*

Cara Miliki Sifat Taqwa

<div style="margin-left: 40px;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: Verdana;">Cara Miliki Sifat Taqwa</span></h1> <font size="2" style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-family: Verdana; font-style: italic;">www.Halaqah.net</span></font><br /> <font size="2"><strong style="font-family: Verdana;">Pengirim :</strong> <strong><a href="http://halaqah.net/v10/index.php?action=profile;u=15398" title="Lihat Profil bagi Al-Hikam" style="color: rgb(0, 219, 255);">Al-Hikam</a></strong></font><br /> <font size="3"><strong style="font-family: Verdana; font-style: italic;">Editor : </strong><a style="color: rgb(101, 255, 25); font-style: italic;" href="http://halaqah.net/v10/index.php?action=profile;u=2127">PenaHalaqah</a></font> <br style="font-family: Verdana;" /> </div> <br style="font-family: Verdana;" /> <br style="font-family: Verdana;" /> <br style="font-family: Verdana;" /> </div> <div style="font-family: Verdana; margin-left: 40px;" class="entry"> <div class="snap_preview"> <p><img hspace="3" align="left" vspace="3" alt="" style="width: 312px; height: 312px;" src="http://www.al-athariyyah.com/images/elements/reality_of_taqwa_small.jpg" />SABAN minggu khatib dalam khutbahnya mengingatkan mengenai ketakwaan kepada Allah. Persoalannya, adakah kita faham erti takwa?</p> <p><!--Start Photo -->Dalam bahasa Arab, perkataan &lsquo;takwa&rsquo; berasal dari kata kerja &lsquo;ittaqa&rsquo; bermaksdu &lsquo;berwaspada dan berjaga-jaga&rsquo; atau &lsquo;takut kepada Allah dan menjauhi segala larangan-Nya&rsquo;.</p> <p>Ittaqa juga bermaksud &lsquo;menjadikannya pelindung daripada sesuatu perkara&rsquo;.</p> <p><br /> Jelaslah, takwa bukan saja membawa maksud takut kepada Allah, malah menjadikannya pelindung dan pemelihara kita daripada sebarang perkara buruk dan bahaya.</p> <p>Ketinggian tahap takwa amat jelas apabila ia dijadikan ukuran kepada pemilihan hamba Allah S.W.T yang dipandang mulia di sisi-Nya.</p> <p>Firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya), sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).&rdquo; (Surah al-Hujurat, ayat 13).</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> Dalam al-Quran, terdapat banyak ayat yang menggunakan perkataan takwa atau perkataan yang membawa maksud takwa menggunakan bentuk yang berbeza seperti dalam bentuk kata perintah seperti &lsquo;ittaquu&rsquo; yang bermaksud &lsquo;bertakwalah kamu&rsquo; atau kata nama yang merujuk kepada golongan bertakwa seperti perkataan &lsquo;muttaqin&rsquo;.</p> <p>Beberapa perkara yang dikaitkan dengan takwa menerusi ayat al-Quran perlu diteliti, antaranya berbuat baik sesama insan serta bermaaf-maafan.</p> <p>Ayat berkenaan berkaitan dengan hubungan suami dan isteri yang sudah bercerai. Firman Allah s.w.t yang bermaksud: &ldquo;Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.&rdquo; (Surah al-Baqarah, ayat 237).</p> <p>Sentiasa berlaku adil. Perkara terbabit dijelaskan Allah menerusi firman-Nya yang bermaksud: &lsquo;Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.&rdquo; (Surah al-Ma&rsquo;idah, ayat 8).</p> <p>Melakukan amalan dengan keikhlasan. Allah menjelaskan perkara ini serta mengambil ibadah korban sebagai contoh, firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Daging dan darah haiwan korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu.&rdquo; (Surah al-Hajj, ayat 37).</p> <p>Melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesabaran. Hal ini dijelaskan Allah dalam al-Quran serta mengambil contoh perintah solat bagi menggambarkan ibadah yang diperintahkan Allah sememangnya memerlukan kesabaran dalam pelaksanaannya.</p> <p><br /> Gangguan syaitan dan juga dorongan nafsu manusia yang mengarah kepada keburukan akan sentiasa menjadi penghalang utama kepada pelaksanaan ibadah dan perintah Allah.</p> <p>Firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Dan perintahlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.&rdquo; (Surah Toha, ayat 132).</p> <p>Menjaga hak orang lain dan memenuhi janji. Firman Allah bermaksud: &ldquo;Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, kerana), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertakwa, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa.&rdquo; (Surah Ali &lsquo;Imraan, ayat 76).</p> <p>Berdasarkan beberapa potong ayat di atas, jelas kepada kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah ia berkait rapat dengan amalan jiwa atau dalaman seseorang Muslim.</p> <p>Dapat disimpulkan sifat terpuji mestilah sentiasa disemai dalam diri setiap individu Muslim bagi mencapai ketakwaan yang sebenar.</p> <p>Berbaik sangka sesama manusia, mudah memberi dan meminta maaf, sabar, adil, ikhlas, memenuhi janji, berkasih sayang, reda antara amalan hati yang boleh membentuk peribadi yang terpuji serta menjadi prasyarat penting dalam mencapai martabat golongan yang bertakwa.</p> <p>Tanpa takwa yang sebenar dalam diri, segala perintah Allah yang dilaksanakan tidak membawa sebarang faedah kepada diri serta kehidupan dunia dan akhirat.<br /> Marilah sama-sama kita berusaha menyuburkan rohani dan jiwa dengan sifat terpuji seperti dibuktikan Rasulullah melalui keperibadiannya yang tinggi serta luhur.</p> <p>Allah menyatakan takwa itu sepatutnya dijadikan pakaian bagi diri setiap Muslim dan ia sebaik-baik pakaian. Firman Allah yang bermaksud:&rdquo;Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami menurunkan kepada kamu (bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan; dan pakaian berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya.&rdquo; (Surah al-A&rsquo;raaf, ayat 26).</p> <p>Ibnu Kathir dalam tafsirnya Tafsir al-Qur&rsquo;an al-&rsquo;Azim sebagai berkata beberapa pendapat ulama tafsir mengenai makna &lsquo;pakaian&rsquo; dalam ayat itu.<br /> Ikrimah menyatakan yang dimaksudkan dengan pakaian itu ialah pakaian yang dipakai orang bertakwa pada Hari Kiamat.</p> <p>Qatadah pula menafsirkan yang dimaksudkan dengan &lsquo;pakaian takwa&rsquo; itu adalah iman, manakala al-&rsquo;Aufi mengambil pendapat Ibn Abbas yang menafsirkan &lsquo;pakaian takwa&rsquo; itu sebagai amal soleh. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998, juzu&rsquo; 3, halaman 1418)</p> <p>Menurut Ibn Kathir semua maksud itu membawa pengertian dan tujuan sama. Perumpamaan itu jelas bahawa takwa amat penting dan setiap Muslim wajib memilikinya serta terus melakukan amalan yang dapat meningkatkannya.</p> <p>Sesungguhnya ganjaran syurga milik mereka yang tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang muttaqin. Firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya.&rdquo; (Surah al-Hijr, ayat 45).</p> <div class="entry"> <div class="snap_preview"> <p>SABAN minggu khatib dalam khutbahnya mengingatkan mengenai ketakwaan kepada Allah. Persoalannya, adakah kita faham erti takwa?</p> <p><!--Start Photo -->Dalam bahasa Arab, perkataan &lsquo;takwa&rsquo; berasal dari kata kerja &lsquo;ittaqa&rsquo; bermaksdu &lsquo;berwaspada dan berjaga-jaga&rsquo; atau &lsquo;takut kepada Allah dan menjauhi segala larangan-Nya&rsquo;.</p> <p>Ittaqa juga bermaksud &lsquo;menjadikannya pelindung daripada sesuatu perkara&rsquo;.<br /> Jelaslah, takwa bukan saja membawa maksud takut kepada Allah, malah menjadikannya pelindung dan pemelihara kita daripada sebarang perkara buruk dan bahaya.</p> <p>Ketinggian tahap takwa amat jelas apabila ia dijadikan ukuran kepada pemilihan hamba Allah S.W.T yang dipandang mulia di sisi-Nya.<img hspace="3" align="right" vspace="3" alt="" style="width: 436px; height: 330px;" src="http://muhtarsuhaili.files.wordpress.com/2007/07/hebatnya-orang2-yang-beriman.jpg" /></p> <p>Firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya), sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).&rdquo; (Surah al-Hujurat, ayat 13).</p> <p><br /> Dalam al-Quran, terdapat banyak ayat yang menggunakan perkataan takwa atau perkataan yang membawa maksud takwa menggunakan bentuk yang berbeza seperti dalam bentuk kata perintah seperti &lsquo;ittaquu&rsquo; yang bermaksud &lsquo;bertakwalah kamu&rsquo; atau kata nama yang merujuk kepada golongan bertakwa seperti perkataan &lsquo;muttaqin&rsquo;.</p> <p>Beberapa perkara yang dikaitkan dengan takwa menerusi ayat al-Quran perlu diteliti, antaranya berbuat baik sesama insan serta bermaaf-maafan.</p> <p>Ayat berkenaan berkaitan dengan hubungan suami dan isteri yang sudah bercerai. Firman Allah s.w.t yang bermaksud: &ldquo;Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.&rdquo; (Surah al-Baqarah, ayat 237).</p> <p>Sentiasa berlaku adil. Perkara terbabit dijelaskan Allah menerusi firman-Nya yang bermaksud: &lsquo;Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.&rdquo; (Surah al-Ma&rsquo;idah, ayat 8).</p> <p>Melakukan amalan dengan keikhlasan. Allah menjelaskan perkara ini serta mengambil ibadah korban sebagai contoh, firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Daging dan darah haiwan korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu.&rdquo; (Surah al-Hajj, ayat 37).</p> <p>Melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesabaran. Hal ini dijelaskan Allah dalam al-Quran serta mengambil contoh perintah solat bagi menggambarkan ibadah yang diperintahkan Allah sememangnya memerlukan kesabaran dalam pelaksanaannya.<br /> Gangguan syaitan dan juga dorongan nafsu manusia yang mengarah kepada keburukan akan sentiasa menjadi penghalang utama kepada pelaksanaan ibadah dan perintah Allah.</p> <p>Firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Dan perintahlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.&rdquo; (Surah Toha, ayat 132).</p> <p>Menjaga hak orang lain dan memenuhi janji. Firman Allah bermaksud: &ldquo;Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, kerana), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertakwa, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa.&rdquo; (Surah Ali &lsquo;Imraan, ayat 76).</p> <p>Berdasarkan beberapa potong ayat di atas, jelas kepada kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah ia berkait rapat dengan amalan jiwa atau dalaman seseorang Muslim.</p> <p>Dapat disimpulkan sifat terpuji mestilah sentiasa disemai dalam diri setiap individu Muslim bagi mencapai ketakwaan yang sebenar.</p> <p>Berbaik sangka sesama manusia, mudah memberi dan meminta maaf, sabar, adil, ikhlas, memenuhi janji, berkasih sayang, reda antara amalan hati yang boleh membentuk peribadi yang terpuji serta menjadi prasyarat penting dalam mencapai martabat golongan yang bertakwa.</p> <p>Tanpa takwa yang sebenar dalam diri, segala perintah Allah yang dilaksanakan tidak membawa sebarang faedah kepada diri serta kehidupan dunia dan akhirat.<br /> Marilah sama-sama kita berusaha menyuburkan rohani dan jiwa dengan sifat terpuji seperti dibuktikan Rasulullah melalui keperibadiannya yang tinggi serta luhur.</p> <p>Allah menyatakan takwa itu sepatutnya dijadikan pakaian bagi diri setiap Muslim dan ia sebaik-baik pakaian. Firman Allah yang bermaksud:&rdquo;Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami menurunkan kepada kamu (bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan; dan pakaian berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya.&rdquo; (Surah al-A&rsquo;raaf, ayat 26).</p> <p>Ibnu Kathir dalam tafsirnya Tafsir al-Qur&rsquo;an al-&rsquo;Azim sebagai berkata beberapa pendapat ulama tafsir mengenai makna &lsquo;pakaian&rsquo; dalam ayat itu.<br /> Ikrimah menyatakan yang dimaksudkan dengan pakaian itu ialah pakaian yang dipakai orang bertakwa pada Hari Kiamat.</p> <p>Qatadah pula menafsirkan yang dimaksudkan dengan &lsquo;pakaian takwa&rsquo; itu adalah iman, manakala al-&rsquo;Aufi mengambil pendapat Ibn Abbas yang menafsirkan &lsquo;pakaian takwa&rsquo; itu sebagai amal soleh. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998, juzu&rsquo; 3, halaman 1418)</p> <p>Menurut Ibn Kathir semua maksud itu membawa pengertian dan tujuan sama. Perumpamaan itu jelas bahawa takwa amat penting dan setiap Muslim wajib memilikinya serta terus melakukan amalan yang dapat meningkatkannya.</p> <p>Sesungguhnya ganjaran syurga milik mereka yang tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang muttaqin. Firman Allah yang bermaksud: &ldquo;Sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya.&rdquo; (Surah al-Hijr, ayat 45).</p> </div> </div> </div> </div> <div style="margin-left: 40px;"><br style="font-family: Verdana;" /> </div>

[ 14 May 2010 ]

Comments *

1) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: nizar_khan on 15 May, 2010, 11:13:23 AM
ciri ciri bertaqwa di al-merapu.blogspot.com, daripada khutbah kata dol_bendol
inshallah boleh tambah kefahaman
2) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: Awit1910 on 17 May, 2010, 10:34:52 AM
Syukron atas artikel...Pengisian yang menarik.. Tapi Artikel ni tertulis sebanyak 2 kali...
3) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: muhdnizamuddin on 08 June, 2010, 07:33:09 AM
Alhamdilillah...semoga nasihat dan ceramah ini dpt menyedarkan hatiku dan hati semua yang melihatnya..InsyaAllah!!!!
4) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: dadida on 19 June, 2010, 08:31:12 PM
kalau kita telah melakukan ksilapan yang bsar, boleh kah kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa stelah berusaha utk memperbaiki diri? bagaimana utk memperbaiki diri tnpa melibatkan org lain?
5) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: aiqa90 on 18 October, 2010, 09:06:06 PM
panjangnye nak baca
6) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: khairul MIAW on 20 November, 2010, 08:34:01 AM
MUDAHAN KITA SEMUA MENJADI HAMBA ALLAH YANG BERTAQWA
7) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: ifahuzir on 08 April, 2011, 04:06:38 PM
Aduh.. Susahnyer nak ilmu nih.. nak juling mata.. bagi la setiap perenggan tu pependek dan jejarak sikit.. baru mudah nak baca.. font kecik pun takder hal sebab leh zoom..

camner pun, Terimakasih bebanyak.. Alhamdulillah..
8) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: pakya on 03 May, 2011, 06:07:32 PM
9) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: pakya on 03 May, 2011, 06:19:08 PM
Mafhum dialog antara Amirin Mukmimin Umar Al-Khattab dgn Ubai b. Kaab tg Taqwa.

AM: Ya, Ubai, bolehkah engkau ceritakan kpdku tg Taqwa?

UK: Pernahkah AM berjln di tempat yg berduri?

AM: Ya!

UK: Bg AM lakukan bila berjln di tempat berduri?

AM: Aku akan singsingkan seluarku, dan berpijak dgn hati2 di tempat yg x berduri.
      Supaya kakiku tidak terssusuk duri.

UK : Itulah erti Taqwa.

SENTIASA BERHATI-HATI SUPAYA TIDAK BERBUAT DOSA.
10) Re: Cara Miliki Sifat Taqwa
Lulusterbit Oleh: Mutahhirin on 23 February, 2012, 08:48:35 AM
Kita mesti berusaha untuk mendapatkan "pakaian taqwa" supaya terselamat daripada panahan nafsu dan syaitan..
Commenting option has been turned off for this article.
Last 10 Shouts:

 

human

27 July, 2014, 01:41:21 AM
Musuh itu bukan dari Bani Adam - Salam Palestin ,Dunia perlukan cinta,kasih,sayang- love education Wadud,rahman,rahim-hurrmmp betui ka?
 

human

25 July, 2014, 12:30:20 PM
  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.
 

al-baab

23 July, 2014, 04:40:06 PM
Duduk dalam majlis ilmu, berpahala

Duduk bersama orang alim berfaedah

kenapa pula malu nak join

subhanallah
 

RS^

23 July, 2014, 02:18:50 PM
Seorang penyair mengatakan:

 

Setiap penulis pasti akan mati dan berlalu

tetapi waktu akan mengabadikan apa yang ia tulis itu

maka janganlah menulis dengan tulisan tangan Anda

selain yang membuat Anda bergembira

pada Hari Kiamat ketika melihatnya.
 

Abang Mohd. Shukri

22 July, 2014, 04:25:33 PM
Orang Yang Tidak Memuliakan Ibu Bpada Tiada Syurga Baginya
 

ansarul_haqq

21 July, 2014, 10:50:40 AM
Jika anda seorang yang melafazkan dua kalimah syahadah yang menjadikan kamu seorang Muslim, titipkanlah doa buat saudaramu diGhaza !
Jika anda seorang manusia, kasihanilah mereka yang berada di GHAZA.
#qunutnazilah#
 

ibucomey

18 July, 2014, 02:55:25 PM
Sabar Itu Indah
 

Aku Insan Lemah

18 July, 2014, 02:52:37 PM
wah, alim2 orang kat sini.. mcm x layak pula diri ni join..
 

al-baab

17 July, 2014, 03:57:28 PM
SABAR itu mudah saja, Tahanlah diri, buat bo do saja, jangan peduli apa orang kata, pedulilah apa yang Allah suka
 

ibucomey

16 July, 2014, 03:01:55 PM
Sabar itu Mudah di Ucap..Sukar di laksana..Selamat berpuasa..

Show 50 latest