Hukum Wanita Haid Memegang dan Membaca Al-Quran

Author Topic: Hukum Wanita Haid Memegang dan Membaca Al-Quran  (Read 84082 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

29 June, 2007, 05:15:57 PM
Hukum wanita haid memegang dan membaca al-Quran

Para muslimah seringkali keliru tentang hukum memegang dan membaca al-Quran ketika didatangi haid. Menurut seorang penulis daripada artikelnya bertajuk 'Amalan Wanita yang didatangi Haid dalam bulan Ramadhan', beliau memberikan beberapa dalil dan ayat-ayat al-Quran yang membincangkan tentang isu ini. Berikut adalah artikel yang ditulis oleh beliau, dan semoga kita mendapat manfaat darinya InsyaAllah.


Pertama: Hukum wanita yang didatangi haid memegang al-Qur’an.


Umumnya terdapat dua pendapat, yang pertama mengatakan tidak boleh manakala yang kedua berkata boleh. Pendapat yang pertama merujuk kepada firman Allah:


Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. [al-Waqiah 56:79]


Diikuti dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci.[1]


Manakala bagi pendapat kedua, mereka berpegang kepada kaedah bahawa seseorang wanita yang sedang haid boleh melakukan semua perkara seperti biasa melainkan wujud dalil tepat (qathi) yang melarangnya. Dalam hal ini yang jelas dilarang adalah bersolat, berpuasa, melakukan tawaf dan bersetubuh. Adapun hukum memegang al-Qur’an, tidak ada dalil tepat yang melarang seseorang yang sedang haid daripada memegangnya.


Ayat al-Qur’an yang dijadikan rujukan oleh pendapat pertama adalah tidak tepat untuk dijadikan hujah kerana perkataan al-Mutatahharun sebenarnya merujuk kepada para malaikat sebagaimana yang boleh dilihat daripada keseluruhan ayat yang berkaitan:

Bahawa sesungguhnya itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara, Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci; Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. [al-Waqiah 56:77-80][2]

Berkata Ibnu Abbas radhiallahu 'anh, ayat “fii Kitabim-maknun” bererti di langit, yakni di al-Lauh al-Mahfuz manakala al-Mutatahharun adalah para malaikat yang suci.[3]


Justeru keseluruhan ayat sebenarnya menerangkan tentang kitab al-Qur’an yang sebelum ini tersimpan dalam al-Lauh al-Mahfuz, di sana ia tidak disentuh oleh sesiapa kecuali para malaikat sehinggalah ia diturunkan ke bumi kepada manusia.


Hadis yang dijadikan dalil melarang adalah juga tidak tepat sandarannya kerana perkataan al-Taharun yang bererti suci adalah satu perkataan yang memiliki banyak erti (lafaz Mushtarak) dan mengikut kaedah Usul Fiqh: Sesuatu perkataan yang memiliki banyak erti tidak boleh dibataskan kepada satu maksud tertentu melainkan wujud petunjuk yang dapat mendokongi pembatasan tersebut.


Perkataan suci dalam hadis di atas boleh bererti suci daripada najis seperti tahi dan air kencing. Boleh juga bererti suci daripada hadas besar seperti haid dan junub, dan suci daripada hadas kecil yakni seseorang yang dalam keadaan wudhu’. Ia juga boleh bererti suci dari sudut akidah sepertimana firman Allah terhadap orang-orang musyrik:Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. [al-Taubah 9:28]


Oleh itu perlu dicari maksud sebenar kepada perkataan suci dalam hadis di atas. Salah satu caranya ialah dengan mengkaji keseluruhan hadis di mana ia sebenarnya adalah sepucuk surat yang dihantar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada seorang sahabat di Yaman. Pada saat itu Yaman adalah sebuah wilayah yang penduduknya masih terdiri daripada campuran orang bukan Islam dan Islam, justeru kemungkinan yang besar adalah surat tersebut bertujuan melarang al-Qur’an daripada disentuh oleh orang bukan Islam.


Himpunan antara asal usul hadis dan rujukan al-Qur’an kepada orang musyrik sebagai najis dapat mengarah kepada satu petunjuk yang tepat bahawa erti suci dalam hadis di atas sebenarnya merujuk kepada orang Islam. Justeru keseluruhan hadis sebenarnya melarang orang-orang bukan Islam daripada memegang kitab atau mushaf al-Qur’an.


Akhirnya jika dianalisa antara dua pendapat di atas, yang lebih tepat adalah pendapat kedua yang membolehkan seorang wanita yang sedang haid untuk memegang al-Qur’an.


Kedua: Hukum wanita yang didatangi haid membaca al-Qur’an.


Dalam persoalan ini terdapat sebuah hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:


Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid.[4]


Hadis ini memiliki beberapa jalan periwayatan namun setiap darinya adalah dha‘if. Berkata Imam al-Nawawi rahimahullah (676H):[5]


Adapun hadis Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid” , maka ia diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Ibn Majah, al-Baihaqi dan selainnya. Ia adalah hadis yang dha‘if, didha‘ifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan selainnya. Kedha‘ifan yang terdapat padanya adalah jelas.


Namun sebahagian ahli fiqh tetap melarang seorang wanita yang sedang haid daripada membaca al-Qur’an kerana diqiyaskan keadaan haid kepada keadaan junub.[6] Namun hal ini dianggap tidak tepat kerana dua sebab:


1. Peranan qiyas ialah mengeluarkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak wujud pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apa-apa perkara baru yang wujud selepas itu, maka hukumnya disandarkan secara analogi kepada sesuatu yang sudah sedia dihukumkan pada zaman Rasulullah berdasarkan kesamaan sebabnya (‘illat). Adapun haid, maka ia adalah sesuatu yang wujud secara lazim pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila pada zaman itu Allah dan Rasul-Nya tidak menjatuhkan hukum melarang wanita yang haid daripada membaca al-Qur’an, maka tidak perlu bagi orang-orang terkemudian membuat hukum yang baru.


2. Haid dan junub adalah dua keadaan yang jauh berbeza. Junub adalah satu keadaan di mana seseorang itu memiliki pilihan untuk berada dalamnya atau tidak, dan seseorang itu boleh keluar daripada keadaan junub pada bila-bila masa melalui mandi wajib atau tayamum. Berbeza halnya dengan haid, ia bermula dan berakhir tanpa pilihan.


Sebahagian lain melarang atas dasar memelihara kesucian dan keagungan al-Qur’an. Justeru mereka berpendapat tidak boleh membaca (mentilawahkan) al-Qur’an kecuali beberapa perkataan atas dasar zikir dan memperoleh keberkatan.[7]


Pendapat ini juga dianggap kurang tepat kerana seseorang wanita, sama ada dalam keadaan haid atau tidak, tetap dianggap suci dan dihalalkan bagi mereka semua yang dihalalkan melainkan wujudnya dalil yang sahih yang melarang sesuatu ibadah seperti solat, puasa, tawaf dan bersetubuh. Adapun pensyari‘atan mandi wajib selepas berakhirnya tempoh haid, ia adalah penyucian atas sesuatu yang sedia suci dan bukannya penyucian atas sesuatu yang sebelum itu bersifat najis. Oleh itu tidaklah berkurang sedikitpun kesucian dan keagungan al-Qur’an apabila ia dibaca oleh seseorang wanita yang sedang dalam keadaan haid.


Pernah sekali Abu Hurairah radhiallahu 'anh mengasingkan diri daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau balik ke rumah untuk mandi wajib dan kemudian kembali. Rasulullah bertanya kenapakah dilakukan sedemikian, lalu Abu Hurairah menerangkan bahawa tadi beliau sebenarnya dalam keadaan junub. Mendengar itu Rasulullah bersabda:


Subhanallah! Wahai Abu Hurairah! Sesungguhnya orang mukmin tidaklah ia menjadi najis.

Kata-kata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas bersifat umum, menunjukkan bahawa seorang mukmin tidaklah ia sekali-kali akan berada dalam keadaan najis sekalipun dia dalam keadaan junub. Termasuk dalam keumuman hadis ini ialah wanita yang sedang haid.


Sebagai rumusan kepada kupasan ini, berikut dinukil kata-kata Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah (728H):[9]


Sesungguhnya para wanita mereka mengalami haid pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka seandainya membaca al-Qur’an diharamkan ke atas mereka (ketika haid) sepertimana solat, pasti baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan menjelaskannya kepada umatnya. Baginda akan mengajarnya kepada para Ummul Mukminun (para isteri baginda) dan akan dinukil daripada mereka oleh orang ramai. Akan tetapi tidak ada satupun (riwayat) yang melarang yang dinukil daripada Nabi. Oleh itu hal ini tidak boleh dianggap terlarang padahal telah diketahui bahawa baginda tidak melarangnya. Justeru jika baginda tidak melarangnya padahal ramai wanita yang haid di zamannya, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa ia sememangnya tidak haram.


Kesimpulan:


Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

Alif-Lam-Mim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya; ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa. [al-Baqarah 2:1-2]

Setiap individu Muslim yang bertaqwa memerlukan al-Qur’an sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada mereka. Petunjuk ini diperlukan pada setiap masa dan tempat, termasuk oleh para wanita ketika mereka didatangi haid. Tidak mungkin untuk dikatakan bahawa ketika haid mereka tidak memerlukan petunjuk dalam kehidupan sehari-harian mereka. Atas keperluan inilah al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih tidak melarang para wanita yang didatangi haid daripada memegang dan membaca al-Qur’an seperti biasa. Adapun pendapat yang mengatakan ianya haram, ia adalah pendapat yang lemah sekalipun masyhur." Berpuluh tahun kita meninggalkan asal usul kita, demi mencari pengertian sebuah kehidupan. Namun tidak salah untuk kita kembali jatuh cinta pada dunia yang pernah membesarkan kita, dan di sinilah bermulanya kehidupan sebenar "

husnulkhatimah

 • *
 • hitam putih kehidpan..sendiri yg menentukan....
  • View Profile
Reply #1 16 July, 2007, 03:59:54 PM
tu la..masa kekedai buku pn ana ada terpikir camtuh...mcm mana nak beli kalo x tau itu quran atau tafsir...dulu kalo ana yakin yg tu tafsir quran baru ana pegang.....sekarang dh jelas...

syamim

Reply #2 16 July, 2007, 04:49:40 PM
tul ker kaum hawa kuar haid coz hawa makan buah
kat syurga tuh?
atau nie cter rekaan semata-mata?
n hukuman bagi kaum adam ktorg ada halkum..
coz nabi adam makan buah tu tercekik n hawa
makan terus masuk...tul ker?

swordofdeen

 • *
 • Slashing Through Hypocrisy
  • View Profile
Reply #3 16 July, 2007, 07:37:42 PM
Hanya Hasil Copy & Paste, tetapi berisi:

Bolehkah wanita yg didatangi haid memegang mushaf dan membaca quran..buleh sertakan dalil dan pandangan yg rajih

-----------------------------------------------------------------------------------------


Dr. 'Umar bin Muhammad al-Sabil, dari University Umm al-Qura, di dalam tulisannya (حكم الطهارة لمس القرآن الكريم) mendakwa ijmak ulama tidak boleh memegang al-Quran bagi orang yang berhadath besar. Melainkan Daud al-Zahiri dan pengikut-pengikutnya dari ahli Zahir.

- Para ulama berbeza pendapat bagi orang yang berhadath kecil.

1- Tidak boleh :

Inilah pendapat para sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Said bin Abi Waqqas, Ibn Umar, Said bin Zaid, Sulaiman al-Farisi dan selain mereka.

Di kalangan para Tabi'in pula seperti 'Ato' bin Abi Robah, Ibn Syihab al-Zuhri, al-Hasan al-Basri, Towus bin Kaisan, Salim bin Abdullah bin umar, al-Nakhaie'dan para Fuqaha' yang Tujuh. Inilah juga pendapat mazhab yang empat.

Dalil Ulama Yang Tidak Membenarkan.

1- Ayat al-Quran surah al-Waqi'ah : 77-80

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين

Maksudnya : Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang suci. yang diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.

2- al-Sunnah

- لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر

Maksudnya : "Jangan kamu menyentuh al-Quran melainkan kamu suci." (Disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh al-Zahabi)

- لا يمس القرآن إلا طاهر

Maksudnya : "Tidak menyentuh al-Quran melainkan orang yang suci." (Daruqutni di dalam Sunannya. Di dalam Majma' al-Zawa-id disebut rijal hadith ini Mauthuq.)

3- al-Ijma'

- Ijmak di kalangan para sahabat tidak bolehnya memegang al-Quran bagi orang yang berhadath. Diriwayatkan pendapat ini dari kalangan para fuqaha' sahabat, dan para sahabat yang masyhur. Tidak diketahui pula ada yang berbeza di zaman mereka. Ini termasuk di dalam Ijmak Sukuti. Pendapat ini juga diakui dengan riwayat yang menyebut kisah pengislaman Umar, ketikamana beliau masuk menemui adiknya dan suami adiknya yang sedang membaca al-Quran. Lalu Omar berkata : "Berikan kepadaku kitab yang kamu baca yang berada disisi kamu berdua." Lalu adiknya berkata : "Sesungguhnya engkau najis, tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci, Bangun dan pergilah bersuci..." (Riwayat Daruqutni dan al-Baihaqi)

- Daripada 'Alqamah : "Kami bermusafir bersama Sulaiman al-Farisi, lalu dia menunaikan hajatnya (buang air). Kami berkata kepadanya : "Berwudhu'lah supaya kami boleh bertanya kepada mu tentang ayat al-Quran." jawabnya : "Bertanyalah kepada aku, dalam kadaan aku tidak menyentuhnya." Lalu kami baca (tanya) apa yang kami kehendaki." Di dalam riwayat yang lain Sulaiman al-Farisi berkata : "Tanyalah kepadaku dan aku tidak memegangnya (al-Quran), sesungguhnya al-Quran tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci." (Musnaf Ibn Abi Syaibah)

----------------

2- Boleh :

Diriwayatkan pendapat ini dari Ibn 'Abbas, al-Sya'bi, al-Dohhak, al-Hakam In 'Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman, Daud al-Zahiri dan ianya dari mazhab al-Zahiri.

Dalil Ulama Yang Membenarkan

1- Thabit di dalam Sahih al-Bukahri dan Muslim bahawasanya Nabi s.a.w. telah mengutus Dehyah al-Kalbi (دحية الكلبي ) menemui Herakle (هرقــل) maharaja Rom, dengan surat yang terkandung di dalamnya ayat al-Quran seperti yang saya sebutkan di dalam posting di atas.

Ibn Hazm berkata : "Ini perbuatan Nabi s.aw. yang telah mengutuskan surat yang mana di dalamnya ada ayat ini kepada Nasara. telah diyakini bahawasanya maharaja Rom tersebut menyentuhnya. Jika dibolehkan seorang kafir menyentuhnya. Maka harus pula bagi seorang muslim yang berhadath menyentuhnya dari bab keutamaan."

2- Tidak thabit larangan menyentuh al-Quran bagi orang yang berhadath samada dari al-Quran ataupun al-Sunnah. Maka jadilah hukumnya sebagai harus.

3- Apabila membaca al-Quran harus bagi orang yang berhadath, maka menyentuhnya lebih utama untuk dibolehkan tanpa hukum haram.

4- Dibolehkan kepada kanak-kanak membawa al-Quran sedangkan mereka itu berhadath. Ini menunjukkan bolehnya menyentuh al-Quran bagi orang yang berhadath.

Jawapan Golongan Kedua Kepada Golongan Pertama :

1- Ayat al-Quran (لا يمسه إلا المطهرون ) adalah jumlah Khabar/prediket (tidak menyentunya). Ianya bukanlah jumlah arahan (jangan menyentuh) dan bukan juga tuntutan untuk mesti suci apabila hendak menyentuh al-Quran.

Maksud tidak menyentuhnya (al-Kitab) di dalam ayat di atas ialah kitab yang ada di langit (Luh Mahfuz). Maka yang dimaksudkan dengan al-Mutahharun (makhluk-makhluk yang suci) itu ialah para Malaikat yang suci daripada Syirik dan dosa.

2- Semua hadith yang menunjukkan larangan menyentuh al-Quran bagi orang yang berhadath adalah lemah.

3- Dakwaan wujudnya ijmak tidak kuat kerana terdapat bukti yang menunjukkan adanya perbezaan pendapat di kalangan Tabi'ien dan generasi selepas mereka.


Bantahan Golongan Pertama Kepada Golongan Kedua :

1- Hadith penghantaran surat kepada Herakle itu menunjukkan bolehnya menyentuh risalah atau buku yang mengandungi satu ayat dari al-Quran atau seumpamanya. Benda seumpama ini tidak dinamakan Mushaf. Nabi s.a.w. juga hanya menyebutkan satu ayat al-Quran sahaja dengan memaksudkannya sebagai dakwah. Maka perbuatan seumpama ini adalah harus.

2- Dakwaan lemahnya semua hadith yang melarang menyentuh al-Quran bagi orang yang berhadath adalah tidak benar. Maka hukum asal harus itu tidak boleh digunakan lagi.

3- Kebenaran bagi orng yang berhadath membaca al-Quran adalah untuk orang yang berhadath kecil sahaja jika ada keperluan, disebabkan wujudnya kesukaran untuk berwudhu pada setiap kali hendak membaca al-Quran. Jika wujudnya kesukaran, maka datanglah keringanan kerana المشقة تجلب التيسير .

4- Kebenaran kanak-kanak membawa al-Quran adalah atas sebab keperluan untuk belajar. Bahkan kanak-kanak bukanlah mukallaf.

Jawapan Golongan Pertama Kepada Golongan Kedua :

1-(لا يمسه إلا المطهرون) adalah jumlah Khabar/prediket yang merangkumi larangan.

Dakwaan pengkhabar "Tidak menyentuhnya (al-Quran)", adalah al-Quran yang berada di Luh Mahfuz adalah tidak benar, kerana selepas ayat tersebut ALLAH menyebut : "Yang diturunkan daripada tuhan sekelian alam. " Ini menunjukkan al-Quran yang dimaksudkan ialah mashaf al-QUran yang berada di tangan manusia.

2- Dakwaan kelemahan semua hadith tentang larangan menyentuh al-Quran bagi orang yang berhadath adalah tidak benar. Jika sekalipun setiap satu hadith tersebut tidak sunyi dari kecacatan, namun dengan himpunan kesemua jalan-jalannya menaikkkannya kedarjat Hasan. Maka ia boleh dijadikan hujah dan wajib beramal dengannya. Kata al-Albani : "Bahawasanya hadith tersebut jalan-jalannya tidak sunyi dari kelemahan, akan tetapi kelemahan yang ringan. Dimana tidak ada (rawinya) yang dituduh berbohong, sebaliknya kelemahannya disebabkan Irsal dan hafalan yang lemah. Maka seperti yang diakui di dalam ilmu mustalah, bahawasanya jalan-jalan hadith menguatkan antara satu sama yang lain, sepertimana yang diakui oleh al-Nawawi di dalam Taqribnya, kemudian al-Suyuti di dalam Syarahnya. Maka berdasarkan ini diriku (al-ALbani) merasa tenang untuk mensahihkan hadith ini. Terutamanya telah berhujah dengannya Imam al-Sunnah Ahmad bin Hanbal... dan telah mensahihkannya oleh sahabat Imam Ahmad al-Imam Ishak bin Rahuwiah."(Irwa' al-Ghalil).

Rumusan :

Hukum menyentuh al-Quran bagi yang berhadath ini adalah sesuatu yang diperselisihkan di kalangan ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Buktinya Dr. 'Umar bin Muhammad al-Sabil sendiri menyebut pendapat Ibn 'Abbas yang membolehkan menyentuh al-Quran bagi yang berhadath. Jika ianya ijmak mustahil wujud perbezaan pendapat di kalangan Tabi'ien. Dr. Husamuddin 'Ifanah pula mendakwa antara ulama mazhab Syafie yang mengharuskan wanita Haid memegang al-Quran ialah al-Muzani.

Jika meliihat kepada hujah-hujah kedua-dua pihak, kita akan mendapati kedua-duanya mendatangkan hujah dan dalil mereka. Maka jawapan kepada persoalan yang dilontarkan adalah seperti berikut :

1- Harus bagi wanita yang berhaid untuk dia membaca al-Quran dari hafalannya berdasarkan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Inilah pendapat Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, Ibn Taimiyyah memilih pendapat ini. Demikian juga al-Albani dan al-Syaukani juga merajihkan pendapat ini berdasarkan ketiadaan dalil secara jelas yang melarangnya.

2- Tidak boleh wanita haid menyentuh al-Quran. Inilah pendapat keempat-empat Imam Mazhab. Dalil utama dalam masaalah ini ialah hadith :

لا يمس القرآن إلا طاهر

Maksudnya : "Tidak menyentuh al-Quran melainkan orang yang suci (daripada hadath kecil dan besar)."

Ulama yang mengharuskan wanita haid dari menyentuh al-Quran beralasan kalimat Tohir (طاهر = Suci/bersih) di dalam hadith di atas boleh membawa berbagai maksud antaranya ; suci daripada syirik, suci daripada hadath kecil atau besar dan suci daripada najis. Jadi mereka berpendapat kalimat ini boleh mewujudkan beberapa maksud. Maka ia tidak boleh dijadikan hujah dalam melarang wanita yang berhaid dari menyentuh al-Quran. Namun maksud Tohir di dalam hadith ini yang lebih kuat ialah suci dari hadath kecil dan besar. Ini berdasarkan ayat al-Quran :

وما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم

Maksudnya : "dan ALLAH tidak menghendaki menjadikan kesusahan atas kamu, akan tetapi DIA menghendaki menbersihkan kamu." Ayat ini berbicara tentang wudhu dan tayammum.

Selain itu bukan menjadi tabiat Nabi s.a.w. menisbahkan orang mukmin sebagai Tohir yang membawa maksud suci/bersih daripada syirik (seperti yag difahami oleh ulama yang menharuskan wanita haid menyentuh al-Quran). Sebaliknya Nabi s.a.w. biasanya menisbahkan mereka dengan Iman. Ini menunjukkan kalimat Tohir di dalam hadith tersebut membawa maksud bersih/suci daripada hadath kecil dan besar. Inilah yang disebut oleh al-Syeikh al-Uthaimin di dalam al-Syarh al-Mumti'.

3- Sebagai langkah berhati-hati adalah baik untuk mengambil pendapat kempat-empat Imam Mazhab yang melarang wanita haid menyentuh al-Quran.

wallahu a'lam.
abdul_kadirp/s: Tak bleh sesuka hati kata orang lain 'lemah'
We Punish to Preach, not Preach to Punish

swordofdeen

 • *
 • Slashing Through Hypocrisy
  • View Profile
Reply #4 17 July, 2007, 07:21:00 PM
kalau b
tidak dinafikan perkara ini adalah khilaf yg saya kira tidak akan selesai sampai bila2.

So, beres. kita stop berbincang benda furu di internet sebab takut ada yang salah faham. kepada yang membaca artikel ni, better pergiberguru secara realiti, ada BERKATnya insyaAllah :)

Allahu'alam

p/s: bab imam bukhari tu, macam pernah saya tulis di meratq2 di internet. murajjih bukanlah mujtahid. Itu sahaja. Syaa tak nak ulas lagi panjang :) jadi yang tiada kena mengena tak perlu 'mengenakan diri' insyaAllah  :)

Reply #5 17 July, 2007, 10:19:28 PM
kalau b
tidak dinafikan perkara ini adalah khilaf yg saya kira tidak akan selesai sampai bila2.

So, beres. kita stop berbincang benda furu di internet sebab takut ada yang salah faham. kepada yang membaca artikel ni, better pergiberguru secara realiti, ada BERKATnya insyaAllah :)

Allahu'alam

p/s: bab imam bukhari tu, macam pernah saya tulis di meratq2 di internet. murajjih bukanlah mujtahid. Itu sahaja. Syaa tak nak ulas lagi panjang :) jadi yang tiada kena mengena tak perlu 'mengenakan diri' insyaAllah  :)
tak faham, siapa yg dimaksudkan dengen murajjih itu ??
Kajian Hingga Akhir Hayat...

Reply #6 20 July, 2007, 06:15:29 PM
 :)

:senyum: nak menyibukan diri je ni... sebenarnya ana ada mengalami keadaan mcm ni.. Ana da lama buat kajian memang ada dua pendapat semuanya sebiji seperti perbahasan di atas.. Dan pendpat yang mengatakan 'boleh' beralasan mengenai hadis lain 'kalau kita tak baca quran dalam tmpoh 3 hari maka iman akan lemah' dan pendapat mengatakan 'tidak boleh' mengatakan hadis yang membolehkan memegang dan membaca quran bg wanita haidh adalah dhaif (kalau nak amalkan boleh tapi tak perlu sebarkan pada org lain)...

Kemudian ana jumpa pendapat yang berada2 ditengah-tengah , ana fikir tindakan ini lebih berhati-hati. Bagi wanita yang haidh tidak boleh memegang quran tetapi boleh membaca quran..Yelah terkadang bila da berhari-hari tak baca quran ni jiwa rasa gersang pulak kan.. so kita baca ayat quran yang selalu kita baca atau kita amalkan dengan niat kita zikir (mengingati Allah). Sperti Al Fatihah, Kursi , al ikhlas, an nas dsb brgantung ape yang selalu antum amalkan.... 

 ::) Moga-moga Allah selalu bg kita ptunjuk dan tetapkan kita dengan ptunjukNya. :o


Reply #7 12 September, 2009, 10:54:13 AM
 :)

Nak tumpang bertanya..

" kalau orang pempuan uzur (haid), memang di haramkan untuk membaca ayat2 suci Al-Qurankan..
tapi..kalau terikut2 bacaan yang kita dengar daripada televisyen mahupun radio adakah kita di kira berdosa gak?? macam mana pula kalau kita membaca ayat qursy sebelum tidur, ataupun surah2 yang lain?? dulu ustazah saya pernah kata, kalau baca dalam hati ianya tidak di haramkan, tidak di kira dosa.. boleh di lakukan..betul ke??".

minta tunjuk ajar pada yang tahu..
' sesungguhnya, setelah DIA menyiapkan seluruh makhluk-NYA, maka
 di cipta-NYA satu tulisan untuk diri-NYA sendiri yang di letakkan-NYA di atas arasy yang berbunyi, SESUNGGUHNYA KASIH-KU MELEBIHI MARAH-KU"

assiddiq

 • *
 • "Dengan Kehendak dan KuasaNya"
  • View Profile
Reply #8 12 September, 2009, 12:07:17 PM
:)

Nak tumpang bertanya..

" kalau orang pempuan uzur (haid), memang di haramkan untuk membaca ayat2 suci Al-Qurankan..
tapi..kalau terikut2 bacaan yang kita dengar daripada televisyen mahupun radio adakah kita di kira berdosa gak?? macam mana pula kalau kita membaca ayat qursy sebelum tidur, ataupun surah2 yang lain?? dulu ustazah saya pernah kata, kalau baca dalam hati ianya tidak di haramkan, tidak di kira dosa.. boleh di lakukan..betul ke??".

minta tunjuk ajar pada yang tahu..
Wsalam
Spupu perempuan sy pernah bertanya pada guru saya.. dan guru saya menjawab
Boleh aja cuma  jgn sentuh dan Niatkan ianya berzikir..
Wallahualam
"Al-haqqu bila nizom yaghlibuhul-baatil binnizom"
Maksudnya: "Sesuatu kebenaran yang tidak sistematik akan dikalahkan oleh kebatilan yang sistematik dan terancang."
http://Http://cahayarabbani.blogspot.com
http://Http://islamicmoviecollection.blogspot.com
assiddiq@ymail.com

sutera_kasih85

 • *
 • + Human Is Not PeRfecT +
  • View Profile
Reply #9 12 September, 2009, 12:14:17 PM
Quote
memang di haramkan untuk membaca ayat2 suci Al-Qurankan..

sama sekali tidak diharamkan utk membaca , tetapi diharamkan menyentuh mashaf alquran itu...
jangan salah tafsir lak...
betul ape yang diterangkan oleh ASSIDDIQ tuh...
Success Through Endeavour
<img src="http://i87.servimg.com/u/f87/12/77/43/73/banner12.gif?v=0" border="0">

beruang

 • *
 • Bersatu sebagai satu Usrah dalam satu Halaqah...
  • View Profile
Reply #10 12 September, 2009, 04:33:45 PM
:)

Jangan pula semasa mengikut bacaan itu berniat membaca al-quran tetapi niat sebagai zikir.

Reply #11 12 September, 2009, 04:38:41 PM
yg tak dtg bulan tu baca sebagai panduan ke ... nak peringatkan diri sendiri dan org lain ke ... nak jadikan cerita mengumpat lagi pencela dalam menghukum aib org lain

opss saya pun sedang mencela rupa2 ... Semoga Allah perbaiki amal dan akhlak kami

(30:28)  Dia membuat perumpamaan untuk kamu dr dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yg dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yg telah Kami berikan kpdmu; maka kamu sama dgn mrk dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kpd mrk sebagaimana kamu takut kpd dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yg berakal.
(30:29)  Tetapi org2 yg zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yg akan menunjuki org yg telah disesatkan Allah? & tiadalah bagi mrk seorg penolongpun.
(30:30)  Maka hadapkanlah wajahmu dgn lurus kpd agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yg telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pd fitrah Allah. (Itulah) agama yg lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ,
(30:31)  dgn kembali bertaubat kpd-Nya & bertakwalah kpd-Nya serta dirikanlah solat & janganlah kamu termasuk org2 yg mempersekutukan Allah,
(30:32)  yaitu org2 yg memecah-belah agama mrk  & mrk menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dgn apa yg ada pd golongan mrk.
(30:33)  Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mrk menyeru Tuhannya dgn kembali bertaubat kpd-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kpd mrk barang sedikit rahmat  drpd-Nya, tiba-tiba sebagian dr mrk mempersekutukan Tuhannya,

Rasulullah turun berusaha satukan umat manusia yg berpecah2 .... nie cerita kuman seberang laut je ... jgn GAJAH2 dibiarkan berkeliaran ... dah memang pepatah org2 tua pun dah cakap

Reply #12 21 December, 2009, 09:58:26 PM
salam semua........
so camana jawapan yang sebenarnya eh............akak mcm xberapa nk faham sgt neh.....adehhhhhhh
akak ni dh jadik kebiasaan baca quran, especially yasin tu jadi kemestian la plak...........
masalahnya bila akak dtg haidh, akak masih baca jugak walopun hanya melalui tenet maknanya tanpa memegang/menyentuh quran tu sendiri, abis tu camana eh?......
ada yang kata haram.....alamak, camana eh......

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #13 21 December, 2009, 10:35:52 PM


Telah disepakati  oleh para Fuqaha' dan  4 Mazhab . Dan keempat-empat Mazhab mensepakati  sehinggalah ke zaman skrg, masih bersetuju bahawa hukum memegang Alquran bagi yang berhadas adalah haram.

Berdasarkan nas berikut: firman Allah:

Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. [al-Waqiah 56:79]

Diikuti dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci.[1]
Pengurusan, Pentadbiran Forum Halaqahnet.
Penal Utama Baitul Muslim


Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #14 21 December, 2009, 10:39:04 PM

Kedua: Hukum wanita yang didatangi haid membaca al-Qur’an.

Dalam persoalan ini terdapat sebuah hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid.[4]

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #15 21 December, 2009, 10:43:53 PM

Dr. 'Umar bin Muhammad al-Sabil, dari University Umm al-Qura, di dalam tulisannya (حكم الطهارة لمس القرآن الكريمwink mendakwa ijmak ulama tidak boleh memegang al-Quran bagi orang yang berhadath besar.
Melainkan Daud al-Zahiri dan pengikut-pengikutnya dari ahli Zahir.

- Para ulama berbeza pendapat bagi orang yang berhadath kecil.

1- Tidak boleh :

Inilah pendapat para sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Said bin Abi Waqqas, Ibn Umar, Said bin Zaid, Sulaiman al-Farisi dan selain mereka.

Di kalangan para Tabi'in pula seperti 'Ato' bin Abi Robah, Ibn Syihab al-Zuhri, al-Hasan al-Basri, Towus bin Kaisan, Salim bin Abdullah bin umar, al-Nakhaie'dan para Fuqaha' yang Tujuh. Inilah juga pendapat mazhab yang empat.

Dalil Ulama Yang Tidak Membenarkan.

1- Ayat al-Quran surah al-Waqi'ah : 77-80

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين

Maksudnya : Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang suci. yang diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.

2- al-Sunnah

- لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر

Maksudnya : "Jangan kamu menyentuh al-Quran melainkan kamu suci." (Disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh al-Zahabi)

- لا يمس القرآن إلا طاهر

Maksudnya : "Tidak menyentuh al-Quran melainkan orang yang suci." (Daruqutni di dalam Sunannya. Di dalam Majma' al-Zawa-id disebut rijal hadith ini Mauthuq.)

3- al-Ijma'

- Ijmak di kalangan para sahabat tidak bolehnya memegang al-Quran bagi orang yang berhadath. Diriwayatkan pendapat ini dari kalangan para fuqaha' sahabat, dan para sahabat yang masyhur. Tidak diketahui pula ada yang berbeza di zaman mereka. Ini termasuk di dalam Ijmak Sukuti. Pendapat ini juga diakui dengan riwayat yang menyebut kisah pengislaman Umar, ketikamana beliau masuk menemui adiknya dan suami adiknya yang sedang membaca al-Quran. Lalu Omar berkata : "Berikan kepadaku kitab yang kamu baca yang berada disisi kamu berdua." Lalu adiknya berkata : "Sesungguhnya engkau najis, tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci, Bangun dan pergilah bersuci..." (Riwayat Daruqutni dan al-Baihaqi)

- Daripada 'Alqamah : "Kami bermusafir bersama Sulaiman al-Farisi, lalu dia menunaikan hajatnya (buang air). Kami berkata kepadanya : "Berwudhu'lah supaya kami boleh bertanya kepada mu tentang ayat al-Quran." jawabnya : "Bertanyalah kepada aku, dalam kadaan aku tidak menyentuhnya." Lalu kami baca (tanya) apa yang kami kehendaki." Di dalam riwayat yang lain Sulaiman al-Farisi berkata : "Tanyalah kepadaku dan aku tidak memegangnya (al-Quran), sesungguhnya al-Quran tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci." (Musnaf Ibn Abi Syaibah)

minaina

 • *
 • setiap yg berlaku pasti ade hikmahnya
  • View Profile
Reply #16 21 December, 2009, 11:17:59 PM
saye nak tanye..hukum bace alquran dalam ketakutan dalam keadaan haid..mcm darurat la..sebab time tu memang kite sorang2..ade gangguan plk tuh..so bile nak tenangkan kan hati bace ape yg dh hafal..tanpa pegang kitab le..ade sape2 boleh tlg?..
bukan mudah memiliki apa yang diingin dalam hidup..
selagi ia masih berada dalam genggaman,hargai dan sayangilah ia dengan seikhlasnya..
kerana penyesalan sudah tdk berarti ketika kita kehilangannya..

Nor_207

 • *
 • Just be yourself
  • View Profile
Reply #17 01 September, 2010, 07:45:42 PM
Tumpang tanya sebab saya masih kurang jelas, bolehkan wanita yang haid memegang surah yasin dan mathurat yang mengandungi terjemahan ayat? Jika surah yasin itu tiada terjemahan bagaiman pula?
Mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis

Reply #18 01 September, 2010, 08:25:27 PM
sekadar cadangan.. kalau tak boleh pegang. bacalah quran online.

Ummi Munaliza

 • *
 • Anniversary Ke 32
  • View Profile
Reply #19 01 September, 2010, 08:27:23 PM
Tumpang tanya sebab saya masih kurang jelas, bolehkan wanita yang haid memegang surah yasin dan mathurat yang mengandungi terjemahan ayat? Jika surah yasin itu tiada terjemahan bagaiman pula?


1- Hadith penghantaran surat kepada Herakle itu menunjukkan bolehnya menyentuh risalah atau buku yang mengandungi satu ayat dari al-Quran atau seumpamanya. Benda seumpama ini tidak dinamakan Mushaf. Nabi s.a.w. juga hanya menyebutkan satu ayat al-Quran sahaja dengan memaksudkannya sebagai dakwah. Maka perbuatan seumpama ini adalah harus.


Berdasarkan hadith , maka harus wanita yang haid memengang  surah Yassin dan mathurat yang mengandungi terjemahan.

divider3
halaqahforum4