Surah Al-Mujadilah

Author Topic: Surah Al-Mujadilah  (Read 1904 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

08 February, 2011, 08:23:51 AM
Surah Al-Mujadilah (Arab: سورة المجادلة‎) ialah surah ke-58 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri daripada 22 ayat. Dinamakan Al-Mujadilah yang bererti wanita yang mengajukan ugatan kerana pada awal surah ini disebutkan bantahan seorang perempuan yang menurut riwayat bernama Khaulah binti Tsa'labah terhadap sikap suaminya yang telah menziharnya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah dan ia menuntut supaya beliau memberikan putusan yang adil dalam persoalan itu. Dinamai juga Al-Mujadalah yang bererti Perbantahan.

Surah ini mempunyai ciri berbeza dari surah lain dalam Al Quran. Dalam setiap ayat dalam surah ini, selalu terdapat lafaz Jalallah (lafaz ALLAH). Ada dalam satu ayat hanya terdiri dari satu lafaz, ada yang dua, atau tiga, dan bahkan ada yang lima lafaz, seperti pada ayat 22 dalam surah ini.
 
Isi kandungan

Hukum
Hukum zihar dan sangsi-sangsi bagi orang yang melakukannya bila ia menarik kembali perkataannya
Larangan menjadikan musuh Allah sebagai teman

Lain-lain
Menjaga adab sopan santun dalam suatu majlis pertemuan
Adab sopan santun terhadap Rasulullah s.a.w.

sonidoter89

  • *
  • ipraytobeclosedtoyouandonthatdayi'llseeyousmile!
    • View Profile
Reply #1 16 September, 2011, 09:24:49 AM
-salam-


 Memberi kelapangan dalam majlis ilmu terutamanya kepada mereka yang memerlukan kelapangan atau apa jua bentuk kelapangan.

 Firman Allah SWT dalam surah al-Mujadilah, ayat 11:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, 'Berlapanglapanglah dalam majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian, 'Berdirilah kalian', maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kalian kerjakan."
~ Dakwah is not about i am better than you but let's do something better together next time ~ inshaa Allah ^_^

divider3
halaqahforum4