syara‘, sekalipun sekiranya orang yang berdoa itu lebih rendah kedudukannya daripada orang yang didoakan.

al-jawab
 
Kadang-kadang, sesuatu hadith tidak boleh diambil secara literal untuk menjadikan ia sebagai "hukum".

Kisah Uwais al-Qarni itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya:

إن خير التابعين رجل يقال له أويس . وله والدة . وكان به بياض . فمروه فليستغفر لكم
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2542
خلاصة الدرجة: صحيح


sahih Muslim no 2542, 2543

Ibn Adi dalam al-Kaamil (1:404) menjelaskan dari jalur Asir bin Jabir, perihal Khalifah Umar yg sentiasa mewar-warkan mengenai keinginannya bertemu dgn sebaik-baik tabi'iin yg bernama Uwais al-Qarni yg berasal dari Yemen yg pernah dikhabarkan oleh Nabi S.A.W akan mustajab do'anya. Maka ditakdirkan Umar berjumpa dengannya kerana ia bekerja dgn kafilah niaga yg berulang alik ke Kufah (Iraq). Akhirnya Umar berjaya menemui Uwais ketika kafilah itu singgah di kota Madinah, bila Umar mengesahkan dia adalah Uwais, maka Umar minta Uwais agar dia sudi mendo'akan agar Allah mengampuni dosa Umar. Tapi Uwais enggan melakukannya,katanya," Tuan lebih layak utk berbuat demikian kerana tuan adalah sahabat RasuluLlah.

Kisah Uwais ini menjelaskan beberapa perkara:

1. Mukjizat RasuluLlah bahawa di kalangan tabi'en terdapat seorang bernama Uwais al-Qarni yang Nabi sifatkan yg terbaik di kalangan tabi'ien. Maka Umar berjaya membuktikan kebenaran hadith itu.

2. Umar bertawassul dgn Uwais itu secara real, maksudnya Uwais masih hidup. Bertawassul dgn orang soleh yg masih hidup supaya dia tolong berdo'a itu termasuk tawassul yg sunni (dibolehkan)

3. Tawassul itu tidak berlaku kerana Uwais tahu walaupun dia sebaik-baik tabi'en, namun selagi ada para sahabat, apatah lagi sahabat mega spt Umar, Uthman dan Ali masih hidup, maka kehebatan tabi'ien masih tidak dapat mengalahkan kehebatan para sahabat

4. Hadith Uwais bukan dalam bab tawassul tapi dalam bab Ramalan2 RasuluLlah menjelang Kiamat.


tamat bab UwaisSelain itu juga berlaku tawassul dengan hamba-hamba Allah dan malaikat yang tidak dilihat di dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana hadis berikut ini:

Daripada ‘Utbah bin Ghazwan daripada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: "Apabila seorang daripada kamu kehilangan sesuatu atau memerlukan pertolongan sedangkan dia berada di suatu tempat yang tiada orang dapat menolongnya, maka hendaklah dia berseru: "Wahai hamba-hamba Allah, kamu tolonglah aku," sesungguhnya bagi Allah itu ialah hamba-hamba yang kita tidak nampak. Dan perkara ini telah dicuba"

(Hadis riwayat At-Thabrani)


al-jawab

إذا ضل أحدكم أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها إنس فليقل يا عباد الله أعينوني ثلاثا فإن لله عبادا لا يراهم
الراوي: عتبة بن غزوان المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الفتوحات الربانية - الصفحة أو الرقم: 5/150
خلاصة الدرجة: سنده منقطع


Tahqiq Ibn Hajar, sanadnya terputus, maka ianya dha'if

Daripada Ibnu ‘Abbas, bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: "Sesungguhnya bagi Allah itu ialah malaikat-malaikat di bumi selain Malaikat Hafazah, mereka itu bertugas menulis setiap helai daun pokok yang jatuh, maka apabila salah seorang daripada kamu sesat di bumi yang lapang (sahara) maka hendaklah dia berseru: "Kamu tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah"

(Hadis riwayat At-Thabrani)

al-jawab

tahqiq:

أن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد يا عباد الله أعينونني
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الفتوحات الربانية - الصفحة أو الرقم: 5/151
خلاصة الدرجة: حسن الإسناد غريب جدا


Juga hadith dha'if menurut Ibn Hajar (gharib jiddan)
Terdapat sebuah hadis, bahawa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa selepas Baginda itu menunaikan dua raka‘at sunat fajar:

Maksudnya: "Ya Allah, Ya Tuhan (yang menciptakan) Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, aku berlindung kepadaMu dari seksa neraka."

Berkata An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar: Hadis ini riwayat Ibnu As-Sunni. Dan berkata Al-Hafiz selepas mentakhrijkannya, ia adalah hadis hasan. (Syarah Al-Azkar karangan Ibnu ‘Allan juz 2 m/s 139)

al-jawab

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد نعوذ بك من النار
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: التوسل - الصفحة أو الرقم: 45
خلاصة الدرجة: إسناده حسن لغيره
الراوي: أسامة الهذلي والد أبي المليح المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: نتائج الأفكار - الصفحة أو الرقم: 1/373
خلاصة الدرجة: حسن، وله شاهد


Dinilai Hasan oleh al-Albani, kitab at-Tawassul
juga hasan lighairihi oleh al-Hafidz Ibn Hajar

Fiqh al-hadith:


Nabi S.A.W berdo'a dalam solat istikharah, dan bukanlah baginda menyeru Malaikat, tapi baginda menyeru Rabb Malaikat


Kesimpulannya, kesemua hadith diatas (yang di quotekan itu)tidak boleh dijadikan hujjah berkenaan tawassul ini.

Wassalam

Reply #7 27 January, 2009, 03:01:02 PM
 :)

Ibn Qayyim berkata dalam kitab Zad al-Ma’ad yang diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri, Bahwa Rasul Bersabda:

“مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إلى الصَّلاَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِى أسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ هذَا إلَيْكَ، فَإنِّى لَمْ أَخْرُجْ بَطَرَاً وَلاَ أشَراً، وَلاَ ريَاءً، وَلاَ سُمْعَةً، وَإنَّمَا خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أنْ تُنْقِذَنِى مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى، فَإنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ، إلاَّ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاتَه”

al-jawab,

Hadith ini disepakati kedha'ifannya kerana terdapat perawi syi'ah dalam sanadnya, Athiyah bin Sa'id al-Aufy (al-Albani, silsilah alDha'ifah 24)

Hadith Abu Sa'id turut didha'ifkan oleh Imam nawawi (al-Azkar), al-Hafidz al-Haithami dalam al-Zawaid (5:236)Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik RA bercerita tentang kisah meninggalnya Fathimah binti Asad: ibu kepada Ali KW – teruskan hadis – lalu rasul pernah baring miring pada kubur Ibu Ali dan berdoa “اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَها، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.....”.
Lihatlah pada sabda Nabi “بحق الأنبياء من قبلي”.

Ini adalah jelas di dalam hal diperbolehkan bertawassul dengan nabi setelah wafat mereka, karena mereka hidup di alam barzakh. Begitu juga dengan orang soleh, dan wali2.

Dan banyak lagi dalil2 diperkenannya bertawassul pada Nabi maupun selain nabi sama ada sudah wafat atau masih hidup....

Sekadar perkongsian dengan ilmu yang ada,

SAHIH IBN HIBBAN kita tidak boleh menyamakan dengan sahih bukhari ataupun sahih muslim. Dalam kita membaca SAHIH IBN HIBBAN, adakah semua hadith didalam kitab itu SAHIH?. Jawapan saya sudah tentu tidak, kerana untuk memahami kitab sahih ibn hibban kita mestilah memahami "seni" pengarang kitab itu sendiri.


Berkenaan hadith diatas, saya telah sedaya upaya mencarinya dalam http://www.dorar.net/enc/hadith tetapi tidak berjaya
untuk menemui matan berkenaan.

Tetapi  al-haithami dalam majma' az-Zaid (9:257) MENDHAIFKAN hadith ini.

Juga hadith ini lemah kerana perawinya, Rauh bin Solah adalah dha'if statusnya...(silsilah al-Dha'ifah, 23)


KESIMPULAN

Tidak boleh Tawasul kepada orang soleh ialah ketika matinya

Reply #8 27 January, 2009, 05:52:57 PM
:) Selamba terus kata tidak boleh dijadikan hujjah. :) Kendian ambik pula dari sheikh albani yang banyak dipertikaikan kredibilitinya oleh muhaddith dan ulamak Islam lain. Jika anda berpendapat seperti itu mengenai sahih ibnu Hibban, maka ulamak lain berpendapat tidak sama pula seperti anda.

Insya ALlah kita boleh bertawassul dengan hujjah dan dalil yang telah diberi diatas. Untuk makluman, hadith di atas mengenai dibolehkan tasawsul difatwakan oleh Mufti Brunei.

Reply #9 27 January, 2009, 07:44:21 PM
:) Selamba terus kata tidak boleh dijadikan hujjah. :) Kendian ambik pula dari sheikh albani yang banyak dipertikaikan kredibilitinya oleh muhaddith dan ulamak Islam lain. Jika anda berpendapat seperti itu mengenai sahih ibnu Hibban, maka ulamak lain berpendapat tidak sama pula seperti anda.

Insya ALlah kita boleh bertawassul dengan hujjah dan dalil yang telah diberi diatas. Untuk makluman, hadith di atas mengenai dibolehkan tasawsul difatwakan oleh Mufti Brunei.

al-jawab,

Adakah anda buta?atau tidak pandai membaca? bukankah ditulis juga ulama' selain al-albani?
Hadith Abu Sa'id turut didha'ifkan oleh Imam nawawi (al-Azkar), al-Hafidz al-Haithami dalam al-Zawaid (5:236)

keduanya bermadzhab syafi'iy.

Saya LOCK dulu topik ini, kerana tidak ada gunanya lagi saudara ibn nafis menegakkan benang yang BASAH.

wallahua'alam

Reply #10 27 January, 2009, 09:28:49 PM
 :)

Saya membuka semula topik yang telah ditutup oleh tanpanama dengan perasaan emosi dengan mengatakan saya begini :

Quote
al-jawab,

Adakah anda buta?atau tidak pandai membaca? bukankah ditulis juga ulama' selain al-albani?
Hadith Abu Sa'id turut didha'ifkan oleh Imam nawawi (al-Azkar), al-Hafidz al-Haithami dalam al-Zawaid (5:236)

keduanya bermadzhab syafi'iy.

Saya LOCK dulu topik ini, kerana tidak ada gunanya lagi saudara ibn nafis menegakkan benang yang BASAH.
wallahua'alam

---------------------------------

saya menyentuh mengenai hadith yang dinilai oleh sheikh albani dan mengapa saudara tanpanama ini melenting dengan saya? saya mempertikaikan kredibiliti sheikh albani kerana banyak pandangannya yang ditolak oleh ulamak serta muhaddith lain dan saya tidak menyentuh langsung mengenai ibn hajar al haithami (kerana ada golongan yang pandai mengambil takhrij hadith sahaja tetapi syarahnya disembunyikan) dan imam an nawawi sendiri. Kemudian bila disebut dhaif terus ditolak padahal tidak dilihat samada dari segi matannya atau sanadnya. Pelik juga, hanya dilihat hadith yang menolak sahaja, mengapa tidak dilihat juga hadith-hadith yang menyokong mengenai tawassul ini?

Cuba lihat apa yang telah dilakukan oleh tanpanama :

أن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد يا عباد الله أعينونني
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الفتوحات الربانية - الصفحة أو الرقم: 5/151
خلاصة الدرجة: حسن الإسناد غريب جدا

Ini menurut laman web yang dicarinya.

Jawapan saya pula :

Hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, di dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, vol 6, hlmn 91; Baihaqi Syu'ab al Iman, vol 1, hlmn 183; dan disebutkan oleh Haithami di dalam Kitab Majma' az Zawa'id, vol 10, hlmn 132.

Al Hafiz Al Haithami memberikan pendapat (pandangan terhadap sanadnya) - bahawa   Hadith ini telah diriwayatkan oleh Thabrani dan para tokohnya adalah orang-orang yang thiqah (dipercayai).

mengenai hadith ini :


Terdapat sebuah hadis, bahawa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa selepas Baginda itu menunaikan dua raka‘at sunat fajar:

Maksudnya: "Ya Allah, Ya Tuhan (yang menciptakan) Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, aku berlindung kepadaMu dari seksa neraka."

Berkata An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar: Hadis ini riwayat Ibnu As-Sunni. Dan berkata Al-Hafiz selepas mentakhrijkannya, ia adalah hadis hasan. (Syarah Al-Azkar karangan Ibnu ‘Allan juz 2 m/s 139)

al-jawab

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد نعوذ بك من النار
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: التوسل - الصفحة أو الرقم: 45
خلاصة الدرجة: إسناده حسن لغيره
الراوي: أسامة الهذلي والد أبي المليح المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: نتائج الأفكار - الصفحة أو الرقم: 1/373
خلاصة الدرجة: حسن، وله شاهد


Dinilai Hasan oleh al-Albani, kitab at-Tawassul
juga hasan lighairihi oleh al-Hafidz Ibn Hajar

Fiqh al-hadith:

Nabi S.A.W berdo'a dalam solat istikharah, dan bukanlah baginda menyeru Malaikat, tapi baginda menyeru Rabb Malaikat

Kesimpulannya, kesemua hadith diatas (yang di quotekan itu)tidak boleh dijadikan hujjah berkenaan tawassul ini.

Wassalam

----------------------------------

Cuba anda baca balik apa ertinya tawassul? Mengapa RasuluLlah tidak menyebut secara langsung kepada ALlah contohnya - Ya ALlah aku berlindung kepadaMu dari seksa api neraka? , tetapi didahului oleh Ya ALlah - seterusnya disebutkan nama malaikat, dan diri baginda sendiri dan kemudian baharulah disebutkan permintaan tersebut.  Inilah tawassul namanya.

Tindakan anda untuk terus lock menunjukkan kelemahan anda yang tidak mahu menerima bahawa adanya pendapat ulamak lain yang membenarkan tawassul. Apatah lagi perbuatan menghukum sesat, syirik itu sudah jauh melanggar landasan syariat.

Tawassul ini ada dibicarakan juga oleh bekas mufti iraq iaitu Dr Abdul Malik Abd Rahman As Sa'adi, dr ali juma'ah (mufti mesir) dan ramai lagi.

Soalan :

Apakah boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam di dalam doa setelah wafatnya Nabi SallaLlahu 'alaihi wasallam?

Jawapan :

Makna tawassul banyak disalahfahami di dalam Islam pada masa kita sekarang, sehingga hal ini memaksa kita untuk melihat kembali makna dasar tawassul secara bahasa dan maknanya secara syariat sebelum berbicara tentang hukum tawassul dengan Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam.

Makna Wasilah secara bahasa dan syariah :

Kata wasilah dari segi bahasa


Martabat atau kedudukan di sisi raja. Ia juga bermakna darjat, pangkat dan juga kedekatan. Jika seseorang bertawassul kepada ALlah subahanahu wa ta'ala dengan suatu wasilah, maka ertinya dia melakukan suatu amalan yang mendekatkan dirinya kepada ALlah subahanahu wa ta'ala. Perkataan Al Wasil bermaksud orang yang berhasrat kepada ALlah subahanahu wa ta'ala.

Makna wasilah secara syariat :


Maknaya tidak keluar jauh dari bahasa sebab urusan utama kehidupan muslim adalah bagaimana mendekatkan diri kepada ALlah subahanahu wa ta'ala  mencapai keredhaan dan memperoleh pahala dariNya. Rahmat ALlah subahanahu wa ta'ala adalah Dia telah menetapkan bagi kita seluruh ibadah sebagai pintu mendekatkan diri kepadaNya. Maka orang Islam sentiasa mendekatkan diri kepada ALlah dengan pelbagai jenis ibadah yang telah disyariatkan oleh ALlah subahanhu wa ta'ala.

Ketika seorang Muslim melaksanakan solat. sesungguhnya ia sedang mendekatkan diri kepada ALlah subahanahu wa ta'ala dengan solat iaitu bertawassul kepada ALlah dengan solat ini. Oleh itu, kandungan al Quran seluruhnya memerintahkan kepada kita untuk berwasilah (mendekatkan diri) kepada ALlah subahanahu wa ta'ala.

ALlah menyebutkan kata wasilah di dalam kitab suciNya yang mulia di dalam 2 ayat. Pada ayat pertama ALlah menunrunkan perintah melakukannya. ALlah berfirman yang bererti :

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada ALlah subahanahu wata'ala dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya (Al Maidah :35)

Pada ayat yang kedua, ALlah memuji orang-orang yang bertawasul kepadaNya dalam doa seruan mereka. ALlah subahanahu wa ta'ala berfirman yang bererti :

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan (wasilah) kepada Tuhan mereka, siapakah di antara mereka yang lebih dekat (kepada ALlah) dan mengharapkan rahmatNya dan takut akan azabNya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang amat (harus) ditakuti" (Al Isra' : 57)

Reply #11 27 January, 2009, 09:43:38 PM
Hai...itu pun nak emosi.....ini jawaban ana kepada tanpanama yang tak sempat ana bagi hujjah...ibnunafis, kalau tanpa nama buka balik kita guna dia punye je lah....sebab biar orang tengok urutan pembahsan....ok, this is my hujjah:

Ana (mooks) berkata:
Ini adalah pendapat yang bertentangan dengan sunnah!!!... Ibn Qayyim berkata dalam kitab Zad al-Ma’ad yang diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri, Bahwa Rasul Bersabda:
“مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إلى الصَّلاَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِى أسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ هذَا إلَيْكَ، فَإنِّى لَمْ أَخْرُجْ بَطَرَاً وَلاَ أشَراً، وَلاَ ريَاءً، وَلاَ سُمْعَةً، وَإنَّمَا خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أنْ تُنْقِذَنِى مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى، فَإنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ، إلاَّ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاتَه”
Imam Muhammad bin Murtadha al-Zabidi di dalam syarh Ihya’ berkata tentang tafsir “السائلين”: Mereka adalah orang2 yang mendekatkan diri pada Allah dengan ikhlas. Ini adalah kekhususan sifat2 auliya’ dan orang soleh.
Ulama berpendapat tawassul ini adalah tawassul yang jelas bagi semua hamba mu’min hidup maupun yang mati. Rasul SAW mengajarkan para sahabat doa ini dan mereka memerintahkan untuk menjalankannya. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf dan khalaf kecuali mereka berdoa dengan menggunakan doa ini ketika akan keluar solat. (al-ajwibah al-ghaliyah p. 57)

Tanpanama jawab:
al-jawab,

Hadith ini disepakati kedha'ifannya kerana terdapat perawi syi'ah dalam sanadnya, Athiyah bin Sa'id al-Aufy (al-Albani, silsilah alDha'ifah 24)

Hadith Abu Sa'id turut didha'ifkan oleh Imam nawawi (al-Azkar), al-Hafidz al-Haithami dalam al-Zawaid (5:236)
ana (Mooks) counter sekarang:
al-Bani lagi...al-Bani lagi....nanti ada session khusus membahas al-Bani....
Btw, hadis ini kuat dari segi periwayatannya:
1-   Berkata al-Hafiz Ibn Hajar “Ini adalah hadis hasan. Ahmad dan Ibn Khuzaimah telah mentakhrij hadis ini di dalam kitab Tauhid. Begitu juga Abu Nu’aim dan Ibn Sunni”. (kitab nataij al-Afkar vol 1 P. 272)
2-   Berkata Al-Munzir: “Ibn Majah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang terdapat perbicaraan. Guru kami al-Hafiz Abu Hasan menghasankan hadis ini”. (kitab al-Targhib wa al-Tarhib vol 3 P. 458)
3-   Al-Hafiz al-Busyiri berkata “Ibn Khuzaimah telah meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya”. (Misbah al-Zujajah fi zawaid Ibn Majah vol 1 P. 98).
4-   Al-iraqi berkata “hadis ini hasan.” (dinukil dari kitab beliau takhrij Ahadis al-Ihya’ vol 1 p. 323)
5-   Al-Hafiz Syaraf al-Din al-Dimyathi berkata “Sanad hadis ini hasan Insya’ Allah”. (al-Matjar al-Rabih P. 471).
6-   Ahli hadis al-Sayyid Ali bin Yahya al-Alawi di dalam kitab Hidayah al-Mutakhabbitin berkata: “Sesungguhnya al-Hafiz Abd al-Ghani al-Muqaddasi telah menghasankan hadis ini, Ibn Abi Hatim pun menerimanya ”.
Dengan ini, hadis tersebut telahpun disahihkan dan dihasankan oleh sekumpulan dari  ahli Hadis yang agung. Mereka adalah Ibn Khuzaimah, al-Munzir, gurunya Abu Hasan, al-Iraqi, al-Busiri, Ibn Hajar, al-Dimyathi, Abd al-Ghani al-Muqaddasi, dan Ibn Abi Hatim.

Ana mengatakan pada ruang tawassul lagi (sambung yang atas):
Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik RA bercerita tentang kisah meninggalnya Fathimah binti Asad: ibu kepada Ali KW – teruskan hadis – lalu rasul pernah baring miring pada kubur Ibu Ali dan berdoa “اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَها، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.....”.
Lihatlah pada sabda Nabi “بحق الأنبياء من قبلي”. Ini adalah jelas di dalam hal diperbolehkan bertawassul dengan nabi setelah wafat mereka, karena mereka hidup di alam barzakh. Begitu juga dengan orang soleh, dan wali2.
Tanpa nama Jawab pula:
Sekadar perkongsian dengan ilmu yang ada,
SAHIH IBN HIBBAN kita tidak boleh menyamakan dengan sahih bukhari ataupun sahih muslim. Dalam kita membaca SAHIH IBN HIBBAN, adakah semua hadith didalam kitab itu SAHIH?. Jawapan saya sudah tentu tidak, kerana untuk memahami kitab sahih ibn hibban kita mestilah memahami "seni" pengarang kitab itu sendiri. Bahkan Imam ibn hibban ini sendiri memasukkan hadith dhaif dalam kitab beliau.
Sebagai contoh apabila beliau membawa hadith dhaif dalam kitab nya. beliau sendiri akan memberi komentar untuk mendhaifkan hadith tersebut.

"in sahhal khabar" (jika benarlah khabar ini sahih). Ini merupakan kaedah ibn hibban untuk mendhaifkan sesuatu hadith.

Ana MOOKS jawab:
Pernyataan ini tidak perlu ana komentar...ini hanya spekulasi dan bukan membahas masalah hadis tersebut....maaf ya...nak jimat waktu...banyak yang ana kene jawab...dari Abuzaid lagi panjang....kalau jawab jadi buku pulak karang...

TANPANAMA JAWAB yang AWAL:
Berkenaan hadith diatas, saya telah sedaya upaya mencarinya dalam http://www.dorar.net/enc/hadith tetapi tidak berjaya untuk menemui matan berkenaan.
Tetapi  al-haithami dalam majma' az-Zaid (9:257) MENDHAIFKAN hadith ini.
Juga hadith ini lemah kerana perawinya, Rauh bin Solah adalah dha'if statusnya...(silsilah al-Dha'ifah, 23)

ANA MOOKS counter:
Marilah kita perhatikan nukilan anta terhadap hadis ini yang diambil dari al-Haitsami dalam majma’ al-Zaid...beliau berkomentar sebagai berikut:

رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
“Thabrani meriwayatkan hadis ini di dalam kitab al-Kabir dan al-Ausath. Di dalam hadis ini terdapat Ruh bin Shalah. Ibn Hibban dan Hakim mentsiqahkan (menguatkan) beliau (Ruh bin Shalah). Ruh adalah daif (menurut ana ini komentar al-Haitsami “وفيه ضعف”, sedangkan perawi yang lain adalah perawi yang sahih)”.

Jadi, kalau al-Haitsami mendaifkan, anta seharusnya juga menyebutkan bahwa Ibn Hibban dan Hakim mentsiqahkan Ruh bin Shalah!!!

KeSimPUlan:
Anta boleh saja mengatakan bahwa hadis2 ini daif...tapi banyak ulama hadis yang lebih jauh alim dari Nashiruddin al-Bani mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Janganlah hanya karena ada yang mendaifkan, kita menganggap itu adalah bid’ah mazmumah dakhala al-Nar bagi yang mengamalkannya. Karena terbukti masih banyak yang mensahihkannya!!! MAKA TAWASULL KEPADA ORANG SOLEH KETIKA MATINYA ADALAH MUBAH, JAWAZ, DIPERKENAN, HARUS atau apapun bahasanya.....

P/S: tanpa nama, macam mana anta bagi colour2 tu...ana baru jer guna benda halaqah ni..jadi tak tau laa...nak garis, nak bold..susah nak highlight important stuff....bagi2 la ilmu yer...

Kalau tak faham buka tanpanama post tentang tawassul.

Reply #12 27 January, 2009, 09:49:34 PM
Empat mazhab feqah besar sepakat di atas bolehnya bertawassul dengan Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam bahkan menegaskan anjuran terhadap hal itu dan tidak membezakannya apakah dilakukan pada saat Baginda hidup atau setelah Baginda wafat.

Tidak ada yang berpandangan ganjil (berbeza) dari pendapat ini kecuali Ibnu Taimiyyah yang membezakan antara tawassul dengan Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam pada saat masih hidup dan setelah Baginda wafat. Oleh itu, kami tetap mengajak umat Islam berpegang teguh dengan kesepakatan pendapat para imam yang merupakan tokoh-tokoh umat ini,

bersambung..


Reply #13 27 January, 2009, 10:30:52 PM
Dalil hadith :

1. Diriwayatkan dari Saidina Uthman bin Hunaif radiyaLlahu anhu bahawa seorang lelaki yang rosak penglihatannya (buta) datang kepada Nabi, dia berkata, "Berdoalah kepada ALlah semoga Dia menyembuhkanku". Baginda menjawab "Jika kamu mahu, aku doakan. Sekiranya kamu mahu bersabar, kamu bersabar. Maka itu lebih baik bagimu." Dia berkata, "Doakanlah kepada ALlah subahanahu wa ta;ala". Lalu baginda memerintahkan kepadanya untuk berwudhuk, benar-benar di dalam melakukan wudhuk dan berdoa dengan doa ini.

Ya ALlah, aku memohon kepadaMu dan bertawajjuh (menghadapkan diri) kepadaMu dengan Nabi kami, Nabi rahmat Ya RasuluLlah, aku bertawajjuh denganmu (sebagai wasilah) kepada Tuhanku pada hajatku ini semoga diperkenankan untukku. Ya ALlah, berilah syafaat baginya padaku

(Hadith riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, vol 4 hlmn 138; Tirmidzi, Sunan Tirmidzi vol 5. hlmn 569 dan dia berkata, "ini hadith hasan lagi sahih; Nasa'i, as Sunan al Kubra, vol 6 hlmn 169; Nasai Amal al Yaum al Lailah, vol 1 hlmn 417; Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, vol I hlmn 441: Hakim, Al Mustadrak, vol I, hlmn 458 dan vol I hlmn 707, Al Mu'jam AsShagir, vol I, hlmn 306, Al Mu'jam al Awsath, vol 2, hlmn 105; dan Thobrani, al Mu'jam al Kabir, vol 9, hlmn 30)

Hadith ini dinyatakan sahih oleh Hakim dan Tirmidzi. Kami tidak mengetahui ada seseorang yang menyatakan dhoif. Hadith ini merupakan dalil Sunnah dan dianjurkan ungkapan ini di dalam doa-doa bahawa RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam mengajarkannya kepada salah seorang sahabatnya. Dan ALlah menampakkan mukjizat Nabi-Nya bahawa Dia memperkenankan doa orang buta tersebut di tempat itu juga.

Pada hakikatnya kami tidak perlu mengemukakan lingkungan cerita hadith ini yang terjadi pada masa Saidina Uthman bin Affan radiyaLLahu 'anhu kecuali bahawa kita memerlukannya untuk mengambil dalil atas bolehnya berdoa dengan bentuk ungkapan ini setelah wafatnya Nabi dari kehidupan dunia. Apabila RasuluLLah sallaLLahu 'alaihi wasallam telah mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya suatu bentuk ungkapan doa, dan sampai kepada kita dalam riwayat dan sanad yang sahih, maka itu menunjukkan atas sunnah dan dianjurkannua berdoa dengan menggunakan bentuk ungkapan itu dalam setiap waktu sampai ALlah mewarisi bumi dan orang-orang yang ada di atasnya. (Mewarisi bumi adalah ungkapan al Quran. Maksudnya, sampai alam semesta dan segala isinya ini hancur dan hanya ALlah sahaja yang kekal).

Menanggapi hal ini, Imam Syaukani berkata : "Dalam hadith ini terkandung dalil yang menunjukkan bahawa bolehnya bertawassul dengan RasuluLLah sallaLLahu 'alaihi wasallam kepada ALlah subhanahuwa ta'ala disertai dengan keyakinan bahawa, yang melakukan sebenarnya adalah ALLah. Dialah yang Maha Memberi dan Maha Menghalangi, Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakiNya pasti tidak akan terjadi."

Disebabkan oleh tidak adanya makna-makna usul (prinsip-prinsip usul fiqh) pada benak hati kebanyakan orang pada masa itu, kami harus mengemukakan cerita yang melingkupi munculnya periwayatan hadith tersebut. Dengan kisah ini, jelaslah bahawa salah seorang sahabat radiyaLlahu 'anhu yang agung pernah memberikan arakan kepada seseorang yang mempunyai hajat dan mengajarkan doa ini kepadanya. Ini juga telah terjadi setelah Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam wafat. Kisah daripada hadith ini kami kemukakan pada hujah kedua berikut.

Reply #14 28 January, 2009, 07:45:45 AM
2. Cerita dari sebuah hadith, ada seorang lelaki berkali-kali datang kepada Saidina Uthman bin Affan radiyaLLahu 'anhu kerana suatu keperluan. Namun Saidina Uthman radiyaLlahu 'anhu selalu tidak menoleh kepadanya dan tidak sempat memerhatikan keperluannya. Kemudian lelaki tersebut mengadkan persoalannya kepada Saidina Uthman bin hunaif radiyaLLahu 'anhu. Maka Saidina Uthman bin Hunaif radiyaLlahu 'anhu berkata kepadanya, "Pergilah ke tempat wudhuk dan berwudhuklah. Kemudian pergilah ke masjid, lalu lakukan solat dua rakaat. Setelah itu berdoalah 'Ya ALlah, aku memohon kepada-Mu, bertawajjuh (menghadapkan diri) kepada-Mu dengan Nabi kami, Nabi pembawa rahmat. Ya Nabi (Muhammad sallaLLahu 'alaihi wasallam) aku bertawajjuh denganmu (iaitu sebagai wasilah) kepada Tuhanku sehingga diperkenankan untukku hajatku," dan sebutkanlah hajatmu. Datanglah kepadaku sehingga aku boleh pergi bersamamu."

Lelaki tersebut bergegas pergi dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Saidina Uthman bin Hunaif radiyaLLahu 'anhu kepadanya. Kemudian dia mendatangi kediaman Saidina Uthman bin Affan radiyaLLahu 'anhu. Baharu saja sampai, penjaga pintu terus menghampirinya dan membawanya masuk untuk menghadap Saidina Uthman bin Affan radiyaLlahu 'anhu. Lalu saidina Uthman bin Affan radiyaLlahu anhu  mempersilakannya untuk duduk bersama di atas permaidani dan berkata kepadanya, "Apa keperluanmu?" Lelaki itu pun menyebutkan keperluannya. Dan Saidina Uthman bin Affan radiyaLLahu 'anhu meluluskan keperluannya. Kemudian dia berkata. "Kamu tidak menyebutkan keperluanmu hingga sekarang ini sahaja." Dia juga berkata, " Jika kamu ada keperluan, datanglah ke mari."

Kemudian lelaki itu keluar dari kediaman Saidina Uthman bin Affan RadiyaLLahu 'anhu, dan segera menemui Saidina Uthman bin Hunaif radiyaLlahu 'anhu. Ia berkata kepadanya, "Semoga ALLah subahanahu wa taala membalas kebaikan untukmu. Sebelumnya dia tidak menghiraukan keperluanku dan tidak menoleh kepadaku, hingga hari  ini setelah engkau dahulukan berbicara kepadanya tentang diriku." Saidina Uthman bin Hunaif radiyaLLahu anhu menjawab, "Demi ALLah subahanahu wa ta'ala aku tidak pernah berbicara tentangmu kepadanya. Aku tetapi, aku pernah menyaksikan RasuluLLah sallaLLahu 'alaihi wasallam bahawa seorang lelaki yang buta datang kepadanya.." Kemudian dia pun menyampaikan hadith tersebut (di atas).

(Cerita ini diriwayatkan oleh Thobrani, al Mu'jam al Shagir, vol 1, hlm 306; Baihaqi di dalam kitab Dala'il Al Nubuwwah; dikemukakan oleh Al Mundziri di dalam kitab at Targhib wa at Tarhib, vol 1 hlm 273; disampaikan oleh al Haithami di dalam Majma' Az Zawaid, vol 2 hlmn 279; dan dikemukakan juga oleh Al Mubarakuri di dalam Tuhfat al Ahwadzi, vol 10, hlmn 24)

Al 'Allamah Al Hafiz As Sayyid AbduLlah bin Shiddiq Al Ghumari berkata, cerita ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Dala'il al Nubuwwah dari jalur riwayat Ya'aqub bin Sufyan radiyaLLahu 'anhu (menggunakan pola riwayat 'haddathana'), dari Ahmad bin Syabib, dari ayahku (Syabib), dari Rauh bin Qasim, dari Abu Ja'far al Khathmi, dari Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari bapa saudaranya, Saidina Uthman bin Hunaif radiyaLlahu 'anhu, bahawa seorang lelaki berkali-kali datang kepada Saidina Uthman bin Affan RadiyaLlahu 'anhu lalu dia menyebutkan cerita itu selengkapnya.

Kemudian dia berkata, "Ya'qub bin Sufyan adalah al Nasawi seorang hafizh, imam dan tokoh thiqah, bahkan ia lebih thiqah dan hadith ini sanadnya sohih." Maka, cerita ini sangat sohih. Selaras di dalam menyatakannya sohih juga al Hafizh Al Mundziri di dalam kitab "Al TArghib wa al Tarhib", vol 3, hlmn 606 dan Al Hafizh Al Haithami dalam kitab Majma' az Zawaid, vol III hlm 379 (Al Allamah As Sayyid AbduLLah bin Shiddiq al Ghumari, Irgham Al Mubtadi', Al Ghabi, hlm 6)

Cerita ini adalah dalil yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh hadith disertai dengan penutupan pintu atas orang yang mencuba menghukum bahawa hadith ini khusus pada waktu Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam hidup, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan sebagaimana telah kami sebutkan. Akan tetapi, hal itu telah menguatkan kekukuhan dan mendukung kebenaran. Insya ALlah.

Reply #15 28 January, 2009, 07:58:57 AM
3. Hadith pergi ke masjid untuk melaksanakan solat. Diriwayatkan dari Saidina Abu Sa'id Al Khudri radiyaLLahu 'anhu dari Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda; Siapa yang mengucapkan ketika keluar untuk melaksanakan solat:

"Ya ALlah, aku memohon kepadaMu dengan hak orang-orang yang memohon atas Mu dan dengan hak langkah-langkahku; bahawa sesungguhnya aku tidak keluar dengan keangkuhan, sombong, riya' (minta dilihat), mahupun sum'ah (minta disebut). Aku keluar kerana takut terhadap kemurkaanMu dan mengharapkan redha-Mu. Aku memohon kepada-Mu untuk menyelamatkan diriku daripada api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya ALlah."

"Pastilah ALLah subahanahu wa ta'ala mewakilkan 70 ribu malaikat yang memohonkan keampunan untuknya dan ALlah subahanu wa ta'ala menghadap kepadanya dengan Wajah-Nya sampai dia selesai dari solatnya."

(Hadith riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, vol 3, hlm 21; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, vol 1, hlm 256; Ibnu Khuzaiman, vol 17, hlm 18; Thobrani, Al Mu'jam Al Kabir, vol 2, hlm 990; Ibnu Sani, Amal Al Yaum wa Al Lailah, hlm 4; Baihaqi, Ad da'awat Al Kabir, hlm 47; Ibnu Abi Syaibah, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, vol 10, hlm 211 dan 212; Abu Nu'aim Fadhl bin Dukain, diambil oleh Ibnu Hajar di dalam Amali al Adzkar, vol 1, hlmn 273; dan dikemukakan oleh Al Mundziri di dalam At Targhib wa At Tarhib, vol 1, hlm 135)

Ini adalah hadith Sohih; dinyatakan sohih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqolani (Ibnu Hajar, Amali al Adzkar, vol I, hlm 272), Al Hafizh Al Iraqi (Al Hafizh al Iraqi, Takhrij Ahadith al Ihya, vol I, hlm 291), Abu Hasan Al Maqdisi guru Al Mundziri (Al Mundziri, At Targhib wa At Tarhib, vol 3, hlmn 273), Al Hafizh Ad Dumyathi (Al Hafizh Al Dumyathi, Al Matjar Al Rabih fi Tsawab Al Amal Ash Shalih, hlm 471 dan 472) dan al Hafizh Al Baghawi (Al Hafizh Al Baghawi, Mishbab Az Zujajat, vol I, hlm 99).

Dan hadith ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya bertawassul kepada ALlah subahanahu wa ta'ala di dalam doa dengan amal soleh, iaitu berjalannya orang yang berwudhuk untuk melaksanakan solat, dan dengan hak orang-orang yang memohon kepada ALlah subahanahu wa ta'ala. 

Reply #16 28 January, 2009, 08:11:28 AM
4. HAdith Saidina Anas radiyaLLahu 'anhu yang berkaitan dengan kematian Fatimah binti Asad, ibu Saidina Ali radiyaLlahu 'anhu ini adalah sebuah hadith yang panjang. Pada bahagian akhirnya, disebutkan... dan dia berkata "ALlah subahanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, sedangkan Dia Maha Hidup, tidak pernah mati. Ampunilah ibuku, Fatimah binti Asad dan bimbing dia untuk menyampaikan hujahnya (menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur), serta luaskan baginya pintu masuknya, dengan hak Nabi-Mu dan Nabi-Nabi sebelumnya. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang daripada para penyayang,"

(Hadith Riwayat Thobrani, Al Mu'jam al Awsath, vol I hlm 68,; Thobrani Al Mu'jam Al Kabir, vol 24, hlm 351; Al Ashfihani, Hilyah Al Awliya, vol 3, hlm 21; dan disebutkan oleh al Haithami di dalam Majma' Al Zawaid, vol 9, hlm 257)

Hadith ini disahkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al Hakim di dalam kitab Al Awsath wa Al Kabir, Al Allamah Ibnu Hajar pula menyatakan di dalam Kitab Al Jawhar al Munazzam bahawa ia mempunyai sanad yang baik.

Terdapat kritikan terhadap sanad hadith ini yang menjadi perselisihan para ahli hadith tentang tokoh-tokoh periwayatnya. Hal ini disebabkan, di dalam mata rantai sanad terdapat Rauh bin Shalah. Ibnu Hibban menyatakan (Rauh bin Shalah) orang yang thiqah (terpercaya), sedangkan Ibnu Jauzi memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang tidak diketahui identitinya.

Oleh itu, terdapat perselisihan pendapat tentang kesohehan dan kelemahan hadith ini. Terutamanya berkenaan status marfu' sanadnya hingga Nabi SallaLLahu 'alaihi wasallam. Namun makna yang terkandung di dalamnya sohih dan menguatkan hadith-hadith yang sebelumnya.

Reply #17 28 January, 2009, 09:45:47 AM
5. Hadith "Bantulah wahai para hamba ALLah subhanahu wa ta'ala" Diriwayatkan dari Saidina Ibnu Abbas radiyaLLahu 'anhu bahawa RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda :

"sesungguhnya ALLah subahanahu wa ta'ala mempunyai para malaikat di bumi selain para malaikah hafazhah. Mereka menulis setiap apa yang terjatuh dari pangkal pohon. Maka, jika salah seorang kalian tertimpa kesulitan (tersesat jalan) di tengah hutan, hendaklah ia menyeru: "Bantulah, wahai para hamba ALLah subahanahu wa ta'ala...

(Hadith riwayat Ibnu Abi Syaibah, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, vol 6 hlm 91; Baihaqi, Syu'ab Al Iman, vol I hlm 183; dan disebutkan oleh Al Haithami di dalam kitab Majma' Az Zawaid, vol 1, hlm 132).

Al Hafizh Al Haithami memberikan pendapat (pandangan) terhadap sanadnya. "Hadith ini telah diriwayatkan oleh Thobrani dan para tokoh periwayatnya adalah orang-orang thiqah (terpercaya). (Al Haithami, Majma' az Zawaid, vol 10, 132)

Dalam hadith ini terdapat dalil yang menunjukkan tentang meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang tidak boleh kita lihat, seperti para malaikat. ALLah subahanahu wa ta'ala menjadikan mereka SEBAB dalam membantu kita dan kita boleh bertawassul dengan mereka kepada Tuhan kita dalam mencapai tujuan. Tidaklah jauh jika nak dibandingkan dengan para malaikat ini roh-roh orang yang soleh, kerana roh-roh mereka adalah jasad-jasad nurani yang tetap ada di alamnya sendiri.

zaitihamdan

  • *
  • Suffering from TRUTH decay?Brush up on your Quran!
    • View Profile
Reply #18 28 January, 2009, 01:52:59 PM
salam,

nak mencelah dengan personal opinion,

ada baik nya minta sendiri tanpa menggunakan perantaraan. seperti firman nya dalam surah al ghafir ayat 60 :

"Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina. "

saya boleh buat satu analogy simple je. kalau nak mintak duit kat parents..takkan nak suruh adik/abang/kakak/kawan kita yang tolong mintakkan on behalf of us? kan lebih bagus kalau mintak sendiri.

wallahu 'alam.
I believe in Islam like the sun rising, not because I can see it, but because by it I see everything else.

Reply #19 28 January, 2009, 01:56:35 PM
Kepada tuan moderator, terima kasih memberikan pandangan. MEminta secara terus kepada ALLah pun takda masalah, dan jika hendak bertawassul pun tiada masalah. Sebab dalilnya ada :

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada ALlah subahanahu wata'ala dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya (Al Maidah :35)

ALlah subahanahu wa ta'ala berfirman yang bererti :

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan (wasilah) kepada Tuhan mereka, siapakah di antara mereka yang lebih dekat (kepada ALlah) dan mengharapkan rahmatNya dan takut akan azabNya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang amat (harus) ditakuti" (Al Isra' : 57)

Di bahagian thread ini saya cuma ingin menjawab mereka yang telah mengatakan tawassul itu adalah sesat dan syirik tanpa hak. Harap tuan moderator faham dan jelas tentang perkara ini. Terima kasih ya..

divider3
halaqahforum4