Doa-doa dari Al-Quran dan Hadis

Author Topic: Doa-doa dari Al-Quran dan Hadis  (Read 12938 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

10 November, 2010, 12:43:42 PM
Memohon kepada Tuhan adalah suruhan-Nya. Ia adalah satu daripada amalan dalam menyembah-Nya. Firman-Nya,

"Pemelihara kamu berkata, 'Mohonlah kepada-Ku, dan Aku akan menyahuti kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembah Aku akan masuk Jahanam dalam keadaan hina.'" (40:60)

Apabila berseru, atau memohon, atau berdoa kepada Allah, haruslah dengan merendah diri, berahsia, rasa takut, dan penuh harapan. Firman-Nya,

"Berserulah kepada Pemelihara kamu dengan merendah diri dan dengan berahsia ..... dan berserulah kepada-Nya dengan rasa takut, dan penuh harapan. Sesungguhnya pengasihan Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (7:55-56)

Juga, Allah diseru dengan menuluskan agama untuk-Nya

"Dia Yang Hidup; tidak ada tuhan melainkan Dia. Maka serulah Dia, dengan menuluskan agama untuk-Nya. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam." (40:65)

Apa yang dipohonkan haruslah yang baik dan tidak tergesa-gesa memohon yang tidak baik. Apabila yang baik dipohon tetapi yang buruk pula yang datang, maka janganlah menjadi jemu dan berputus asa. Firman-Nya,

"Manusia mendoa untuk kejahatan seperti dia mendoa untuk kebaikan; manusia adalah tergesa-gesa." (17:11)

"Manusia tidak menjadi letih berdoa untuk kebaikan; tetapi apabila kejahatan menyentuhnya, maka jemulah dia, berputus asa." (41:49)

Doa-doa di dalam al-Qur'an bukan sedikit dan harus dipakai atau dijadikan contoh untuk memohon atau berdoa kepada Allah. Kerana mereka adalah ajaran daripada Allah.

Surah yang pertama di dalam al-Qur'an, al-Fatihah, adalah, pada hemat penulis, contoh bentuk sebuah doa yang amat baik, berbunyi,

"Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam. Yang Pemurah, Yang Pengasih. Merajai Hari Agama (Pengadilan). Engkau sahaja kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan lurus, Jalan orang-orang yang Engkau merahmati, bukan orang-orang yang ke atas mereka dimurkai, dan bukan juga orang-orang yang sesat." (1:1-7)

Selanjutnya disenaraikan di bawah, menurut kronologi ayat-ayat, doa-doa lain yang terdapat di dalam al-Qur'an:

Tidak menjadi orang bodoh:

"Aku berlindung pada Allah daripada aku menjadi antara orang-orang yang bodoh." (2:67)

Doa Nabi Ibrahim ketika membina Rumah atau Kaabah:

"Wahai Pemelihara kami, terimalah ini daripada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Mendengar, Yang Mengetahui,
Wahai Pemelihara kami, buatlah kami muslim (tunduk patuh) kepada Engkau, dan daripada keturunan kami, umat yang muslim kepada Engkau; dan perlihatkanlah kepada kami peribadatan kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Menerima Taubat, Yang Pengasih.
Wahai Pemelihara kami, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul, seorang daripada mereka, yang akan membacakan mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajar mereka al-Kitab dan Kebijaksanaan, dan menyucikan mereka; sesungguhnya Engkaulah Yang Perkasa, Yang Bijaksana.'" (2:127-129)

Yang baik di dunia dan di akhirat:

"Wahai Pemelihara kami, berilah kami di dunia, yang baik, dan berilah kami yang baik di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab Api." (2:201)

Ketika bertemu musuh dalam peperangan:

"Wahai Pemelihara kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang tidak percaya (kafir)." (2:250)

Tidak dihukum kerana terlupa atau tersilap, dan beban diringankan:

"Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau mempertanggungjawabkan kami jika kami lupa, atau membuat kesilapan.
Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau membebankan kami sebagaimana Engkau telah membebankan orang-orang yang sebelum kami.
Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau membebankan kami melebihi apa yang kami ada kekuatan untuk memikul, dan maafkanlah kami, dan ampunilah kami, dan kasihanilah kami; Engkau Pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang tidak percaya (kafir)." (2:286)

Hati tidak menyimpang setelah mendapat petunjuk al-Qur'an:

"Wahai Pemelihara kami, janganlah menyimpangkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berilah kami pengasihan daripada sisi Engkau; sesungguhnya Engkaulah Yang Pemberi.
Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkau yang mengumpulkan manusia untuk satu hari yang padanya tiada keraguan; sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji temu." (3:8-9)

Memohon ampun atas kesalahan dan dilindungi daripada azab Api:

"Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya kami percaya; ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan lindungilah kami daripada azab Api." (3:16)

Setelah melahirkan anak (doa ibu Mariam):

"Pemeliharaku, aku telah melahirkannya, seorang anak perempuan. Dan aku menamakan dia Mariam, dan melindungkannya kepada Engkau dengan keturunannya, daripada syaitan yang direjam." (3:36)

Reply #1 10 November, 2010, 12:46:32 PM
Mendapatkan anak:

"Pemeliharaku, berilah aku daripada sisi Engkau satu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau mendengar doa." (3:38)

Menjadi seorang saksi bagi Allah dan Kitab-Nya:

"Wahai Pemelihara kami, kami percaya kepada apa yang Engkau menurunkan, dan kami mengikuti rasul, maka tuliskanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan." (3:53)

Memohon ampun atas kesalahan dan yang berlebihan dalam urusan, teguhkan pendirian, dan pertolongan terhadap kaum yang tidak percaya:

"Wahai Pemelihara kami, ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan apa yang membazir (berlebihan) dalam urusan kami, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang tidak percaya." (3:147)

Dijauhkan daripada azab Api, ampun atas kesalahan, lepas daripada kejahatan, mati sebagai orang yang taat, dan tidak diaibkan pada Hari Kiamat (doa ketika memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi):

"Wahai Pemelihara kami, tidaklah Engkau menciptakan ini (langit dan bumi) dengan sia-sia. Engkau disanjung! Lindungilah kami daripada azab Api.
Wahai Pemelihara kami, sesiapa yang Engkau memasukkan ke Api, maka sesungguhnya Engkau mengaibkannya; dan orang-orang yang zalim tidak ada penolong-penolong.
Wahai Pemelihara kami, kami mendengar seorang pemanggil yang memanggil kami kepada keimanan, 'Percayalah kamu kepada Pemelihara kamu.' Dan kami percaya. Wahai Pemelihara kami, ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan lepaskanlah kami daripada kejahatan-kejahatan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang taat.
Wahai Pemelihara kami, berilah kami apa yang Engkau telah menjanjikan kami pada rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau mengaibkan kami pada Hari Kiamat; sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji temu." (3:191-194)

Doa Nabi Isa untuk diturunkan hidangan dari langit:


"Ya Allah, Pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit, yang akan menjadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan satu ayat (tanda) daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami; Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki." (5:114)

Memohon ampun dan pengasihan Allah setelah menzalimi diri sendiri atau buat jahat:

"Wahai Pemelihara kami, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, tentu kami menjadi antara orang-orang yang rugi." (7:23)

Kesabaran dan kemusliman:

"Wahai Pemelihara kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam kemusliman." (7:126)

Taubat:

"Engkau disanjung! Aku bertaubat kepada Engkau; aku yang pertama antara orang-orang mukmin." (7:143)

Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara:

"Wahai Pemeliharaku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam pengasihan Engkau; Engkau yang paling berpengasihan daripada yang berpengasihan." (7:151)

Doa Nabi Musa setelah 70 orang lelaki meminta untuk melihat Tuhan lalu ditelan oleh gempa bumi:

"Wahai Pemeliharaku, sekiranya Engkau menghendaki, tentu Engkau memusnahkan mereka sebelum ini, dan aku. Adakah Engkau akan memusnahkan kami kerana apa yang orang-orang bodoh antara kami buat? Ia hanyalah cubaan Engkau, dengannya Engkau menyesatkan siapa yang Engkau mengkehendaki, dan memberi petunjuk siapa yang Engkau mengkehendaki. Engkau Wali (Pelindung) kami; maka ampunilah kami, dan kasihanilah kami, dan Engkau yang terbaik daripada yang mengampunkan. Dan tuliskanlah (tetapkanlah) untuk kami dalam kehidupan dunia ini yang baik, dan di akhirat; kami bertaubat kepada Engkau." (7:155-156)

Doa orang yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya supaya tidak menjadi cubaan bagi kaum yang tidak percaya, dan diselamatkan daripada kezaliman mereka:

"Pemelihara kami, janganlah Engkau membuat kami satu cubaan bagi kaum yang zalim, Dan selamatkanlah kami dengan pengasihan Engkau daripada kaum yang tidak percaya." (10:85-86)

Doa Nabi Musa terhadap Firaun:

"Pemelihara kami, Engkau telah memberikan Firaun dan pembesar-pembesarnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia ini. Pemelihara kami, biarkanlah mereka sesat daripada jalan Engkau. Pemelihara kami, hapuskanlah harta-harta mereka, dan keraskanlah hati mereka supaya mereka tidak mempercayai, sehingga mereka melihat azab yang pedih." (10:88)

Reply #2 10 November, 2010, 12:54:04 PM
Memohon ampun atas pertanyaan yang "bodoh" terhadap Allah:

"Pemeliharaku, aku berlindung pada Engkau supaya aku tidak menanyai Engkau apa yang aku tiada pengetahuan mengenainya; kerana jika Engkau tidak mengampuni aku, dan tidak mengasihani aku, tentu aku menjadi antara orang-orang yang rugi." (11:47)

Doa Nabi Yusuf:

"Wahai Pemeliharaku, Engkau telah memberikan aku untuk memerintah, dan Engkau telah mengajar aku interpretasi hadis (mimpi). Wahai Pemula langit dan bumi, Engkau Waliku (Pelindungku) di dunia dan akhirat. Matikanlah aku dalam kemusliman, dan satukanlah aku dengan orang-orang yang salih." (12:101)

Doa Nabi Ibrahim:

"Wahai Pemeliharaku, buatkanlah tanah (negeri) ini aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah patung-patung.
Wahai Pemeliharaku, mereka telah menyesatkan ramai manusia. Maka sesiapa yang mengikuti aku adalah daripadaku; dan sesiapa yang menentang aku, maka sesungguhnya Engkau Pengampun, Pengasih.
Wahai Pemelihara kami, aku menempatkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembah di mana tidak ada tanah yang disemai dekat dengan Rumah Suci Engkau; wahai Pemelihara kami, agar mereka melakukan solat, dan buatkanlah hati manusia berkeinginan padanya, dan berilah rezeki mereka dengan buah-buahan supaya mereka berterima kasih.
Wahai Pemelihara kami, Engkau mengetahui apa yang kami menyembunyikan, dan apa yang kami menyiarkan; daripada Allah tiada sesuatu yang tersembunyi di bumi, dan tiada juga di langit.
Segala puji bagi Allah yang memberikan aku, walaupun aku tua, Ismail dan Ishak; sesungguhnya Pemeliharaku mendengar doa.
Wahai Pemeliharaku, buatlah aku seorang yang melakukan solat, dan daripada keturunanku. Wahai Pemelihara kami, dan terimalah doaku.
Wahai Pemelihara kami, ampunilah aku dan ibu bapaku, dan orang-orang mukmin, pada hari apabila perhitungan didirikan." (14:35-41)

Doa untuk ibu bapa:

"Wahai Pemeliharaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara aku semasa aku kecil." (17:24)

Doa pada waktu malam (untuk membaca al-Qur'an):

"Wahai Pemeliharaku, masukkanlah aku dengan kemasukan yang sebenar, dan keluarkanlah aku dengan keluaran yang sebenar; dan buatkanlah bagiku kuasa daripada sisi Engkau untuk menolongku. Yang benar telah datang, dan yang palsu telah lenyap; sesungguhnya yang palsu pasti lenyap." (17:80-81)

Pengasihan Allah dan kelurusan dalam urusan:

"Wahai Pemelihara kami, berilah kami pengasihan daripada Engkau, dan sediakanlah kami dengan kelurusan dalam urusan kami." (18:10)

Apabila terlupa setelah berjanji untuk melakukan sesuatu:

"Mudah-mudahan Pemeliharaku memberi petunjuk kepadaku pada sesuatu yang lebih dekat dengan yang lurus daripada yang ini." (18:24)

Apabila memasuki kebun:

"Seperti yang Allah mengkehendaki; tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah" (18.39)

Doa Nabi Zakaria untuk memohon anak:

"Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya tulang-tulang di dalamku telah menjadi lemah dan kepalaku bernyala-nyala dengan uban. Dan dalam doa kepada Engkau, wahai Pemeliharaku, aku tidak pernah sengsara. Dan aku takut akan keluargaku setelah peninggalanku; dan isteriku mandul. Maka berilah aku, daripada sisi Engkau, seorang wali (waris), Yang akan menjadi warisku, dan yang menjadi waris keluarga Yaakub; dan buatlah dia, wahai Pemeliharaku, sangat memuaskan hati." (19:4-6)

Lapangkan dada, mudahkan urusan, dan fasih bertutur supaya orang faham:

"Wahai Pemeliharaku, lapangkanlah dadaku, Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah ikatan pada lisanku (lidahku), Supaya mereka memahami ucapanku." (20:25-28)

Menambahkan pengetahuan (dalam al-Qur'an):

"Wahai Pemeliharaku, tambahkanlah aku dalam pengetahuan." (20:114)

Apabila disentuh penderitaan:

"Sesungguhnya, penderitaan telah menyentuhku, dan Engkau yang paling berpengasihan daripada yang berpengasihan." (21:83)

Setelah orang berpaling daripada Peringatan yang disampaikan:

"Wahai Pemeliharaku, hakimkanlah dengan benar! Dan Pemelihara kami ialah Yang Pemurah, tempat dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu menyifatkan." (21:112)

Setelah didustakan orang:

"Wahai Pemeliharaku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku." (23:26)

Tempat berlabuh (kapal):

"Wahai Pemeliharaku, labuhkanlah aku di sebuah pelabuhan yang diberkati; Engkau yang terbaik daripada mereka yang melabuhkan." (23:29)

Tidak diletakkan bersama orang zalim:

"Wahai Pemeliharaku, jika Engkau memperlihatkan kepadaku apa yang mereka dijanjikan, Wahai Pemeliharaku, janganlah Engkau meletakkan aku di kalangan kaum yang zalim." (23:93-94)

Perlindungan daripada syaitan:

"Wahai Pemeliharaku, aku berlindung pada Engkau daripada cadangan-cadangan jahat syaitan-syaitan, Dan aku berlindung pada Engkau, wahai Pemeliharaku, daripada mereka hadir padaku." (23:97-98)

Memohon ampun dan dikasihani:

"Wahai Pemelihara kami, kami percaya; maka ampunilah kami, dan kasihanilah kami; Engkau yang terbaik daripada yang berpengasihan." (23:109) dan,

"Wahai Pemeliharaku, ampunilah, dan kasihanilah; Engkau yang terbaik daripada yang berpengasihan." (23:118)

Dipalingkan daripada azab Jahanam:

"Wahai Pemelihara kami, Engkau palingkanlah daripada kami azab Jahanam; sesungguhnya azabnya adalah penderitaan yang paling ngeri, Buruknya ia sebagai sebuah tempat menginap, dan sebuah tempat tinggal." (25:65-66)

Kegembiraan daripada keluarga dan imam bagi orang-orang bertakwa:

"Wahai Pemelihara kami, berilah kami kegembiraan daripada isteri-isteri kami, dan keturunan kami, dan buatlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (25:74)

Doa Nabi Ibrahim:

"Wahai Pemeliharaku, berilah aku putusan, dan satukanlah aku dengan orang-orang yang salih, Dan buatlah aku lisan (lidah) yang benar bagi orang-orang yang akhir. Buatlah aku termasuk pewaris-pewaris Taman Kebahagiaan, Dan ampunilah bapaku kerana dia termasuk orang-orang yang sesat. Janganlah mengaibkan aku pada hari apabila mereka dibangkitkan, Pada hari apabila harta, dan tidak juga anak-anak lelaki bermanfaat, Kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." (26:83-89)

Doa Nabi Sulaiman:

"Wahai Pemeliharaku, sediakanlah aku supaya aku berterima kasih atas rahmat Engkau, yang dengannya Engkau merahmati aku, dan bapaku, dan ibuku; dan supaya aku membuat kerja-kerja kebaikan yang sangat memuaskan hati Engkau, dan masukkanlah aku, dengan pengasihan Engkau, di kalangan hamba-hamba Engkau yang salih." (27:19)

Memohon ampun setelah menzalimi diri sendiri (buat jahat):

"Wahai Pemeliharaku, aku telah menzalimi diriku. Ampunilah aku." (28:16)

Mencari arah ke tempat yang baik:

"Mudah-mudahan Pemeliharaku memberi petunjuk kepadaku pada jalan yang betul." (28:22)

Memohon rezeki:

"Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya aku fakir (memerlukan) apa-apa kebaikan yang Engkau menurunkan kepadaku." (28:24)

Pertolongan terhadap orang jahat:

"Wahai Pemeliharaku, tolonglah aku terhadap kaum yang membuat kerosakan." (29:30)

Jauhkan perjalanan (pengembaraan):

"Wahai Pemelihara kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami" (34:19)

Memohon mendapatkan anak yang salih (baik):

"Wahai Pemeliharaku, berilah aku yang termasuk orang-orang salih." (37:100)

Doa Nabi Sulaiman:

"Wahai Pemeliharaku, ampunilah aku, dan berilah aku sebuah kerajaan seperti yang tidak dijatuhkan kepada sesiapa sesudah aku; sesungguhnya Engkaulah Yang Pemberi." (38:35)

Doa para malaikat untuk orang bertaubat dan mengikuti jalan al-Qur'an:

"Wahai Pemelihara kami, Engkau merangkumi segala sesuatu dalam pengasihan dan pengetahuan; maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, dan mengikuti jalan Engkau, dan lindungilah mereka daripada azab Jahim.
Wahai Pemelihara kami, dan masukkanlah mereka ke Taman Adn yang Engkau menjanjikan mereka dan orang-orang salih daripada bapa-bapa mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka; sesungguhnya Engkaulah Yang Perkasa, Yang Bijaksana.
Dan lindungilah mereka daripada kejahatan-kejahatan; sesiapa yang Engkau melindungi daripada kejahatan-kejahatan pada hari itu, kepadanya Engkau mengasihaninya; dan itulah kemenangan yang besar." (40:7-9)

Ketika menaiki kenderaan:

"Dia disanjung, yang menundukkan ini untuk kami, dan kami sendiri tidak setanding dengannya, Sesungguhnya kepada Pemelihara kami, kami balik." (43:13-14)

Doa ketika sampai usia 40 tahun:

"Wahai Pemeliharaku, sediakanlah aku supaya aku berterima kasih atas rahmat Engkau, yang dengannya Engkau merahmati aku dan bapa dan ibuku, dan supaya aku membuat kerja-kerja kebaikan yang memuaskan hati Engkau, dan betulkanlah aku, dan juga pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang muslim (tunduk patuh)." (46:15)

Setelah dikalahkan:

"Aku dikalahkan; tolonglah aku!" (54:10)

Orang yang beriman kemudian:

“Wahai Pemelihara kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau meletakkan di dalam hati kami sebarang perasaan dendam terhadap orang-orang yang percaya. Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkau Lembut, Pengasih.” (59:10)

Tidak menjadi ujian bagi orang yang tidak percaya (kepada Allah dan Kitab-Nya), dan memohon ampun:

"Wahai Pemelihara kami, kepada Engkau kami mempercayakan; kepada Engkau kami berkesesalan; kepada Engkau kepulangan. Wahai Pemelihara kami, janganlah membuat kami satu ujian bagi orang-orang yang tidak percaya; dan ampunilah kami. Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Perkasa, Yang Bijaksana." (60:4-5)

Doa isteri Firaun yang beriman:

"Wahai Pemeliharaku, binalah untukku di sisi-Mu sebuah rumah di Taman, dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan amalannya, dan Engkau selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim.” (66:11)

Doa Nabi Nuh:

“Wahai Pemeliharaku, janganlah meninggalkan di atas bumi orang-orang yang tidak percaya, walaupun seorang. Sesungguhnya jika Engkau meninggalkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak beranakkan, kecuali kejahatan yang berdegil dalam ketidakpercayaan.
Wahai Pemeliharaku, ampunilah aku, dan ibu bapaku, dan sesiapa yang masuk ke rumahku sebagai seorang mukmin, dan orang-orang mukmin lelaki, dan orang-orang mukmin perempuan; dan janganlah Engkau menambahkan bagi orang-orang yang zalim, kecuali dalam kebinasaan!” (71:26-28)

Perlindungan daripada pelbagai kejahatan:

"Aku berlindung pada Pemelihara yang membelahkan (pada waktu dinihari), Daripada kejahatan apa yang Dia cipta, Daripada kejahatan kegelapan apabila ia gelap, Daripada kejahatan orang (perempuan) yang meniup pada ikatan, Daripada kejahatan pendengki apabila dia dengki." (113:1-5)

Perlindungan daripada bisikan syaitan (jin dan manusia):

"Aku berlindung pada Pemelihara manusia, Raja manusia, Tuhan manusia, Daripada kejahatan pembisik yang menyelinap, Yang membisikkan di dalam dada manusia, Daripada jin dan manusia." (114:1-5)

Halaman ini diakhiri dengan memuji Allah, berbunyi:

"Ya Allah, yang merajai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau mengkehendaki, dan melucutkan kerajaan daripada siapa yang Engkau mengkehendaki, dan Engkau memuliakan siapa yang Engkau mengkehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau mengkehendaki. Di tangan Engkau yang baik; sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.
Engkau menjadikan malam memasuki ke dalam siang, dan Engkau menjadikan siang memasuki ke dalam malam, dan Engkau mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan Engkau mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan Engkau memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau mengkehendaki tanpa perhitungan." (3:26-27)


Reply #3 10 December, 2010, 12:24:14 PM
 :)

DOA DARI AL-QURAN


Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Surah Al-Mumtahinah: 54-55]


Tuhanku, berilah aku dari sisiMU seorang anak yang baik, Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. [Surah Ali-Imran: 38]


Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaMU ya Tuhanku. [Surah Maryam: 4]


Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah Waris yang paling baik. [Surah Al-Ambiya':89]


Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kelu dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku, dan anugerahkanlah daku untukku seorang pembantu dari keluargaku. [Surah Taha: 25-29]


(Ya Tuhanku) Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah TUhan yang Maha Penyayang dan diantara semua penyayang. [Surah Al-Ambiya': 83]


Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah daku dari isiMU kekuasaan yang menolong. [Surah Al-Isra': 83]


Ya Tuhanku, aku berlindung kepadaMu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadaMU ya Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. [Surah AL-Mu'minun: 97-98]
 :)

Hidup di dunia bukan sekadar suatu kembara yang akan berakhir tatkala nafas terakhir terhela. Jua bukan bermakna kehidupan seseorang manusia itu akan ternoktah tatkala nyawa terpisah dari jasad. Sebaliknya, tatkala jasad ditinggalkan roh, hidup baru bagi seseorang manusia itu bermula.

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #4 26 December, 2010, 07:20:06 AM
Semperna pembaikan halaqah , :syukur:  dengan segala belas kasihan rahmat dan kerahimannya jua ana dibangunkan awal pagi untuk menfaatkan diwaktu fajar hingga ke subuh memakmurkan hal ini,semoga Allah swt saja memberkatinya dari segala amaln dan doa disubuh ini.. dan samping bertawassul pada Rasulullah saw berkat dari majlis Solawat di Masjid Umar ,kampong Melaka,Haverlock Road( Di kenali daerah Boat Quay/ di LION CITY)jua mengizinkan ana menyusun doa--doa ini.Semoga Allah melindungi dari Mala petaka dan Bahaya yang tidak diketahui dan tidak diingini. :ins: :aamiin:

الســــلام عليكم ورحمة الله وبركـــاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك و أتوب إليك

أعو ذ بالله من الشيطا ن الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيمسَلاَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ.
“Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.”
( Surah 37:Al-Saffat Ayat 79)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير ٌ (الحجرات، الآية : 013)

Artinya: Wahai umat manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian (terdiri dari) laki-laki dan perempuan. Dan Kami telah jadikan kalian bersuku-suku dan berkelompok supaya kalian bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Swt adalah ketaqwaan kalian kepada Allah Swt. sesungguhnya Allah Swt adalah Dzat yang Maha Mengetahu” (QS. Al-Hujurat:13).

Agama adalah pembimbing insan sepanjang waktu, terutama dalam waktu sedih dan kejiwaan yang tidak menentu, maka hanya agama yang membimbing menuju Tuhannya, dan hanya Allah-lah yang mendengar segala doa dan permohonannya.

 Sebagaimana firman Allah Swt:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ( سورة الغافر الأية 60)
Artinya : Tuhanmu berkata : Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan memenuhinya”
(QS Al Ghafir :60)

نعوذ بكلمات  الله   التامات من   شر ما خلق ومن شر ما صنع
 “Kami Berlindung dengan kalimag Allah yang sempurna daripada kejahatanyang datangnya dari makhlok dan daripada kejahatan dari
si pelaku”

ربنا ظلمناأنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكون من الخا سرين

“Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami, dan jika
Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, 
niscaya kami termasuk orang-orang
 yang rugi.”

Solawat As-syifa’/Thib
صلوات الشفاء/ طب

اللهم صل علي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونورأبصارها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
“Ya Allah Solawat keatas Nabi Sayidinah Muhammad penawar hati-hati dengan segala perubatannya dan kesihatan tubuh badan dan kesembuhan,segala pancaran cahaya penglihatan matahati dan segala cahaya dari hati,
keatas Ahli keluarga srta sahabat baginda dengan kesejahteraan yang banyak.”


Dari Abu Daud diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; “Apabila  Rasulullah s.a.w. sembahyang tahajjud, selepas beliau bertakbir, baginda membaca: “Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar dan Lailaha illallah, tiga kali kemudian beliau mengucap: “Aku berlindung dengan Allah, Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari bisikan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, godaannya dan ludahnya

.   أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم.ِ   (ثلاثا)

          “  Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari bisikan syaitan yang terkutuk.”  (3X)
 . 
   لَوْ أَنْزَلْنَـا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًـا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

“Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” 
(Surah 59: Al-Hashr Ayat 21)
 
    هُوَ اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ

Dialah Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
(Surah 59: Al-Hashr Ayat 22)
 
 
   هُوَ اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِـنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.
Dialah Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia; Raja Yang Maha Suci; Yang Maha Sejahtera; Yang Mengurniakan keamanan; Yang Maha Memelihara; Yang Maha Perkasa; Yang Maha Kuasa; Yang Memeliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah 59: Al-Hashr Ayat 23

(Surah 59: Al-Hashr Ayat 23)

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،  يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ.
Dialah Allah Yang Menciptakan; Yang Mengadakan; Yang Membentuk Rupa; Yang Mempunyai sifat-sifat yang baik; Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.
( Surah 59: Al-Hashr Ayat 24)
صدق الله العظيم

اللهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شيئا لما لا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
Ya Allah sesungguhnya kami berlindung denganMU daripada kami mensyirikkanMu dengan sesuatu tanpa kami tahu 
kami mohon keampunanMU daripada apa yang kami tidak
tahu

يدك مبسو طتان ، تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء ، وأنت  ذو الفضل العظيم
“Dialah(Allah) yang mempunyai keluasan,Dia (Allah)yang mengeluarkan bagi siapa yang dikehendaki,dan ia yang menentukan bagi siapa jua yang dikehendaki Engkau Ya Allah yang mempunyai sgala kelebihan yang terbesar(Mempunyai keAgongan).”

اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين ، أنت خير الرزاقين ، تر زق من تشاء بغير حساب
“Ya Allah Engkaulah Pemberi Rezki yang mempunyai kekuatan,Engkau Jua Ya Allah sebaik-baik Kurniaan rezki,Engkaulah memberikan rezki bagi orang yang selayaknya menerima rezki (tanpa diduga)tak terhingga.”

سبحانك رزقك ماله من نفاد ، بيدك الخير إنك علي كل شئ قدير
    رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين


Maha suci Engkau (Allah) yang mempunyai harta yang tidak terkira,diatas kuasa kebaikanMu sesungguhnya Engkau (Allah)atas segala sesuatu(ketentuan) yang telah ditentukan,Ya Tuhan ampunkan dan kasihani hanya Engkau (Ya Allah) sebaik-baik pengasihan(Rahmat)”


إِنَّا كَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ.

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  (Surah 37:Al-Saffat Ayat 80)
 
  إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.    
Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
(Surah 37:Al-Saffat Ayat 81)
سُوۡرَةُ آل عِمرَان١٧٣
                     
  حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَڪِيلُ
“ Mereka lalu berkata:” Cukuplah Allah (penolong) kami dan Dia sebaik-baik pengurus ( yang terserah kepadaNya segala urusan kami).”

‘Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum musyrik):
“Serukanlah orang-orang yang kamu dakwa (boleh memberi
pertolongan) selain dari Allah, maka sudah tentu mereka
tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan
tidak dapat memindahkannya”. orang-orang yang mereka
seru itu, masing-masing mencari jalan mendampingkan diri
kepada Tuhannya (dengan berbuat ibadat), sekali pun orang
yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula
mengharapkan rahmatNya dan gerun takut akan azabNya;
sesungguhnya azab Tuhanmu itu, adalah (perkara yang
semestinya) ditakuti.’
(Al-Isra’ : 56-57)


اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة
 فإنك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور.

 “Ya Allah bersihkanlah hatiku daripada sifat berpura-pura/bermuka-muka,membuat amal dengan riyak(menunjuk-nunjuk),lidah(cakap)  berbohong,dan pandangan yang menipu(khianat) maka

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر قوا كو نوا عباد الله إخوانا
“Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu semua berpecah-belah jadilah kamu semua Hamba Allah yang bersaudara “

لا إاله إلا الله،وأستغفر الله لذنبى وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
“Tiada Tuhan selain Allah aku minta ampuanan dosaku dan bagi para mukminindan para mukminat (Orang yang beriman lelaki dan perempuan) sebeberapa banyak makhlok dan Allah redha keatas diriNya dan hiasan atas ketinggian  ‘Arsy dan Tuhan yang memanjangkan segala kalimahnya”
صدق الله العظيم و صدق رسول الله الكريم

والله أعلم بالصواب
". Hanya Allah saja yang Mengetahui dengan pembalasan "
[/b]

(Masa membuat dan menyusun doa-doa ini dari jan 5,30pg hingga 7.00pg.) :msya: :syukur:
İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
hubungan dengan ukhuwahfıllah perpaduan Ummah seutuh

Reply #5 06 January, 2011, 10:53:54 PM
HIMPUNAN DOA DI DALAM AL-QURAN

1) Surah Ali 'Imraan,Ayat : 38
" Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kpdku dr sisiMu zuriat keturunan yg baik; sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar(menerima) doa permohonan".

2) Surah Al-Baqarah,Ayat : 250
"Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kpd kami, & teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yg kafir"

3) Surah Ali 'Imraan,Ayat : 147
"Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa2 kami & perbuatan kami yg melampau dlm urusan kami, & teguhkanlah tapak pendirian kami(dlm perjuangan); & tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yg kafir.

4) Surah Ali 'Imraan,Ayat : 8
"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kpd kami, & kurniakanlah kpd kami limpah rahmat dr sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yg melimpah-limpah pemberianNya.

5) Surah A-li 'Imraan,Ayat : 16
"Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu, ampunkanlah dosa2 kami & peliharalah kami dr azab neraka";

6) Surah A-li 'Imraan,Ayat : 193 & 194
Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru(Rasul) yg menyeru kepada iman, katanya: ` Berimanlah kamu kpd Tuhan kamu ', maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa2 kami, & hapuskanlah drpd kami kesalahan2 kami, & matikanlah kami bersama orang2 yg berbakti; Wahai Tuhan kami! Berikanlah kpd kami pahala yg telah Engkau janjikan kpd kami melalui Rasul2Mu, &
janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat; sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji".

7) Surah Al-A'raaf,Ayat: 126
"Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kpd kami, & matikanlah kami dlm keadaan Islam(berserah bulat-bulat kepadaMu)".

8) Surah Asy-Syu'araa' Ayat : 83~85
"Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, & hubungkanlah daku dgn orang2 yg soleh; "Dan jadikanlah bagiku sebutan yg baik (nama yg harum) dlm kalangan orang2 yg dtg kemudian; "Dan jadikanlah daku dr orang2 yg mewarisi Syurga Jannatun-Naiim.

9) Surah An-Naml, Ayat : 19
" Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kpdku & kpd ibu bapaku, & supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yg Engkau redai; & masukkanlah daku - dgn limpah rahmatMu - dlm kumpulan hamba2Mu yg soleh".

10) Surah Al-A'raaf,Ayat :23
"Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, & kalau Engkau tidak mengampunkan kami & memberi rahmat kpd kami, nescaya menjadilah kami dr orang2 yg rugi".

11) Surah Al-A'raaf,Ayat : 151
"Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku & bagi saudaraku, & masukkanlah kami ke dlm rahmatMu, kerana Engkaulah shj Yg Maha Mengasihani dr segala yg lain mengasihani".

12) Surah Hud,Ayat : 47
"Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung kpdMu drpd memohon sesuatu yg aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; & jika Engkau tidak mengampunkan dosaku, & memberi rahmat kpdku, nescaya menjadilah aku dr orang yg rugi".

13) Surah Ibrahim,Ayat : 40
"Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan"

14) Surah Al-Mu'minun,Ayat : 109
“Wahai Tuhan kami, kami telah beriman; oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya Engkaulah jua sebaik-baik Pemberi rahmat”.

15) Surah Al-Mu'minun,Ayat :118
"Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat!"

16) Surah Al-Hasyr,Ayat : 10
"Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu".

17) Surah Al-Mumtahanah,Ayat : 4~5
"Wahai Tuhan kami! Kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri, dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kembai. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami; sesungguhnya Engkaulah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".

18) Surah At-Tahriim,Ayat : 8
"Wahai Tuhan kami! Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".

19) Surah Nuh,Ayat : 28
"Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!"

20) Surah Al-Anbiyaa',Ayat : 89
"Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat); dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi".

21) Surah Al-Baqarah,Ayat : 286
"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir".

22) Surah Al-Anbiyaa',Ayat : 83
"Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani".

23) Surah Az-Zukhruf,Ayat: 13~14
" Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya.Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!"

24) Surah Al-Kahf ,Ayat: 10
"Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan ugama kami".

25) Surah Al-Anbiyaa',Ayat : 87
"Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri".

26) Surah Al-Baqarah,Ayat :127
"Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui; Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua: orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan jadikanlah daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani”.

27) Surah Al-Israa',Ayat : 80
"Wahai Tuhanku! Masukkanlah daku ke dalam urusan ugamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia; dan berikanlah kepadaku dari sisiMu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku".

28) Surah Taha,Ayat : 25~28
"Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku;"Dan mudahkanlah bagiku, tugasku;"Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku,"Supaya mereka faham perkataanku”.

29) Surah Al-Mu'minun,Ayat : 97~98
"Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan."Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku".

30) Surah Al-Ahqaaf ,Ayat : 15
"Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu)".

31) Surah Al-Furqaan,Ayat :74
"Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa”.

32) Surah Al-Furqaan,Ayat : 65
“Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengertikan.”

*Diambil dari: SUMBER
~ Begin with the End in Mind ~

sonidoter89

 • *
 • ipraytobeclosedtoyouandonthatdayi'llseeyousmile!
  • View Profile
Reply #6 10 January, 2011, 02:20:09 PM
:)

Alhamdulillah baru je lepas baca al-Quran mukjizat Allah ini,jumpa doa ini..jom sama2 amalkan..insyaAllah..

"Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."(surah al-Hasyr:10)

Amiiin Ya Rabbal A'lamiin..:-)
~ Dakwah is not about i am better than you but let's do something better together next time ~ inshaa Allah ^_^

sonidoter89

 • *
 • ipraytobeclosedtoyouandonthatdayi'llseeyousmile!
  • View Profile
Reply #7 11 January, 2011, 10:23:34 PM
:)

Nak tambah lagi....

Surah al-a'raf,ayat 155-156:

"... Wahai Tuhanku! Jika Engkau kehendaki, Engkau boleh membinasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Adakah Engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? (Apa yang mereka telah lakukan) itu hanyalah cubaanMu. Dengan cubaan itu Engkau sesatkan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau berikan pertunjuk kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau jualah Pelindung kami; oleh itu ampunkanlah kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana Engkau jualah sebaik-baik Pemberi ampun.Dan tetaplah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepadaMu". Allah berfirman: "AzabKu akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki, dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menetukannya bagi orang-orang yang bertakwa, dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami"

Surah Yunus,ayat 85-86:

"...Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganas.Dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari angkara kaum yang kafir."

Amiin...:-)
Reply #8 02 January, 2013, 01:01:09 PM
salam..
saya nak doa untuk panjangkan jodoh suami isteri.
boleh kongsi x?

Reply #9 02 January, 2013, 01:23:53 PM
salam..
saya nak doa untuk panjangkan jodoh suami isteri.
boleh kongsi x?

awat tak doa melayu saja
masa masak nasi tak ke doakan agar suami kasih sayang bila makannya

subhanallah, air tangan ibu .............................

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #10 24 January, 2013, 07:29:41 AM

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الدُّعَاءَ
اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبَنَا، وَاصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمَِ
وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،وَجَنِّبْنَا الْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَبَارِكْ لَنَا فِى أَسْمَا عِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَتِنَا
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا وَقَابِلِيْهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا


Ya Allah,
jalinkanlah hati kami dalam kasih sayang,
dan damaikanlah selisih faham kami,
dan bimbinglah kami ke jalan kesejahteraan
serta bebaskanlah kami dari kegelapan kepada cahaya,
jauhilah kekejian dari kami baik yang lahir maupun yang batin
dan limpahkanlah kepada kami keberkatan baik mengenai pendengaran ,
pengelihatan dan hati nurani kami dan terimalah taubat kami,
sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang,
serta jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmatmu
serta sempurnakanlah kiranya kurnia itu bagi kami.

Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Mas'ud
Pengurusan, Pentadbiran Forum Halaqahnet.
Penal Utama Baitul Muslim


Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #11 24 January, 2013, 07:32:23 AM

“YA ALLAH, AKU BERLiNÐUNG KEPAÐAMU ÐARiPAÐA PERASAAN SEÐiH ÐAN ÐUKACiTA, AKU BERLINÐUNG KEPAÐAMU ÐARiPAÐA LEMAH ÐAN MALAS, AKU BERLiNÐUNG KEPAÐAMU ÐARiPAÐA BAHKiL ÐAN PENAKUT ÐAN AKU BERLiNÐUNG KEPAÐAMU ÐARiPAÐA BEBAN HUTANG ÐAN TEKANAN PERASAAN.”


“YA ALLAH, BUKAKANLAH UNTUKKU PiNTU-PiNTU KEBAiKAN, PiNTU-PiNTU KESELAMATAN, PiNTU-PiNTU KESiHATAN, PiNTU-PiNTU KENiKMATAN, PiNTU-PiNTU KEBERKATAN, PiNTU-PiNTU KEKUATAN, PiNTU-PiNTU CiNTA SEJATi, PiNTU-PiNTU KASiH SAYANG, PiNTU-PiNTU REZEKi, PiNTU-PiNTU iLMU, PiNTU-PiNTU KEAMPUNAN ÐAN PiNTU-PiNTU SYURGA, YA ALLAH YANG MAHA PENGASiH LAGi MAHA PENYAYANG.”

divider3
halaqahforum4