Fiqh Keutamaan (Aulawiyat) oleh Yusuf Qardhawi

Author Topic: Fiqh Keutamaan (Aulawiyat) oleh Yusuf Qardhawi  (Read 11995 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

06 October, 2010, 11:30:22 PM
 :)

Tajuk penuhnya: Fiqh Keutamaan (Keutamaan Tugas-tugas Kaum Muslimin) : Satu Kajian Baru dari Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah

Reply #1 06 October, 2010, 11:32:35 PM
`Awlawiyat’ bermaksud keutamaan dari perkataan `aula’ yang bermaksud lebih utama daripada perkara yang perlu diutamakan. Ia sama seperti penggunaan perkataan awal atau terawal.

Reply #2 06 October, 2010, 11:35:07 PM
BAB BESAR

Bab 1 - Hajat Umat Islam Terhadap Fiqh Keutamaan
Bab 2- Keutamaan Kualiti Ke Atas Kuantiti
Bab 3- Keutamaan Kefahaman Ke Atas Semata-mata Hafalan
Bab 4- Keutamaan Dalam Bidang Fatwa dan Dakwah
Bab 5- Keutamaan Dalam Bidang Amal Perubatan
Bab 6- Keutamaan Dalam Perkara-Perkara Yang Diperintahkan Allah Ta'ala

Reply #3 06 October, 2010, 11:43:23 PM
Bab 7-Keutamaan Dalam Perkara-Perkara Yang Dilarang Allah Ta'ala
Bab 8- Sifat Sangat Kedekut
Bab 9- Keutamaan Dalam Bidang Pembaharuan Masyarakat
Bab 10-Fiqh Al-Awlawiyat Di dalam Ilmu Warisan Islam
Bab 11- Keutamaan Mengikut Pandangan Para Pejuang Pembaharuan Di Era Moden

(Tamat)

Reply #4 06 October, 2010, 11:45:45 PM
buku nie terjemahan bahasa malaysia or indonesia??

harge pasaran berape?

Reply #5 06 October, 2010, 11:46:50 PM
bahasa malaysia

penterjemahnya Ahmad Nuryadi Asmawi
Fakulti Pengajian Ilmu-Ilmu Wahyu dan Warisan Islam,
UIA,
Petaling Jaya,
Selangor.

Harganya RM20.

Saya beli di Pasar Kedai Payang, Kuala Terengganu.
Bersama buku Berzanji Terjemahan.

Reply #6 06 October, 2010, 11:52:10 PM
BAB KECIL:

Bab 11- Keutamaan Mengikut Pandangan Para Pejuang Pembaharuan Di Era Moden

1-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ms 309
2-Sheikh Muhammad Ahmad al-Mahdi ms 310
3-Sayyid Jamaluddin al-Afghani ms 310
4-Imam Muhammad Abduh ms 310
5-Imam Hassan al-Banna ms 312
6-Imam Sayyid Abul Ala al-Maududi ms 317
7-Al-Syahed Sayyid Qutb ms 317
8-Professor Muhammad al-Mubarak ms 324
9-Sheikh Muhammad Al-Ghazali ms 329

(Tamat)

Reply #7 06 October, 2010, 11:53:53 PM
betul ke bahasa malaysia??

gaya bahasa dia ?
:senyum: maaf
saya fobia ngan bahasa indonesia nie
kurang paham  :p :p :p

ok, boleh letak list buku wajib beli

terima kasih
jazakallah

Reply #8 07 October, 2010, 12:00:41 AM
Bab 8- Sifat Sangat Kedekut

1-Sifat Sangat Kedekut 207
2-Hawa Nafsu yang Dituruti 209
3-Sifat Berbangga dengan pendapat sendiri 210
4-Sifat Riak yang terkutuk 211
5-Cinta Dunia dan Mengutamakannya 213
6-Cinta Pangkat Dan Kedudukan 215
7-Dosa-dosa kecil 215
8-Bid'ah I'tiqadiyah dan Amaliyah 227
9-Perkara2 Syubahat 231
10-Perkara2 Makruh 239
11-Hawa Nafsu yang diturut 240

Reply #9 07 October, 2010, 12:07:46 AM
Bab 9 - Keutamaan Dalam Bidang Pembaharuan Masyarakat

1-Perubahan Mentaliti Sebelum Perubahan Organisasi 241
2-Tarbiyah sebelum Jihad 245
3-Mengapa Tarbiyah mesti diutamakan? 253
4-KEUTAMAAN PERTARUNGAN PEMIKIRAN 255
5-Pertarungan pemikiran di kalangan umat Islam 256
6-Aliran Khurafat 256
7-Aliran Tekstual 257
8-Aliran Keras dan Tidak Kompromi 257
9-Aliran Keadilan (Wasatiyah) 258
10-Tugas Aliran Keadilan 260
11-Mana yang mesti didahulukan: Melaksanakan Shariat Islam atau Tarbiyah dan Penerangan? 265

Reply #10 07 October, 2010, 04:07:44 AM
BAB 1 - Hajat Umat Islam Terhadap Fiqh Keutamaan

1-Pendahuluan 1
2-Rapuhnya Asas Keutamaan Umat 8
3-Rapuhnya Keutamaan Penilaian Cendekiawan Muslim 11
4-HUBUNGAN FIQH KEUTAMAAN DENGAN JENIS2 FIQH YANG LAIN 24
5-Hubungan Fiqh Keutamaan (Fiqh Al-Awlawiyat) dengan Fiqh Pertimbangan (Fiqh al-Muwazanat)
6-Melakukan Pertimbangan di antara pelbagai al-Masalih (Kemaslahatan) 25

Reply #11 07 October, 2010, 04:16:42 AM
7-Pertimbangan al-Mafasid (Kemafsadatan) atau al-Madhor (Kemudaratan) antara satu dengan lainnya 27
8-Pertimbangan antara al-Masalih (kemaslahatan) dan al-Mafasid (Kerosakan) apabila terjadi pertembungan antara keduanya 29

Reply #12 12 October, 2010, 11:47:54 AM
9-Bagaimana al-Masalih (Kebaikan) dan al-Mafasid (Keburukan) dapat dikenali? 31
10-Pendapat Ibn Abd. Salam 31
11-Bagaimana Kebaikan dan Keburukan Dunia/Akhirat dapat dikenali? 35
12-Tujuan disusunnya Kitab: Qawaid al-Ahkam 36
13-Hubungan Fiqh al-Aulawiyat (Fiqh Keutamaan) dengan Fiqh al-Maqasid (Maksud Syariat Ilmu Fiqh) 37
14-Hubungan Fiqh al-Aulawiyat dengan Fiqh al-Nusus (Fiqh Nas Al-Quran dan Al-Sunnah) 39

Reply #13 12 October, 2010, 10:41:14 PM
Bab2 Keutamaan Kualiti ke atas Kuantiti

1-Keutamaan Kualiti ke atas Kuantiti 41
2-Keutamaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran 59
3-Keutamaan Ilmu ke atas Amal 59
4-Ilmu adalah syarat bagi semua jenis kepimpinan (Politik, Ketenteraan dan Kehakiman) 64
5-Pentingnya ilmu bagi seorang Mufti 66
6-Pentingnya ilmu bagi para pendakwah dan guru 69

Reply #14 12 October, 2010, 11:38:31 PM
Bab 3
Keutamaan Kefahaman ke atas semata-mata Hafalan

1-Keutamaan Kefahaman ke atas semata-mata Hafalan 73
2-Keutamaan "al-Maqasid" ke atas "al-Zawahir"
3-Keutamaan Ijtihad ke atas Taqlid 78
4-Keutamaan perancangan dan pengkajian strategik bagi urusan-urusan dunia 80
5-Keutamaan2 dalam pandangan2 fiqh 81
6-Pemisah antara "al-Qat'i" dan al-Zonni" 83

Reply #15 13 October, 2010, 12:30:50 AM
Bab 4

Keutamaan dalam bidang Fatwa dan Dakwah

1-Keutamaan memberikan keringanan dan kemudahan atas sikap memberatkan dan menyusahkan 91
2-Mengakui keadaan darurat yang datang menimpa 100
3-Perubahan fatwa kerana perubahan masa dan tempat 101
4-Memahami "Sunnah al-Tadarruj" (Gradualiti) 104
5-Meluruskan kembali wawasan Pemilikan Muslim 106
6-Cara yang benar: Mengikut konsep al-Quran 109

Reply #16 13 October, 2010, 12:49:12 AM
BAB 5

Keutamaan dalam bidang amal perubatan

1-Keutamaan amal yang berkesinambungan ke atas amal yang terputus-putus 113
2-Keutamaan amalan yang memberikan manfaat kepada orang ramai daripada amalan yang memberikan manfaat untuk diri sendiri sahaja 116
3-Keutamaan amal yang lebih lama dan panjang kegunaan dan manfaat ke atas selainnya 122
4-Keutamaan amal di zaman fitnah 124
5-Keutamaan amalan hati ke atas amalan badan 127
6-Perbezaan keutamaan kerana perbezaan zaman, tempat dan situasi 134
7-Amalan Duniawi yang paling utama 134
8-Amalan Ibadah yang paling utama 136

Reply #17 14 October, 2010, 10:26:49 AM
Bab 6

Keutamaan dalam perkara2 yang diperintahkan Allah Taala

1-Keutamaan usul (Asas) ke atas furu' (Cabang) 145
2-Keutamaan amalan fardhu ke atas amalan sunnah 149
3-Bersikap longgar terhadap perkara sunnah dan mustahab 150
4-Tindakan salah: Mengutamakan sunnah dan melalaikan wajib 153
5-Pandangan bernas Imam al-Raghib al-Asfahani 155
6-Keutamaan fardhu ain ke atas fardhu kifayah 156
7-Peringkat2 fardhu kifayah 158
8-Keutamaan hak2 manusia ke atas semata2 hak Allah 159
9-Keutamaan hak2 jamaah ke atas hak2 individu 163
10-Keutamaan wala' (mengikut) kepada jamaah ke atas wala' kepada individi atau kaum 166
11-Menanamkan semangat berjamaah dalam diri tiap2 individu 170

Reply #18 31 October, 2010, 03:19:55 PM
BAB 7

Keutamaan dalam perkara2 yang dilarang Allah

1-Kufur al-ilhad dan al-juhud (Ingkar dan tidak mengakui Allah) 173
2-Kufur syirik 174
3-Kufur ahli kitab 176
4-Kufur orang murtad 180
5-Kufur munafiq 183
6-Membezakan antara kufur, syirik, nifaq besar dan kecil 185
7-Kekufuran: Besar dan kecil 186
8-Pandangan imam ibnu qayyim 189
9-Syirik besar dan kecil 191
10-Nifaq besar dan kecil 194
11-Dosa2 besar 196
12-Dosa2 maksiat hati yang besar 198
13-Maksiat Nabi Adam AS dan maksiat iblis 198
14-Bahaya Takabbur 201
15-Hasad dan Dengki 203

Reply #19 31 October, 2010, 07:00:52 PM
ya tuan hasin

bagaimana dengan keutamaan oleh diri

apa yang terutama, Allaah, nyawa, keturunan ................ ada idak dalam itu kitab

semuga kita dapat perhatikan keutamaan apa yang patut kita dahulukan

divider3
halaqahforum4